Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Тікенді сарысояу өсімдігін микроскопиялық зерттеу

Аннотация

Мақалада тікенді сарысояу өсімдігінің микроскопиялық зерттеу нәтижесі келтірілген. Дәрілік шикізаттың өзі екендігін анықтау үшін қолданылатын диагностикалық белгілері анықталды.

Кілт сөздер: дәрілік өсімдік шикізаты, тікенді сары сояу, микроскопия.

Заманауи фитотерапия арсеналында мыңдаған жылдардан бері әр түрлі елдердің халық медицинасында қолданылып келе жатқан, бірақ фармакологиялық белсенділігі ғылыми дәлелденбеген дәрілік өсімдіктер кездеседі. Солардың бірі тікенді сарысояу өсімдігі болып табылады.

Тікенді сарысояу (xanthium spinosum L.) - орманды және далалы зонада, орман алаңдарында, өзен жағалауы мен алқаптарында, тау бөктерінде, тасты және ұсақтасты тау бөктерінде, құмды, тұзды топырақта, дала бұталарында, жол бойымен өседі. Қазақстанның оңтүстік шөлдерінде кездеседі. Халық медицинасында грибокка қарсы, микробқа қарсы, вирусқа қарсы және қабынуға қарсы қолданылады [2,4].

Мақсаты: Дәрілік шикізатты анықтау барысында қолданылатын сарысояу өсімдігінің бөлек мүшелерін микроскопиялық зерттеу.

Материалдар және зерттеу әдістері. Зерттеу объектісі ретінде тікенді сарысояу өсімдігін қолдандық. Тікенді сарысояу өсімдігінің анатомо-морфологиялық құрылысын зерттеу үшін 2019 жылы Түркістан облысында гүлдеу фазасында жиналып дайындалды. ҚР МФ және МФ XI басылымның әдістемесі бойынша микроскопиялық зерттеу жүргізілді. «Ломо» Микмед-5 микроскоп (7х1, 5х4,5; 7х1, 5х20; 7х1, 5х40 ұлғайту) көмегі арқылы кесінділерді қарау және оларды суретке түсіріп алу жүргізілді [1].

Тәжірибелік бөлім

Микроскопия. Зерттеу объектісі ретінде тікенді сарысояу өсімдігінің жапырақтары мен сабағы қолданылды. Микроскопиялық зерттеу «ЛОМО» Микмед-5 микроскоп көмегімен және «Vision Bio Pro» бағдарламалық қамтамасыз етілуі арқылы фармокопеялық әдістеме бойынша жүргізілді [1].

Сабағы. Сабағы көлденең қимада дөңгеленген сәулеленген құрылымнан тұрады (1-сурет). Бумалары көп мөлшерлі коллатеральды, жабық, әртүрлі шамада шеңбердің ішінде бір қатарда бір-біріне жақын орналасқан. Бумалар арасында және ксилема айналасында склерификацияланған паренхима бар (2-сурет). Ксилема мен флоэма жақсы дамыған. Ксилема тамырлары үлкен, радиалды жолдарда орналасқан, олардың арасында қалың қабырғалы склерификацияланған паренхиманың бөлімдері бар. Сыртқы склеренхиманың үлкен аймақтары флоэмаға жабыса орналасқан (2-сурет).

Жапырақтары. Жапырақтың препараттарын бетінен қараған кезде жоғарғы эпидермистің жасушалары кішкене, көпбұрышты, сәл контурлы контурлары бар екендігі байқалады (7-сурет); төменгі эпидермистің жасушалары өте күрделі құрылымы бар (9, 10-сурет). Веналарда - парақтың осі бойымен созылған, тікбұрышты немесе қиғаш ұшы бар жасушалар орналасқан. Жапырақтың екі жағында да анамоцитарлы типтегі устьицалар шоғырланған, ал төменгі жағында одан да көп шоғырланған.

1 8

Түктердің 4 түрі: 1) жапырақтың бүкіл бетіне шашыраңқы - қарапайым екі жасушалы жұқа қабырғалы түктер, үлкен тесік тәрізді базальды жасушамен және өткір мұрынға созылған терминалды жасушамен көп түрлі түктер (5, 7, 9-суреттер),жоғарғы эпидермисте төменгі эпидермиске қарағанда көп; 2) жай көпжасушалы (көбінесе 3-5 жасушалы) бір қатарлы қалың қабырғалы түктермен ұштары және бөшке тәрізді жасушалары бар, көбінесе қоңыр құрамы бар; жапырақтың екі жағында да кездеседі(6, 9-сурет); 3) жапырақтың бетінде, оның жиегі мен тамырында қарапайым 3-5 қабатты қалың қабырғалы конустық бір қатарлы түктер, дөрекі силикон кутикула бар, олардың жасушаларында қоңыр заттар жиі кездеседі (7, 11-сурет); көбінесе түктің бұл түрі сфералық көп клеткалы негіз тіректерінде (тұғырларда) орналасады, кейде мұндай түктердің ақырғы клеткасы созылып, ұзын шұңқырды құрайды (8-сурет); 4) қарапайым көп жасушалы бір қатарлы, жұқа қабырғалы құрт тәрізді түктер жапырақ пен тамырдың бүкіл бетінде кездеседі (сурет 5, 7, 10, 12).

1 9

20

Қорытынды

Біз Қазақстанның оңтүстігінде өсетін тікенді сарысояу өсімдігінің негізгі анатомиялық және диагностикалық белгілерін анықтадық. Шикізаттың түпнұсқалығын анықтау үшін ұсынылған анатомиялық диагностикалық сипаттамалар белгіленді.

Литература

  1. Государственная фармакопея Республики Казахстан, первое издание, Астана 2008
  2. Смольянинова Л. А. Род 1507. Дурнишник — Xanthium // Флора СССР : в 30 т. / начато при рук. и под гл. ред. В. Л. Комарова. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1959. — Т. 25 / ред. тома Б. К. Шишкин. — С. 521—530. — 630 с. — 2500 экз.
  3. Государственный кадастр растений Южно-Казахстанской области. Научно – издательский центр «Ғылым» . Аралбаев Н.К., Кудабаева Г.М. 2002
  4. Байтенов М.С., Васильева А.Н., Рамаюнова А.П. Иллюстрированный определитель растений Казахстана.– Алма-Ата: Наука, 1972. – Т. III. – 500 с.
  5. Бендер К.И., Гоменюк Г.А., Фрейдман С.Л. Указатель по применению лекарственных растений в научной и народной медицине. – Саратов: Саратовский ун-т, Саратовский ун-т, 1988. – с. 84-92.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.