Бронхтық астманы инновациялық кванттық нанотехнологиялық әдісімен емдеу барысында алынған нәтижелер

Түйін

Бронхтық астма (БА) жиі тараған аурулардың бірі. Дәрі-дәрмексіз емдеу әдістерінің ішінде кванттық терапия әдісінің маңызы үлкен. Зерттеуге БА ауыратын 20 кесел алынды, олар екі топқа бөлінді, бірінші топта 10 кесел дәрі-дәрмектік әдіспен емделді, ал екінші топта-дәрмектік әдіспен қатар кванттық терапия әдісін қолдандық. Кванттық терапия 10 сеанстан құрылды. Алынған алғашқы нәтижелер бойынша бақылау тобына қарағанда, зерттеу тобында емдеу барысының көрсеткіштері біршама жақсы нәтиже берді, аурудың кері даму көрсеткіштері мен емделу нәтижелері артық болды.

Кілт сөздер: бронхтық астма, кванттық терапия, комплексті ем, физиотерапия, әдістемелік нұсқау

Қазіргі кезеңде созылмалы аурулардың тұрақты өсуі бақылануда, көбіне олар жасырын патология түрінде өтеді. Кей жағдайларда симптомсыз өтетін формалары кеш стадияларында бақыланады, ол жүргізілетін терапияның эффективтілігін төмендетеді [1].

Бұл шешудің жолдарының бірі қарапайым, қауіпсіз ем тәсілдерін қолдану. Бронхтық астма – тыныс алу жүйесінің патологиясында жиі кездесетін аурулардың бірі, статистикалық деректерге сүйенетін болсақ БА әр 10 жыл сайын екі есеге дейін өсіп отыратын, еңбекке уақытша жарамсыздық тудыратын және мүгедектік пен өлімге алып келетін ауру. Бронхтық астманы нәтижелі емдеу-бұл заманауи медицинаның негізгі мәселелерінің бірі болып табылады. Бронхтық астманы комплексті түрде емдеуде дәрісіз емдеу әдістерінің маңызы жылдан жылға артып келеді.. Осы шиеленісті шешу үшін қазіргі заманға сай жаңа нано технологияларді қолдану қажет, ол үшін кванттық терапия әдістерін кеңінен қолдану қажет [1].

Кванттық терапия бронхтық астманы емдеуде теориялық жағынан негізделген және тәжірибелік нәтижелерге көз жеткізген бірден – бір тәсіл балып саналады. Ал физиотерапия тәсілдері ішінде бронхтық астманы емдеуге кванттық терапия әдісі өте тиімді.

Зерттеудің тәсілдері мен материалдары. Біздің зерттеулеріміз Шымкент қалалық №2 ауруханасының аллергологиялық орталығында жүргізілді. Зерттеу барысында бронхтық астмамен ауыратын 20 науқас бақылауға алынды. Жүргізілген емдік шараларына байланысты науқастар 2 топқа бөлінді. Бірінші бақылау тобында 10 ауру дәрілік ем қабылдады, ал екінші экспериментальды топта 10 науқас дәрілік еммен қатар кванттық терапия емдік әдісін қабылдады.

Тәжірибелік топтағы науқастарда медикаментозды терапиямен бірге қосымша квантты терапия емдік әдісі келесі әдіспен жүргізілді. Емдеу курсы 10 процедурадан, тәулігіне 1 реттен 24 мин жүргізілді. Бір нүктеге және келесі нүктелерге әсер ету уақытын «Применение аппарата свето-магнито-инфракрасной лазерной тераии Витязь» Ю.Г.Федотовтың ұсынған әдістемелік нұсқау көмегімен жүргізілді (Сурет 1, кесте 1) .

110

Бақыланған барлық топқа толығымен ем аяқталған соң, аурудың клиникалық ағымына оң баға берілді. Салыстырмалы талдау кезінде емінің нәтижесі 2 топқа бірдей бір уақытта дәрілік ем мен қатар кванттық терапия емдік әдісін қолданған жүргізілген кейін емінің тиімділігі жоғары көрсеткішті көрсетті. Емеду барысында аурулардың 38,1% толық ремиссия болды, 54,7% жағдайлары жақсарды, ал 7,2% алрулардың емдеу нәтижелері көңілдегідей болмады.

Қорытынды.

Біздің жүргізген зерттеулеріміздің алғашкы нәтижилері келесі қорытынды жасауға мүмкіндік берді: бронхтық астманың негізді клиникалық және аспаптық-лабораторлық көріністері 2 бақылау тобында едәуір жедел кері дамыды және де емдеу нәтижелері айтарлықтай жоғары болды [2].

Бідің жасаған жұмысымыздың қорытындысы бойынша кванттық терапия әдісін бронхтық астманы емдеуге кеңінен қолдануға болады.

Әдебиеттер

1. Абдухалыков А.М., Куттыгулова Ж.Е, Сартаева К.А., Рахашов Ж.С. Брохтық стманы инешаншу әдісімен кешенді емдеу нәтижелері. Қ.А.Ясауи ат.ХҚТУ хабаршысы. Түркістан, №3 (69), 2010, 415-416 б.

1. Федотов Ю.Г. Методическое пособие. Приминение аппарата свето-магнито-инфракрасной лазерной терапии «Витязь». Ассоциация «Квантовая медицина», Москва, 2010, 77с.

Жыл: 2019
Қала: Шымкент
Категория: Медицина