Фармацевтикалық өндірісті жобалауда 3d-max бағдарламасының алатын орны

Фармацевтикалық өндірісте инженер-технолог үшін фармацевтикалық кәсіпорынды жобалау маңызды мәселе болып келеді. Себебі шығарылып жатқан дәрі-дәрмектің сапасы және қолжетімділігі фармацевтикалық зауыттардың оңтайлы жобалануына тікелей байланысты. [1].

Егер сапалы жаңа өнімдер (quality, Q), арзан (cost, С) және аз уақыт (delivery, D) ішінде шығармаса, қазіргі заманғы кәсіпорындар әлемдік бәсекелестікте өмір сүре алмайды. Сондықтан автоматтандыру, жобалау және өндірісті бір-бірімен байланыстыру үшін компьютерлердің жадының үлкен мүмкіндіктері, олардың жоғары жылдамдығын және ыңғайлы графикалық интерфейстің мүмкіндіктері пайдаланылады[2].

Осылайша, өнімді әзірлеу және шығару уақыты мен құны азаяды. Осы мақсатта автоматтандырылған жобалау (computer-aided design - CAD), автоматтандырылған өндіріс (computer - aided mаnufасturing - САМ), компьютерлік өңдеу немесе жобалау технологиялары (соmрutеr аidеd engineering - СAЕ) қолданылады. Осы бағдарламаларды ескере отырып жобалап жатқан өндіріс орнын 3d-max бағдарламасында жобасын жасасақ, жобалап жатқан өндіріс орнын бизуалды түрде көру мүмкіндігіне ие боламыз.[4].

3d-max бағдарламасы – 3D модельдеу, анимация және визуализацияға арналған бағдарламалардың арасындағы бірегейі. Бұл бағдарламада әр түрлі пішіндегі есіктер мен терезелерден бастап баспалдақтар мен қоршауларға дейін әр түрлі жобаларды модельдеу үшін қажетті көптеген мүмкіндіктер бар. Бұған қоса, бұл 3D редакторында үш өлшемді жобаның жарықтандыруын талдауға және реттеуге арналған құралдар бар. Сондай-ақ, бағдарламаға фотореалистік визуализатор біріктіріледі, бұл көрсетілген кескіннің жоғары дәрежедегі шынайылыққа қол жеткізуге мүмкіндік береді.[5].

Өнеркәсіптік әдіспен дәрілік заттарды шығару саласында 3D-max бағдарламасын пайдаланып, өнеркәсіптік зауытты жобалауда практикалық қолданылуын, шаншуға арналған 2,4%-ды эуфиллин ерітіндісін алу технологиясына сүйене отырып, көрсету.

Инъекциялық ерітінділердің басқа дәрілік түрлердәң технологиясынан ерекшелігі: қосымша материалдарды дайындау, инъекцияға арналган су алуды толық регламентациялау; асептикалық

дайындау жағдайларын ұйымдастыру. Инъекциялық ерітінділердің стерильдігі мен апирогендігі асептика ережелерін мінсіз орындау және стерильдеудің түрлі әдістерін енгізумен қамтамасыз ету болып табылады [3].

Қолданылған бағдарламалар

3ds Max 3. 4. AutoCad

Vray 5. KeyShot

Әдебиеттер

  1. Уайт В. И. Проектирование чистых помещений - «Клинрум»2004 г. – 343 стр.
  2. Вильям Уайт Технология чистых помещений Основы проектирования, испытаний и эксплуатации. - М.: Издательство «Клинрум», 2002. - 304 стр.
  3. Чуешов В.И., Гладух Е.В. и др. Технология лекарств промышленного производства ,бөлімI.-Алматы: Атамура, 2011.-282 б.
  4. https://www.tadviser.ru/index.php
  5. https://archtutors.org/kak-3ds-max-stal-programmoy-1-v-moey-zhizni/
Жыл: 2021
Қала: Шымкент
Категория: Медицина