Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Жоғары қауіп тобындағы жүкті әйелдердегі қан кетулерді бағдарлау

Түйін

Мақалада босанғаннан кейінгі кезеңде әйелдерде босанудан кейінгі қан кету қаупінің факторлары талданды. Талдау жүргізу үшін Шымкент қаласындағы №1 Облыстық перинаталдық орталыққа түскен жүкті әйелдердің босану тарихы ретроспективті талқыланды. Зерттеу міндеттерін орындау үшін екі топ алынды, оларда: негізгі топта босанғаннан кейінгі кезеңде қан кетумен асқынған 23 көп босанған әйел, салыстырмалы тобында – босанғаннан кейінгі кезеңде қан кету болмаған 23 алғаш және қайта босанушы әйелдердің босану тарихтары алынды. Зерттеу нәтижесінде мынандай негізгі факторлар: жүрек-қантамыр жүйесінің аурулары, зәр шығару жүйесінің аурулары, гипертониялық бұзылулар, босану паритеті, 40 жастан асқан жас, асқынған акушерлік анамнез босанудан кейінгі қан кетудің қауіпті факторы болып алынды. Аталған факторлар осы категориядағы әйелдерде босанғаннан кейінгі қан кетуді бағдаурлауға м.мкіндік береді.

Кілт сөздер: қауіп факторлары, босанғаннан кейінгі қан кету, ана өлімі.

Өзектілігі. Акушерлік қан кету қазіргі заманғы акушерліктің өзекті мәселелерінің бірі болып қала бермек. Акушерлік қан кетулердің жиілігі, әр түрлі авторлардың айтуы бойынша [1,2,3], туылғандардың жалпы санына қатысты 3% -дан 8% -ға дейінге дейін жетеді. Акушерлік қан кетулер ана өлімінің басты себептерінің бірі болып табылады, қан кету өзіндік себеп ретінде 20-25% құраса, ал қосымша себеп ретінде – 42%, ал фондық патология ретінде – 78% құрап отыр.

Акушерлік қан кету құрылымында босанғаннан кейінгі қан кету жетекші орынды алуда [4,5,6]. Көптеген жағдайларда босанғаннан кейінгі қан кетулерден болатын аналар өлім жітімін алдын алуға болады деп саналады [7]. Осыған байланысты қазіргі кезеңде жүктіліктің, босанудың және көп босанған әйелдерде босанғаннан кейінгі кезеңінің нәтижелерін терең зерттеу және болжау қажет, бұл жоғары қаупі бар әйелдерде босанғаннан кейінгі қан кетуді төмендетуге ықпалын тигізеді.

Зерттеудің мақсаты – көп босанғаннан әйелдерде босанғаннан кейінгі қан кетудің қауіп факторларын анықтау үшін осы әйелдерде клиникалық және анамнестикалық мәліметтерді егжей-тегжейлі зерттеу және алынған нәтижелерді талдау.

Материалдар мен әдістері. Осы мақсатқа жету үшін біз негізгі көрсеткіштерге (босану паритеті, экстра- гениталды патология, көп босанған әйелдердегі жүктілік пен босанудың асқынулары, жүктілік кезеңінде емха- наға бару кезеңділігін, ірі нәрестенің болуы) және акушерлік қан кетулерге корреляциялық талдау жүргіздік.

Зерттеу нәтижесі. Талдау жүргізу үшін екі топты белгілеп алдық. Олар: негізгі топта босанғаннан кейінгі кезеңде қан кетумен асқынған 23 көп босанған әйел, салыстырмалы тобында – босанғаннан кейінгі кезеңде қан кету болмаған 23 алғаш және қайта босанушы әйелдердің босану тарихтары алынды. Талдау көрсеткіштері бойынша, негізгі топтағы әйелдердің 94% -ы, ал сатырмалы тобындағы – 75% әйелдер ауылдық жерлерде тұрады.

Бақылау тобындағы көп ұлтты әйелдердің 84% -ында интергенетикалық аралық 2 жылға дейін болды, ал салыстырмалы топта 30% жағдайда қысқа интергенетикалық интервал анықталды.

Соматикалық анамнездерін зерттеуде ретроспективті талдау бірнеше бала туылған әйелдердің денсаулық индексі төмен екендігін көрсетті.

Сонымен, негізгі топтағы анемия жиілігі 86%, бақылау тобында 45% болды. Көп босанған әйелдерде анемия деңгейінің жоғарылығы әртүрлі микроэлементтердің, соның ішінде алдыңғы жүктіліктен кейін пайда болған темірдің жетіспеушілігімен түсіндіріледі. Негізгі топта көп ұлтты әйелдердің 32% -ы созылмалы бүйрек ауруларымен (салыстырмалыда – 15%), тамырлардың варикозды кеңеюі – 48% (салыстырмалыда – 8%) ауырған.

