Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Инсульттан кейінгі депрессияны саралап емдеу

Түйін

Депрессивті бұзылыстар бас миының тамырлы сырқаттарымен ауыратын адамдарда кездеседі, сонымен бірге жағдайды емдеуді асқындатады. Инсульттан кейінгі науқастарда депрессивті бұзылыстарды емдеу диагноз қоюдан басталады.Антидепрессанттарды тағайындау депрессия түріне байланысты болады.Cондықтан инсультпен ауырған науқастардың стандартты терапиясына антидепрессанттарды қосу ,өмір сүруді ұлғайту,мүгедектікті азайту,оңалту шығынын азайту,пациенттер пайызын жоғарылату,еңбекке қайта оралу мақсатында жүзеге асады.Бұл инсульттан кейінгі адамның өмір сүру сапасын және денсаулық жағдайын жақсарту маңызына ие.

Кілт сөздер: инсультан кейінгі депрессия, антидепрессанттар, ишемиялық инсульт, геморрагиялық инсульт.

Зерттеу мақсаты: пульттен кейінгі науқастарда депрессивті бұзылуларды терапиялық түзетудің сараланған тәсілдерін әзірлеу.

Материалдар және әдістер. Негізгі топқа 73 науқас кірді. Науқастардың негізгі бөлігі 45-75 жаста болған – 57 (78%) науқас. Науқастардың бақылау тобында жасы мен жынысы бойынша бөлінуі негізгі топтан айырмашылығы жоқ.

Депрессиялық бұзылулардың айқындығын біз депрессиясы бар науқастарда депрессия шкаласының көмегімен бағаладық, Гамильтон шкаласы депрессиясы бар науқастарда пайдаланылды және белокты депрессия сауалнамасы инсульттан кейінгі алғашқы тәулікте, инсульттан кейінгі 2 апта, 1 ай, 6 ай және 1 жыл өткеннен кейін апатиялық депрессиясы бар науқастарда пайдаланылды.

Антидепрессанттардың медикаментозды реабилитациясы сараланған терапия үшін инсулттан кейінгі депрессия түрлері ескеріліп жеке таңдау бойынша жүргізілді. Препаратты таңдау пациенттің қауіпсіздігі, жеке төзімділігі және қандай да бір дәрілік препаратты қолдану үшін, қарсы көрсетілімдер негізінде жүзеге асырылды

Нәтижелер және талқылау. Мұқият нәтижелі диагностикалау үшін инсулттан кейінгі депрессия келесі түрлері анықталды: 32 (44%) үреймен қосарланған депрессия, 24 (33%)

жабырқаумен жүретін депрессия және 17 (23%) апатия белгілері бар депрессия.

Үреймен қосарланған депрессия белгілері - 95% жағдайда , түсініксіз мазасыздық-83% науқастарда, болашаққа сенімсіздік- 67% науқастарда кездесті.

Ең жиі кездесетін жабырқау депрессиясының белгісі-жабырқау афектісі 98%, суицидтік ойлар 89%, өз өзін кінәлау идеялары 80%, жабырқаулық 75%.

Апатиялық депрессия кезінде жиі кездесетін симптомдардың бірі-ынталандыру деңгейінің жоқтығы (мотивация) 97%, қоршаған ортаға деген қызығушылықтың жоқтығы 85%, немқұрайлылық 79, анергия және еріктік импулстарының жеткіліксіздігімен бірге өзін өзі жеңе алмау65% науқастарда кездесті. Базистік ем ретінде үрейлі депрессиясы бар негізгі топтың емделушілері келесі ноотроптарды қабылдады; антиоксиданттық және қан тамыр жүйесіне әсер ететін препараттар мен Миртел бір рет түнде 15-30 мг қабылдады . Емдеу курсы 4-7 айды құрады. Базисті терапия препараттарымен қоса Сертралин 25-50 мг күніне 1 рет кешке 4-7 ай бойы қабылдады. 12 науқас Флуоксетинді 20 мг дозада қабылдаған кезде 4-7 ай ішінде күніне 1 - 2 рет апатия симптомдарының азайғанын атап өтті. Бақылау тобының емделушілері күніне базистік ем және Амитриптилинді 50 мг күніне 1 - 2 рет қабылдаған.

