Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Токсикологиялық қызметтщ өткен жылдардағы саііалық және санды> көрсеткіштеріне шолу

Азаматтардың денсаулығын сақгауға және нығайтуға, олардың саламатты өмір салтын устануға бағытталған іс-шараларды камтамасыз ету ведомтсво- және сектораралық мемлекеттік уйымдардың жауапкершілігіне жүктелген денсаулық сақтау саласындағы ҚР мемлекеттік саясаттың басты міндеттерінің бірі болып табылады. Денсаулық саласындағы басты саясат солай бағытталып турғанымен, өз денсаулығына азаматтардың немқурайлы қарауы әлі де орын алуда. Бул жағдай медицинаның токсикологиялық саласында көп орын алуы бурынғы кезден-ақ белгілі. Өткен жылдарда (2009-2011) Т.О.Орынбаев атындағы облыстық жоғары қысымдағы оттегімен емдеу орталығының (ОЖҚОЕО) токсикология бөлімшесіндегі уланулардың нозологиялық сандық көрсеткіштерінде назар аударарлық үлкен өзгерістер байқалады.

Таблица 1 - Уланулардың нозологиялық сандық көрсеткіштері.

Улану түрлері

МКБ-10 кодтары

2009 ж.

2010 ж.

2011ж

Күйдіргіш улармен улану

Т-54

187

186

220

Дәрі-дәрмекпен улану

Т-36

559

440

532

Алкогольды ішімдікпен улану

Т-51

1702

1334

875

Көміртегі тотығымен және табиғи газбен улану

Т-58

254

234

327

ФОҚ улану

Т-57,1

4

11

7

Есірткімен улану

Т-40

16

19

10

Мунай өнімдерімен улану

Т-52

20

35

51

Жәндік улармен улану

Т-63

178

109

163

Өсімдік уымен улану

Т-62

88

51

60

Бояулармен улану

Т-59

36

18

15

Басқа да уланулар, оның ішінде мендуана дәнімен және долана жемісімен

Т-65

57

8

13

Барлығы

 

3101

2445

2268

2011 жылы емделген науқастардың 339-ын ауыл турғындары, 1934-ін қала турғындары қурайды. Түскен науқастардың 274-і балалар, науқастардың басым көпшілігі(1509) жедел медициналық көмек көрсететін қызмет көлігімен стационарға жеткізілген, ал 764 науқас өздігінен немесе туысқандарының көмегімен жеткізілген. Сандық көрсеткіштерді саралай келіп, жыл өткен сайын алкоголдық ішімдік пен есірткімен улану азаюын байқауға болады. Бул қөрсеткіштер саламатты өмір салтын қалыптастыруды уағыздаудың әсері мен жергілікті әкімшілік, қуқық қорғау қызметкерлерінің пәрменді жүргізілген шараларының нәтижесі болса керек. Ал, соңғы жылдары дәрі-дәрмекпен және күйдіргіш улармен уланудың жиіленуіне көз жеткізуге болады. Уланулардың ішінде сонымен қатар көмір тотығымен және табиғи газбен уланулар да жиілей бастаған. Соңғы науқастардың жиіленуі елді мекендерде жаңа турғын үйлердің көбейіп, олардағы жылу көздерінің дурыс жумыс істемеу салдарынан болса, ал кейбір жағдайларда пеш муржаларының уақытылы тазаланбай жанған өнімді сыртқа шығару қабілетінің күрт нашарлауынан болып отырған уланулар.

Дәрі-дәрмекпен және күйдіргіш улармен уланудың артуы турғындар арасындағы әлеуметтік- экономикалық жағдайдың өзгеруімен және де психоэмоционалдық ахуалдың күрделенуінен туындаған жағдайлардың нәтижесі болса керек. Бул уланулар көп жағдайда өзіне -өзі қол жумсау, өлуге әрекет жасау салдарынан (суицид) болады. Күйдіргіш улармен уланғандардың қал-ахуалы қабылдаған удың мөлшеріне ғана емес, оның концентрациясына байланысты, медициналық әдебиетте сірке қышқылының 70% концентрациясының 20-40 мл өлімге алып келеді, ал асханалық 6-15% концентрациясының 200 мл-ден артық мөлшері ғана өмірге қауіп төндіреді. Бул жөнінде ҚР экономикалық даму және сауда министрлігі мен ҚР индустрия және жаңа технология министрлігіне концентрациясы 70% сірке қышқылын өндірмей, ал сырттан келетін өнімді қадағалап, ондай сірке қышқылын алып келуге тиым салуларын өтініп, оның орнына осы қышқылдың концентрациясы төмен 6-15%-дық түрлерін өндіріп, қажеттілікке пайдаланса, өлімді болдырмай, улану санын азайту мақсатында арнайы усыныс хат жолданды.

2009 - 2011 жылдар аралығындағы медициналық қызмет сапасы.

Көрсеткіштер

2009 ж.

2010 ж.