Көп босанған әйелдердегі жүктіліктің асқыну деңгейінің жоғарылауы мыналарды көрсетілді: 56% жағдайда преэклампсияның ауыр жағдайымен асқынған (салыстырмалы топта – 25%), 9% жағдайда –

азсулылық (салыстырмалы топта – 4%), 11% - көпсулылық (салыстырмалыда – 7%). Сонымен, көп босанған әйелдерде жүктілік ағымы жүктілікте асқынулар жиілігінің жоғарылауымен сипатталады. Негізгі топтағы әйелдерде 21,97% және салыстырмалы топтағы әйелдерде 12,7% жағдайда қағанақ қабығының мерзімінен ерте жарылуымен, сонымен қатар, негізгі топта – 19%, салыстырмалы топта – 3,47% преэклампсияның ауыр дәріжесіне байланысты босану индукциясы жасалынған.

Босану табиғи жолдар арқылы жүргізілген. Көп босанған әйелдерде 18% және алғаш және қайта босанушы әйелдерде 6,2% мерзімінен ерте босану болды. Көпбосанушы әйелдердің 85%, ал алғаш – қайта босанушы әйелдердің 93,8% өз уақытында босанды.

Барлық әйелдерде босанудың үшінші кезеңі белсенді жүргізілді (10 бірлік окситоцинді баланың иықтары туылып жатқан бұлшықетке енгізу).

Босану және босанғаннан кейінгі кезеңде қан кету көлемі 1000 мл-ге дейін негізгі топта 71,4%, салыстырмалы топта 66,7% құрады, 1000 мл-ден жоғары негізгі топта 28,6%, салыстырмалы топта 33,3 % кездесті.

Босанғаннан кейінгі қан кетулердің себептерінің талдауы көбінесе жатыр тонусының бұзылуында болды: соның ішінді көпбосанушы әйелдерде жатыр гипо – атониясы – 91,3%, жатыр бөліктерінің жатырда қалуы – 5,1%, босану жолдарының жарақаттары – 3,6% кездесті. Салыстырмалы топта атониялық қан кетулер – 75,2%, жатыр бөліктерінің жатырда қалуы – 15,3%, босану жолдарының жарақаттары – 9,5% анықталды. Қан ұю жүйесінің бұзылысы екі топтада кездескен жоқ.

Корреляциялық талдау кезінде босанғаннан кейінгі кезеңде акушерлік қан кетудің дамуының маңызды факторларының 13 іріктелді. Оларға: экстрагениталды аурулар, соның ішінде, жүрек-қан тамырлары жүйесі, зәр шығару жүйесі аурулары, созылмалы веноздық жеткіліксіздік, гипертониялық бұзылулар, босану паритеті, әйел жасының 40 жастан асуы, ауырған акушерлік анамнез.

Қорытынды.

Ауырған соматикалық және көбінесе әйелдердің акушерлік және гинекологиялық тарихы жүктіліктің қолайсыз өтуіне ықпал етті. Көптеген туылған әйелдерде босанғаннан кейінгі қан кетулерді болжау үшін ең маңызды болып табылатын сипатталған белгілер олардың алдын алу үшін уақтылы шаралар қабылдауға және сәйкесінше ана өлімін азайтуға мүмкіндік береді.

Әдебиеттер

  1. Кулбаева, С. Н. Особенности изменения уровня регуляторных аутоантител при акушерских кровотечениях в зависимости от паритета родов [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Кулбаева. - Электрон. текстовые дан. ( 1,19Мб). - Шымкент : ЮКГФА, 2016. - 103 с. 1экз.
  2. Акушерские кровотечения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Н. Кулбаева [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (818Кб). - Шымкент : ЮКГФА, 2016. - 95 с.1экз.
  3. Gauri Bapayeva, Zoya An, Alberta Bacci., Основные причины материнской смертности в акушерской практике: первый опыт и итоги конфиденциального аудита в Республике Казахстан Entre Nous. – 2011. № 74. С.16-17.
  4. Радзинский В.Е., Жуковский Я.Г., Оленев а М.А., и др. Кровотечение в акушерстве. Перспективы современных технологий // Материалы VІІІ Всероссийского научного форума «Мать и дитя». 3- 6 октября. М., 2006. – С. 214 – 215.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.