Миртелді қолдану емдеудің 2–аптасының соңына қарай депрессиялық бұзылулардың айқындылығын 26,1% - ға (p<0,005) азайтуға ықпал етті. Сонымен қатар бақылау тобында зерттелетін

көрсеткіштердің нақты өзгерістерінің осы уақыт аралығында байқалған жоқ. 1 айдан кейін қайта зерттеу негізгі топта депрессия симптомдарының (16,2±1,7) азаюы байқалды, 32 пациенттің 24-і бірінші айдың соңына дейін алаңдаушылық, мазасыздық төмендегенін көрсетті. Бақылау тобында үрейлі депрессия (22±1,6) симптомдарының азаюы байқалған жоқ. Алты айдан кейін және бір жылдан кейін қайта зерттеу 30 науқаста дабылдың болмауы, айқын мазасыздық байқалмады, сондай-ақ симпатикотония симптомдары жоғалды, Миртелді қабылдау фонында дабыл шкаласы бойынша 6,2 ±1,4-ге дейін баллдардың төмендеуі және P<0,001 депрессия, ал бақылау тобында амитриптилинді қабылдау фонында дабыл депрессия симптомдарының едәуір азаюы байқалмады, дабыл сақталды, айқын мазасыздық жоқ.

Сертралин қабылдағаннан кейін 2-ші аптада депрессиясы бар емделушілерде да оң нәтижелер байқалды. Терапияның 1 айында Гамильтон шкаласы бойынша жиынтық балдың орташа мәні 3,4 құрады, бұл бастапқы деңгеймен салыстырғанда 65% депрессивті симптоматиканың редукциясына сәйкес келеді. 1 айдан кейін қайта зерттеу негізгі топта депрессия симптомдарының азайғанын көрсетті, Гамильтон шкаласы бойынша тестілеу кезінде терапияның 1-ші айының соңына қарай Сертралин қабылдаған кезде 24 пациенттің 18-і жабырқау аффектіне, суицидтік ойға, басылушылыққа, үйреншікті мүдделерді жоғалтуға, көңіл-күйдің тәуліктік ауытқуына шағымдар азайғанын көрсетті. Кеуде артындағы қуысуға шағымдары бар емделушілер саны 52,9% - ға азайды. Инсульт алған науқастардың алғашқы күні науқастардың 98% - да өзіне қол жұмсаудың аффектісі, суицидтік ойлары анықталды; емнің 1 айында бұл көріністер пациенттердің 25% - да азайғаны тіркелген.

Бір мезгілде бақылау тобында нүктелі депрессия симптомдарының азайғаны байқалды (дабыл және депрессия шкаласы бойынша 23±1,6 балл, p<0,05).

Алты айдан кейін және бір жылдан кейін қайта зерттеу нәтижелері бойынша 22 науқаста жабырқау аффектісінің, суицидтік ойлардың жоқтығы, сондай-ақ соматовегетативті симптомдар (үлкен дәретің бұзылуы, кеуде артындағы ауырсыну, ентігу) байқалды. Сертралин қабылдау аясында Гамильтон шкаласы бойынша баллдардың 7±2,1, p<0,05 дейін төмендегенін көрсетті. Бақылау тобында жабырқау аффектісі мен суицидтік ойлар сақталған, әдетті қызығушылықтардың жоғалуы, көңіл-күйдің төмендеуі, Гамильтон шкаласы бойынша кеуденің артындағы ауырсынудың балл саны 20±1,5 құрады.

Апатиялық депрессиямен ауыратын науқастардан Флоуксетин препаратын 1 ай қабылдаған соң оң нәтижелер байқалды. Емнің 1-ші айында Бека депрессиясының сауалнамасы бойынша жиынтық балдың орташа мәні 5,4 құрады, бұл бастапқы деңгеймен салыстырғанда депрессивті симптоматиканың 70% редукциясына сәйкес келеді. 1 айдан кейін қайта зерттеу нәтижелері бойынша негізгі топта депрессия симптомдарының (16,1±1,3) азайғанын көрсетті, 1 айдың соңына қарай Бек депрессия сауалнамасы бойынша тестілеу кезінде Флуоксетинді қабылдау аясында 17 пациенттің 13-і талабының, айналасындағыларға қызығушылықтың болмауына, көңіл-күйдің тәуліктік ауытқуына шағымдар азайғанын көрсетті. Ерік импульстерінің жеткіліксіздігіне шағымданған емделушілер саны өзін еңсеру мүмкін еместігімен 49% - ға азайды. Ынталандыру деңгейінің болмауы инсульт кезінен бастап бірінші күні 97%-да, немқұрайлылық 85% - да анықталды; терапияның 1-айында бұл

