Электронды оқыту технология жүйесінің теориялық негіздері

Андатпа

Электронды оқу-әдістемелік құрал - компьютерлік педагогикалық мәселелік құрылғы, жаңа ақпаратты алу үшін жекеленген білім беруде пайдаланылады. Қазіргі заманда жылдам өрбіп жатқан жаһандану үдерісі әлемдегі бәсекелестікті жоғарлата түсуде. Осыған орай, электронды оқу-әдістемелік құрал автоматтандырылған оқыту жүйесімен бір сатыда болады.

Қазіргі замаңғы жаһандану және технологиялық жетілу Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесіне жаңа мақсаттар мен міндеттер артады. Жаңа сапалы ақпараттық қоғам ортасына өту ақпараттық технологияларды енгізуімен қатар, қоғамның желілік өзара әрекеттестікке дайын болуына байланысты болып келеді. Қазақстан Республика Президент! Н.Ә. Назарбаев әлемдегі көшбасшылардың арасындағы еліміздің бәсеклестікке қабілеттілігінің кепілі боп келетін адамзаттың инновациялық және бәсекелестікке қабілетті білімін артуын жасақтауға қабілетті экономикалық және қоғамдық жаңартуларға сай бүгінгі таңдағы білім беру жүйесін жоғарлату міндетін алға мақсат етті [1]. Қазіргі замандағы оқытушылардың орналу жеріне тәуелсіз түрде олардың білім беру қатынасы ақпараттық қарым-қатынас өзара әрекеттестікке мүмкіншілігі болуы қажет.

XXI ғасыр бұл - жаңа технология және ақпараттандыру ғасыры болып табылады. Елімізде болып жатқан түрлі өзгерістер адамзатымыздың білім беру жүйесінің барлық жақтарында білім мен тәрбие беруді жаңа қадамдарға келтіру, білім беру барысындағы әдіс - тәсілдерін дамытудан талап етеді. Заманға сай жас мамандарды даярлау үшін білім беру жүйесі әр оқытушыдан шығармашылық ізденіс пен жұмыс істеуді талап қоюда.

Елбасымыз «Интеллектуалды ұлт - 2020» ұлттық жобасы үш құрамды бөлікті құруға тиіс деп айтты. Яғни, оның алғашқысы - білім беру жүйесін инновациялық жетілу бағытына бет бұруды қарастырады. Дәстүрлі оқыту тәсілі білім алушыларды ақпарат пен білім құндылығымен тым ауқымды қамтамасыздандыруды негізгі рөлге қою керек. Бүгінгі таңда әр сағат сайын жаңартылып отырған ақпарат және білім тасқынынан қажетті заттарды іріктеп алу, және оны ыңғайға қарай пайдалануға, сонымен бірге, мамандыққа ендіру тарапынан түспеу қажет [2].

Бұл жағдайларға сүйене отырып, білім беруді ақпараттандырудың басты мақсаты - елімізге біртұтас білімдік ақпараттық қоғамды жасақтау боп келеді. Осыған орай, білім беру ортасында жаңа электронды оқыту технологиясын қолдануға, республикамыздағы ақпараттық кеңістікті әлемдік білім беру ортасымен қатарластыруға мүмкіншілік тудырады. Білім беру ортасын ақпараттандырудың басты міндеттері:

  • ақпаратты және телекоммуникациялы технологиялық жабдықтарымен қамтамасыздандыру;
  • оқу үдерісінің жүйесі бойынша құрылатын жалпыға ортақ білім стандарттарының және оқу-әдістемелік кешендерінің мазмұнын ақпараттық технологияны қолдану мүмкіншіліктерімен дамыту оқыту үдерісін басқару кезінде ақпараттық жүйені жасақтау;
  • білім беру орындарының қызметкерлеріне бағдарламалық технологиялық жабдықтарды қамтамасыздандыру мен мультимедиялық бағдарламаларды, электрондық оқу құралдарын жасақтау қашықтан білім беру компьютерлік технология және телекоммуникациялық кезінде ұйымдастырылады. Телекоммуникациялық желілер оқытушы мен білім алушы арасында қашықтық секілді мәселесін шешіп, жедел тұрғыдағы қаты насты жасақтайды. Заманауи ақпараттық технология жабдықтары материалдарды әркелкі түрде қолдануға мүмкіншілік ұсынады. Электронды оқыту технологиясы бір жағынан қарайтын болсақ, оқу материалдарын тез үйренуге көмегі тиеді, ал екінші жағынан, оқу материалдарын қандай дәрежеде үйренгенін қадағалауға мүмкіншілік береді. Бұл аталынған типтер көлемі арқылы білім алушы мен оқытушы арасында білім беру міндеттерін шешеді [3].