2011ж

Түсті

2835

2266

2105

Шықты

3101

2445

2273

Өлім-жітім

29

32

23

Өлім-жітім пайызы

0,93

1,3

1,01

Төсек-орын айналымы

118,4

94,2

87,5

Орташа үзақгығы

2,6

3,6

3,8

Осы уакыт аралықтарында науқастардың түсу саны азайып, олардың төсекте емделу үзақтығы артқанымен, өлім-жітім көрсеткіштері жыл санап төмендеуде. 2010 жылы бөлімшедегі 2445 науқастан 32(1,3%), ал 2011жылы 2273 науқастан 23(1,01%) өлім тіркелді. Аталған көрсеткіш Республикалық токсикологиялық орталықта 2011 жылы 1,9%-ды қүрайды. Бүл жетістік емдеу сапасының жоғары қысымды оттегімен емдеуді көптеген уланудың түрлеріне кеңінен қолданумен түсіндіріледі. 2010 жылы көп орынды ауа- оттегі «Арысь-МТ» барокамерасында 3150 сеанс жүргізілсе, 2011 жылы оның саны 4499-ға, ал БЛКС бір орындық оттегі барокамерасында 219-дан 462-ге артты. Жоғарыдағы берілген деректердің негізінде денсаулық саласындағы мемлекеттік «Саламатты Казақстан» бағдарламасының өмірде дүрыс бағыт алуын атап айтуға және токсикологиялық көмектің жыл санап сапалық көрсеткіштерінің артуын емдеу технологиясының жағымды әсерімен түсінген жөн.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Е.А. Лужников Клиникалық токсикология., М. 1999 г.
  2. ҚР денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған «Салауатты Қазакстан» мемлекеттік бағдарламасы. Астана. 2010ж.
  3. Т.О.Орынбаев атындағы ОЖҚОЕО-ның 2011 жылғы есебі.
  • Год: 2012
  • Город: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Архитектура

Научные статьи по Архитектуре

Биология

Научные статьи по биологии 

Военное дело

Научные статьи по военному делу

Востоковедение

Научные статьи по востоковедению

География

Научные статьи по географии

Журналистика

Научные статьи по журналистике

Инженерное дело

Научные статьи по инженерному делу

Информатика

Научные статьи по информатике

История

Научные статьи по истории, историографии, источниковедению, международным отношениям и пр.

Культурология

Научные статьи по культурологии

Литература

Литература. Литературоведение. Анализ произведений русской, казахской и зарубежной литературы. В данном разделе вы можете найти анализ рассказов Мухтара Ауэзова, описание творческой деятельности Уильяма Шекспира, анализ взглядов исследователей детского фольклора.  

Математика

Научные статьи о математике

Медицина

Научные статьи о медицине Казахстана

Международные отношения

Научные статьи посвященные международным отношениям

Педагогика

Научные статьи по педагогике, воспитанию, образованию

Политика

Научные статьи посвященные политике

Политология

Научные статьи по дисциплине Политология опубликованные в Казахстанских научных журналах

Психология

В разделе "Психология" вы найдете публикации, статьи и доклады по научной и практической психологии, опубликованные в научных журналах и сборниках статей Казахстана. В своих работах авторы делают обзоры теорий различных психологических направлений и школ, описывают результаты исследований, приводят примеры методик и техник диагностики, а также дают свои рекомендации в различных вопросах психологии человека. Этот раздел подойдет для тех, кто интересуется последними исследованиями в области научной психологии. Здесь вы найдете материалы по психологии личности, психологии разивития, социальной и возрастной психологии и другим отраслям психологии.  

Религиоведение

Научные статьи по дисциплине Религиоведение опубликованные в Казахстанских научных журналах

Сельское хозяйство

Научные статьи по дисциплине Сельское хозяйство опубликованные в Казахстанских научных журналах

Социология

Научные статьи по дисциплине Социология опубликованные в Казахстанских научных журналах

Технические науки

Научные статьи по техническим наукам опубликованные в Казахстанских научных журналах

Физика

Научные статьи по дисциплине Физика опубликованные в Казахстанских научных журналах

Физическая культура

Научные статьи по дисциплине Физическая культура опубликованные в Казахстанских научных журналах

Филология

Научные статьи по дисциплине Филология опубликованные в Казахстанских научных журналах

Философия

Научные статьи по дисциплине Философия опубликованные в Казахстанских научных журналах

Химия

Научные статьи по дисциплине Химия опубликованные в Казахстанских научных журналах

Экология

Данный раздел посвящен экологии человека. Здесь вы найдете статьи и доклады об экологических проблемах в Казахстане, охране природы и защите окружающей среды, опубликованные в научных журналах и сборниках статей Казахстана. Авторы рассматривают такие вопросы экологии, как последствия испытаний на Чернобыльском и Семипалатинском полигонах, "зеленая экономика", экологическая безопасность продуктов питания, питьевая вода и природные ресурсы Казахстана. Раздел будет полезен тем, кто интересуется современным состоянием экологии Казахстана, а также последними разработками ученых в данном направлении науки.  

Экономика

Научные статьи по экономике, менеджменту, маркетингу, бухгалтерскому учету, аудиту, оценке недвижимости и пр.

Этнология

Научные статьи по Этнологии опубликованные в Казахстане

Юриспруденция

Раздел посвящен государству и праву, юридической науке, современным проблемам международного права, обзору действующих законов Республики Казахстан Здесь опубликованы статьи из научных журналов и сборников по следующим темам: международное право, государственное право, уголовное право, гражданское право, а также основные тенденции развития национальной правовой системы.