Web - сайт жасау технологиясы

Аңдатпа

Интернет пайдаланушыға жер шарының кез келген нүктесіндегі адамдармен байланысқа түсуге жағдай жасайтын, қажетті ақпаратты тез және арнайы іздеп табатын, оның өзінің де бүкіл әлемге хабарлағысы келетін жалпы мәлімет жиынтығын жариялай алатын өте күрделі және жоғары технологиялық жүйе. Бұл мақалада Web - сайтты және оның басқа да құрамды компоненттерін жасаған кезде сайттың қандай мақсат, міндетте жасалу керектігін және осы негізде аталған міндеттерді шешудің нақты жоспары көрсетілген.

КІРІСПЕ

Интернетті қолданушылар саны жыл сайын элем бойынша және Қазақстанда да бірнеше есе артуда. Қазіргі таңда Интернет желісінің кең өріс алуына байланысты web-сайттар жасау жұмыстары маңызды іске айналды. Әрбір мекеме немесе жеке тұлға өзі не бизнесі жайлы жарнамалық мәліметтерді жылдам құрастырып, өзгертетін деңгейде болуы тиіс.

Web-технологиялар дегеніміз - ақпаратпен жұмыс жасау концепциясы. Компьютерлік желілер web-технологиялардың техникалық негізі болып табылады.

Web- сайт - бір серверде орналасқан, ұқсас тақырыптар бойынша топтастырылған, жеке тұлғаның немесе мекеменің web-парақтары жиыны. Бір ғана web-парақтан тұратын web-сайттарды да кездестіруге болады.

Web-сайт бұл дүниенін кішкентай моделі. Бұрынғы кезде Web-сайты бір адам - Web-мастер жасаған болса, қазіргі кезде Web-сайттарды бірнеше адам жасайды. Олар Web-дизайнер, программист, бизнес-кеңесші, маркетинг бойынша басқарушы, менеджер.

Бүкіләлемдік өрмектің негізі HTML (Hyper Text Markup Language) - гипермәтінді белгілеутілі болып табылады.

HTML, CSS, JavaScript жэне DOM(Document Object Model құжаттармен қатынас құруға рналған программалық интерфейс) - жиынын көп жағдайда динамикалық HTML - Dynamic HTML немесе DHTML деп атайды.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Барлық web-сайттар белгілі бір мақсатта жасалады. Сапалы web-сайтты жасау ұзақ әрі көп уақытты талап ететін үрдіс. Сайтты құрастырмас бұрын алдымен оның болашақтағы қызметін, атқаратын міндетін, мазмұнын, қолданатын саласын, қолданушыларға тигізетін пайдасын анықтап алу қажет.

Web-сайтты жасақтау - ол бірнеше дәйекті кезеңдерден тұратын үрдіс: Дайындық кезеңі

Бұл кезеңде болашақ сайттың идеясын құру қажет:

с Сайтта қандай мақсат болатынын анықтау қажет, мысалы, мақсат мынада болуы мүмкін: оқыту, ойын-сауық, интернет-дүкен, бизнес сайт, немесе сайттан пайда табу.

2 Мақсатты аудиторияны анықтау қажет(жынысы, жасы, білімі), яғни бұл сайт қандай ортаға арналғандығын. Сайтты қараушы қандай ақпарат күтетінін білуіміз керек, ол бізге сайттағы контенті(текстік ақпарат) анықтауға қажет.

2 Содан кейін техникалық жағын анықтау қажет. Желіге орташа қосылуын және бағдарламалық қамсыздандыруын ескеру керек.

2 Навигация -бұл маңызды пункт. Интуициялық деңгейде бәрі түсінікті болуы шарт. Қолданушы сайтта қажетті ақпаратын іздеп бос аралап жүрмей, бірден бағдар ала білу керек.

Бұл этапта ТТ(техникалық тапсырма) құрылады.

 1. Макетті жасақтау

TT пунктеріне бағытталып болашақ үлгі, немесе үлгілер жасалады. Бұл этапта қандай графикалық элементтер қолданылатыны, беттерде қандай құрылым болатындығы және қандай түстер кездесетінін, яғни дизайн толығымен қалай көрінетіні анықталады.

 1. Беттеу(верстка)

Дайын макетті бөліктерге бөліп, одан әрі сайтқа бекіту үшін беттеуші қажет. Беттеу дегеніміз не? Ол веб-беттерді HTML және CSS кодтарында жазу үрдісі. Әрбір код беттегі барлық элементтердің өз орнында орналасуына жауап береді. Беттеуші барлық броузердің ерекшелігін білу қажет, себебі әр броузерге өзіндік беттеу керек.

