Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Инъекциялық дәрілік препараттарды шығаратын өндірістік учаскені құрудың ұйымдастырушылық аспектілері

Аннотация. Өндірісті ұйымдастыру тиімділікті арттыру, яғни өндірістік ресурстарды тиімді пайдалана отырып, қойылған міндеттерге қысқа мерзімде қол жеткізу мақсатында кеңістікте және уақытта өндірістің заттық элементтерімен еңбек процестерін ұтымды үйлестіруге бағытталған іс-шаралар кешені болып табылады [1].

Өндіріс құрылымы - байланыстары шеберханалар, өндірістік учаскелер, қосалқы қызметтер, сондай-ақ басқару органдары болып табылатын көп деңгейлі жүйе [2]. Әрбір байланыс мақсаттар мен міндеттерге ең аз шығынмен жету үшін жақсы және оңтайлы ұйымдастырылуы керек.

Өндірістік учаске белгілі бір белгілер бойынша топтастырылған, өнімді дайындау немесе өндіріс процесіне қызмет көрсету бойынша өндірістік процестің бір бөлігін жүзеге асыратын бірқатар жұмыс орындарын біріктіреді [3].

Белгілі бір өнімнің, атап айтқанда инъекциялық препараттардың өндірістік аймағын ұйымдастырудың маңызды міндеті бар – жоғары сапалы фармацевтикалық залалсыздандырылған препараттарды оңтайлы жағдайда дайындау. Инъекциялық дәрілік препараттар өндірісін ұйымдастыруға, фармацевтикалық өнімнің өзіне және оны өндіруге жоғары талаптар қойылады. Сапалы дәрілік препараттарды, атап айтқанда тиімділігі жоғары инъекциялық дәрілік препараттарды әзірлеу және өндіру бүгінгі күні фармацевтикалық ғылым мен тәжірибенің басым бағыты болып табылады [4].

Осылайша, зерттеу тақырыбының өзектілігі инъекциялық дәрілік препараттарды шығаратын өндірістік учаскені құрудың ұйымдастырушылық аспектілерін әзірлеу қажеттілігімен байланысты.

Кілт сөздер: өндірісті ұйымдастыру, өндірістік учаске, инъекциялық дәрілік препараттар.

Зерттеу жұмысының мақсаты: өндірісті ұйымдастыру формасын таңдау, өндірістік бағдарламаны есептеу, өндірістік жұмысшылардың қажетті саны, цех аудаңы.

Зерттеу жұмысының міндеттері: бөлімшенің ұйымдық құрылымын зерделеу; инъекциялық дәрілік препараттарды алудың технологиялық процесінің өндірістік рецептурасын және сипаттамасын зерделеу; бөлімше (цех, учаске) қызметкерлерінің еңбегін ұйымдастыруды зерделеу; берілген параметрлерді ескере отырып, инъекциялық дәрілік препараттарды дайындаудың өндірістік процесін ұтымды ұйымдастыруды таңдау; өндірісті ұйымдастырудың таңдалған әдісі кезінде қажетті күнтізбелік-жоспарлы нормативтерді, сондай-ақ жобаланатын өндірістік бөлімшенің (цехтың, учаскенің) техникалық-экономикалық көрсеткіште- рін есептеу.

Зерттеу жұмысының тәжірибелік маңыздылығы: инъекциялық дәрілік препараттарды шығару бойынша өндірістік учаскені құрудың ұйымдастырушылық аспектілерін жақсартуға мүмкіндік беретін ұсынымдарды енгізу.

Қорытындылай келе ұсынамыз: инъекциялық дәрі-дәрмектерді шығаратын өндірістік учаскені құрудың ұйымдастырушылық аспектілеріне кешенді әдістемелік тәсіл.

Зерттеу нәтижелері ұсынымдар түрінде ұсынылады. Алынған нәтижелерді ғылыми журналдарда, халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарында және әдістемелік ұсынымдарда жариялау жоспарлануда.

Әдебиеттер

  1. Бибишев. А.В. Организация труда на магистральных газопроводах. – Л.:Недра, 2009. – 239 с.
  2. Организация производства: Учеб. для ВУЗов /О.Г.Туровец, В.Н.Попов, В.Б. Родионов и др.; под ред. О.Г.Туровец. Издание второе, дополненное – М.: «Экономика и финансы», 2002. – 452стр.
  3. Экономика предприятия: учебное пособие / И. С. Большухина; под общ. ред. В. В. Кузнецова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 118 с.
  4. ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВ/ Чуешов В.И., Гладух Е.В., Ляпунова О.А., Сайко И.В., Сичкарь А.А., Рубан Е.А., Крутских Т.В. https://ztl.nuph.edu.ua/medication/index.html (28.11.2021)
  • Жыл: 2021
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.