Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

"Қоғамдық денсаулық сақтау" және "медициналық профилактикалық іс" мамандықтарының мамандарын даярлаудың сапасы туралы

Жобаның өзектілігі: Қазақстан Республикасында медицина кадрларын ұтымды жұмысқа орналастыру перспективалары жоғары медициналық білім берудің жай-күйіне, бітірушілерді даярлаудың кәсіби деңгейі мен сапасына, олардың құзыреттілігіне, аралас мамандықтар бойынша бағдарлану қабілетіне едәуір дәрежеде байланысты.

2006 жылы ДДҰ Еуропалық өңірлік бюро директоры доктор Марк Данзон мемлекеттің денсаулық сақтаудың тиімді жүйесін қалыптастыру үшін білім беруге қатысуы тиіс деп атап өтті. Әйтпесе, кәсіби даярланбаған және денсаулық сақтаудың жас кадрларынсыз медицинаның жетістіктері оларға мұқтаж адамдар үшін қол жетімсіз болуы мүмкін. Сонымен қатар, қоғамдық денсаулық сақтау бағдарламалары шеңберінде іске асырылатын тиімді медициналық-профилактикалық іс-шаралар ұлттың денсаулығы мен еңбекке қабілеттілігінің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге байланысты міндеттерді шешудің аса үнемді тәсілі болып табылады.Осыған байланысты медициналық жоғарғы оқу орны түлектерінің кәсіби деңгейінен қанағаттану және олардың қажеттілігі қазіргі уақытта өте маңызды мәселе болып отыр.

Жобаның мақсаты: Семей қ. Мемлекеттік медициналық университетінің «Қоғамдық денсаулық сақтау» және «Медициналық – профилактикалық іс» мамандықтары түлектерінің кәсіби құзыреттілігін және дайындық сапасын жетілдіру жолдары мен негізгі мәселелерін анықтау.

Зерттеу материалдары мен әдістері: Шығыс Қазақстан облысының халықтың санитариялық- эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы жұмыс берушілеріне сауалнама жүргізу нәтижелеріне талдау жүргізілді. Сауалнама 2015-2016 оқу жылында аяқтаған 55 түлекке жүргізілді. Сауалнама 2 блоктан тұрды. Түлектер туралы жалпы «түлектің сипаттамасы» блогы және «түлектердің кәсіби дағдылары мен құзыреттілігін меңгеру деңгейі» блогы болды.

Зерттеу нәтижелері: Жұмыс берушілер бітірушілердің «кәсіби жалпы теориялық дайындық деңгейін» жоғары - 55%, орташа - 45% деп бағалады және респонденттермен «төмен» пункті белгіленбегені байқалды.

Түлектердің «практикалық біліктерінің, дағдыларының деңгейі» жоғары - 45% және орташа - 49%, төмен – 6% пен бағаланды.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласында жұмыс істейтін мамандар нормативтік- құқықтық актілерді білуі қажет. Респонденттердің 59% - ы бітірушілердің бұл құзыреттілігі жоғары деңгейде екеніне сенімді, орташа деңгей 37% - ға және төмен деңгей 4% - ға белгіленді.

Жаңа ақпаратты қабылдау және талдау, жаңа идеяларды дамыту қабілеті - 61% жоғары, орташа-37%, төмен-2%. Одан әрі оқуға дайындығы мен қабілеті: жоғары - 82%, орта-16%, төмен-2%.

Ұжымда, командада жұмыс істеу қабілеті жоғары деп бағаланды - 86%, орташа - 10%, төмен - 4%.

Респонденттердің 88% - ы бітірушілердің компьютерде жұмыс істеу дағдысын және қажетті бағдарламаларды білу жоғары деңгейде екеніне сенімді; ПК меңгерудің орташа деңгейі жұмыс берушілердің 10% - ын және тек 2% - ын ғана-төмен екендігін атап өтті.

Түлектердің коммуникативтік дағдыларының жоғары деңгейі 71% респондентпен, орташа деңгейі - 25%, төмен деңгейі - 4% белгіленді.

Мансаптық өсуге және кәсіби дамуға бағытталғандығы: жұмыс берушілердің 61% - ы бітірушілердің амбициясының жоғары деңгейін, орташа - 35% - ын, төмен-4% - ын атап өтті.

Жұмыс берушілердің көпшілігі (57%) жоғары білім деңгейін, бітірушілердің жалпы мәдениетін, орташа -18%, төмен - 2% және 23% қалыс қалған. Жұмыстағы ақаулар-шағымдар-2/4%.

«Семей қ. ММУ-де медициналық-профилактикалық профиліндегі мамандарды даярлау сапасына қанағаттанасыз ба?» сұрағына жұмыс берушілердің 80% қанағаттандырылды, толық көлемде қанағаттандырылмағандар - 12%, жауап беруге қиналды - 8%ы.

Қорытынды: Сауалнама нәтижелері бойынша «Қоғамдық денсаулық сақтау» және «Медициналық – профилактикалық іс» мамандықтары түлектерінің кәсіби құзыреттілігі және дайындық сапасы жақсы деп бағаланды.

Әдебиеттер

  1. WHO. World Health Report 2006. Health Systems. Geneva. 2006 [1].
  2. Т.А. Костакова, В.Г. Дьяченко «Современные аспекты подготовки кадров для здравоохранения» 2014 г [2].
  3. Danishevski K. McKee M.// BMJ 2002. P.382[3].
  • Жыл: 2018
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.