Сайт құрудағы беттеу түрлері:

 • Блоктық. Блоктық беттеудің артықшылығы - әртүрлі құрылғыларда(мысалы, ұялы телефондарда) сайттағы барлық элементтердің дұрыс көрсетілуі. Ықшам код, сондықтанда барлық элементтер аз орын алады, демек web-бет тез ашылады. Кемшілігі: әртүрлі броузерлерді қолданғанда беттеу өзгеріп кетуі мүмкін.
 • Кестелік. Кесгелік беттеуде бағаналар, кестелер құруға болады. Ол броузерде бірдей көрінеді. Кемшілігі: бұл беттеудің коды өте үлкен, сондықтанда web-бет жай ашылады.
 1. Программалау

Бұл этапта болашақта компания қызметкерлерінің сайттағы ақпаратты

жаңартуға/өзгертуге мүмкіндік беретін сайтты басқару жүйесінің механизм! жасақталады. Яғни, графикалық және текстік ақпарат салынуға дайын жұмыс нұсқасы жасалады.

Ең кең таралған программалау тілдері: Java, C, C++, Delphi, Basic, PHP, Perl және т.б.

Осы әрекеттерден кейін сайт желіде жарияланады.

 1. Сайтты контентпен толтыру

Сайттың тиімді жұмыс жасауы контентке байланысты. Сайтқа жарияланатын мәліметтерді тапсырыс беруші береді, егер болмаса фрилансерлерге қажетті мақала жазуға тапсырыс жіберледі.

 1. Сайтты жарнамалау

Сіздің сайтыңызға қараушылар кірсін десеңіз, бірінші кезекте ол туралы мәлімдеуіңіз керек. Көптеген қолданушылар сайтқа іздеу жүйесі арқылы кіреді. Демек, ресурстың танымал болуы, оның іздеу нәтижесінің рейтингтегі орнында.

Сайтты қараушылар көп болу үшін оны іздеу жүйесіне тіркеу қажет, және де сілтемелерді басқа сайтқа кіргізу. Баннерді жарнама ретінде қолдануға болады.

 1. Сайпы демеу

Web-сайтты жарнамалап жариялап болған сон оған қатысу деңгейі оның беттерінде орналастырылған ақпараттың қажеттілігімен, жаңалығымен және көкейтестілігімен анықталады. Web-сайт имиджін сақтау үшін ол жердегі ақпаратты әрдайым жаңартып тұру керек.

Сапалы web-сайтты анықтайтын қасиеттер:

J web-сайт назарды аударту керек.

J web-сайт навигацияда қарапайым болуы керек.

J web-сайт тез жүктелуі керек.

 • s web-сайтта жұмыс жасамайтын сілтемелер болмауы керек.

J web-сайтта орналасқан текстерде қате болмауы керек.

 • s web-сайт қызықты ақпаратпен толуы керек.
 • s web-сайт іздеу жүйесіне оңтайлануы керек.

Сайттың құрылымы - сайттағы көрінетін ақпараттың формалары мен бірінен кейін бірі тұру негізі. Сайттың құрылымы дұрыс құрылса пайдаланушылар бір беттен екінші бетке оңай өте алады.

Қазіргі таңда көпшіліктің таңдауы сайт құрылымының үшдеңгейлі моделді(иерархиялық) болуы. Оның аты айтып тұрғандай, ол үш деңгейден тұрады: • бастапқы бет • тақырыптық бөлімдер • оның одан темен бөлімшелері

ҚОРЫТЫНДЫ

Интернет - әлемдік компьютерлік желі. Ол ақпарат алмасуының қабілеттік құралы стандартты келісімдермен және адресацияның біртұтас желісімен біріктерілген әртүрлі компьютерлік желілерден тұрады. TCP/IP ұясының хаттамасын интернет пайдаланады. Жақсылығы сонда, бұлар байланыстың онша сенімді емес желісі бойынша да ақпаратты сенімді әрі тез жеткізуге арзан мүмкіндік жасай алады, сондай - ақ кез келген аппаратурамен жұмыс үшін қажетті бағдарламалар қамтамасыз етуді бере алады. Адресация жүйесі әр компьютердің және әрбір интернет пайдаланушыны өзгеше координатамен қамтамасыз етеді.

Жақсы жасалған Web-сайт арқасында пайдаланушы аз уақыт ішінде өзіне қажетті ақпаратты тез тауып ала алады. Осы жиынтықтардың бәрі пайдаланушының сеніміне кіріп, ол сіздің сайтыңызды есіне міндетті түрде сақтап және қайтып сіздің сайтыңызға кіргісі келеді.

 

Әдебиеттер тізімі:

 1. 1. Бөрібаева Б., Мадьярова Г.А. Web-технологиялар-Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011
 2. 2. Дэвид Моррис Flash 8. Создание Web-сайтов. Книга быстрого обучения - M.: NT Press, 2006.
Жыл: 2016
Қала: Атырау