көріністер емделушілердің 24% - да тіркелді. Сонымен қатар бақылау тобында депрессия

симптомдарының азайғаны байқалды (24±1,6).

Алты айдан кейін және бір жылдан кейін қайта зерттеу 14 науқаста ынтасының (мотивация) жоғарылауы, айналасындағыларға деген қызығушылықтың жоғарылауы байқалғанын, сондай-ақ анергия және ерік импульстерінің жеткіліксіздігі, Флуоксетинді қабылдау аясына дейін орташа баллдың төмендеуі 5±2,4 P>0,05 жоғалғанын, ал бақылау тобында талабы мен ынтасының болмауы, сондай-ақ айналасындағыларға қызығушылықтың болмауы сақталғанын, Бек депрессиясының сауалнамасы бойынша орташа балл 20±2,6 құрады.

Бақылау барысында барлық үш топта пациенттердің когнитивті статустың өзгеруі байқалған жоқ. Миртел, флуоксетин, Сертралин қабылдау аясында негізгі шағымдардың, жағымсыз құбылыстардың пайда болуы немесе көңіл-күйінің нашарлауы тіркелген жоқ. Осы преператтарды таңдау барысында депрессияның түріне байланысты олардың өзара минимальды әсерлесуі және науқастардың осы препараттарды жақсы көтере алушылығына байланысты таңдалды.

Қорытындылар: Инсульттен кейінгі депрессиямен ауыратын науқастарда О. П.

Вертоградованың жіктелуі бойынша депрессия түрлерінің дифференциалды диагностикасын : дабылдық, жабырқау, апатикалық белгілерімен жүргізеді. Инсульттен кейінгі депрессия түрлерінің мұндай диагностикасы адекватты терапиялық түзету жүргізуге және сол арқылы инсульттан кейінгі бұзылулары бар науқастардың өмір сүру сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. ПИД кезінде депрессия түріне байланысты сараланған ем жүргізген жөн: үрейлі депрессияны Миртел препаратымен, жабырқаулықты – Сертралинмен, апатикалық – Флуоксетинмен, базистік терапиямен бірге, дозаны индивидульды таңдау, қабылдау жиілігі мен ұзақтығына байланысты препараттармен емдеу қажет.

Осылайша, өміршеңдікті арттыру, мүгедектікті азайту, одан әрі оңалтуға шығындарды қысқарту, еңбекке жарамдылығын арттыру мақсатында инсультті бастан өткерген пациенттердің стандартты терапиясына антидепрессанттарды (Миртел, Сертралин және Флуоксетин) қосу орынды, бұл денсаулық жағдайын жақсарту және адам өмірінің сапасын арттыру үшін инсульттен кейінгі кезеңде шешуші мәнге ие.

 

Әдебиеттер

  1. Гусев Е.И. Боголепова А.Н. Депрессивные расстройства у больных с цереброваскулярной патологией. Методические рекомендациии Департамента здравоохранения г.Москвы №35, 2008; 28.
  2. Авербух Е. С. Депрессивные состояния Л.: Медицина, 1965, 150 б. Изнак А. Ф.
  3. Аведисова А. С. Антидепрессанты: назад в будущее // Журн. психиатр және психофарм. 2006. - Т. 04, № 8. – Элнетронный доступ к журн.: http://www.consilium-medicum.com/media/psycho/index.shtml, тегін
  4. Вертоградова О. П. Возможные подходы к типологии депрессий. Депрессия: психопатология, патогенез. М., 1980; с., 9-1
  5. Вознесенка Т. Ж. " Депресси в неврологим. 2007. № VII. С. 2.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.