Бүгінгі таңдағы заман талабы - білім берудің жаңа технологияларын үйрену. Ақпараттандыру технологиясының өрбу кезінде қазіргі заманауи білімді, кез келген біліктілігі бар мамандар дайындау - педагогтың негізгі міндетті. Қоршаған ортамыздағы ақпараттандыру үдерісінің жылдам жетілуі жан - жақты, жаңа технологияны білетін жеке тұлғаларды талап еткізеді.

Қоршаған қоғамның жетілуі қазіргі кезеңдегі оқыту үдерісінде дамыған елдердің стандарттарына деген қол жетімдерді қажет етуде. Қажеттілік, мүмкіншіліктерден шығатын нәтиже даму мен алға өрбу арқылы іске асады.

Электронды оқыту жүйесін білім беру ортасына ендірудегі негізгі ой - білім үдерісінің барлық қатысушыларының тиімді білім беру технологияларына қол жеткізуін қамтамасыздандыру. Ал бұл жағдайды іске асыру үшін білім беру үдерісін автоматтандыруды ендіруге мүмкіндік жасау керек. Мұндай жағдайда білім беру сапасын тудыру, білімді басқарудың қажеттілігін, қоғамға ақпараттың - кірігуін жоғарлатады [4].

Білім беру жүйесін басқару қолдаудағы негізгі жабдық болуы себебі, электронды оқыту жүйесі білім беру ортасы туралы барлық керекті мағлұматтарды сақтауы тиіс. Сол секілді, ол білім жүйесін жетілдірудің ақпараттық және ғылыми әдістемелік қамтамасыздандыру құралы, екінші жағынан, электронды оқыту жүйесінің әр түйінінен мағлұматтарды орналастырып жинау бойынша білім беру мониторинги жасақтау жабдығы, ал үшінші жағынан, білім беру жүйесі жайындағы керекті статистика мағлұматтарын және әр келкі аспектілері арқылы есеп беру мүмкіншілігінен жасақтауды қамтамасыздандыратын шешім қабылдау жабдығы ретінде іске асырылуы тиіс.

Ақпараттық ортаның басты талабы - білім алушыларға ақпараттық білім негіздерін үйрету, құрылымдық ойлау қабілеттерін жетілдіру, ақпараттық технологияны өзіндік жетілдіру және оны әрі қарай жүзеге асыру құралы сияқты қолдану дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық ортаға жетілдіру [5]. Яғни, ақпараттық бірліктердің білім жүйесіне айналуы әлемнің ақпараттық көрінісін білім алушылардың шығармашылық мүмкіндіктері мен құндылықтарын жетілдіру бойынша жасақтауды көздейтін, адам баласының дүниетанымдығының құрамдас бөлігі болатын интеллектуальді тұрғыда жетілуді қалыптастырудың бір жолы.

Қорыта келе, қазіргі кезеңде компьютерлік технология қоршаған ортадағы өмірдің барлық саласына енуде. Компьютердің ақпараттарды қабылдау өңдеу мен сақтау сияқты мүмкіншіліктер бұлардың ортамыздағы араласпаған саласы жоқ екендігін анық байқатады. Электронды есептеу машинасын білім беру үдерісінде пайдалану тәжірибесімен арнайы зерттеулер оқытудың ұжымдық қалпына әрі мазмұны және тәсіліне эсер ететінін дәлелдеуде. Компьютерлер білім беру міндеттерінің көлемін айтарлықтай кеңейтіп, білімі беру мазмұнына дәстүрлі білім беру жүйесіне ескірілмеген басты негіздемелерді енгізуге мүмкіншілік береді.

 

Әдебиеттер тізімі

  1. Назарбаев Н.Ә. ҚР Призедентінің халқына арнаған «Жаңа әлемдегі - жаңа Қазақстан» 2007 ж.
  2. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан халқына арналған «Қазақстан халқының әл- ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» 2008ж.
  3. Смағұлова Jl., Қойшыбекова А. Электронды оқу құралы туралы оқытудың ерекшеліктері//«Информатика негіздері»№3.2013.
  4. Ахметова Г.К., Мұхамбетжанова С.Т., Толықбаева F.H., Жартынова Ж.Ә., Тәжібаев Б.Т. Электрондық оқытудың теориялық-әдіснамалық негіздері«Информатика негіздері»№3.2013.
  5. Өтелбаева А. Электронды оқулық - оқытуға арналған бағдарламалық жүйе «Информатика негіздері» №6. 2007ж.
Жыл: 2016
Қала: Атырау
Категория: Педагогика