Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010
Тег: Анализ

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010
Тег: ХОБЛ

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010

C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Қазақстан медицинасына цифрландыру жүйесін енгізу

Қазіргі кезде Қазақстанда медицина саласында модернизациялаумен қоса, цифрландыру негізі ене бастады. Науқастардың көп бөлігі өз денсаулығын күту барысында жеке клиникаларға жүгінеді. Жеке клиникадағы дәрігер қабылдауының қолжетімділігі науқас үшін тиімді, онымен қоса барлық клиникаларда цифрландыру жүйесі өз қызметін жақсы атқару нәтижесінде болып отыр. Медицинаны цифрландыру технологиясының парадигмасы науқас үшін жұмыс жасау болып табылады. Себебі науқас өзінің мәселесін шешу мақсатында 1 кнопканы басу арқылы және оған дер кезінде көмек көрсеткенін қалайды. Цифрлық технология үрдісі тікелей ақпараттық технологиялармен жүзеге асады. Мысалы науқас емханаға жазылу мақсатында Электронды Үкімет негізін қолдана отырып, тез әрі қолжетімді түрде жазылады. Сонымен қатар медициналық көмек көрсету нәтижесінің сапасына анықтай отырып, бағалайды.Қазақстанда 2015 жылдан бері цифрландыру бағдарламасы жұмыс жасауда. Осы күнге дейін 500 ден астам медицина саласы осы жүйеге ендірілді. Бұл жүйе тікелей ақпараттық технология негізінде жұмыс атқару үстінде[1].

Кілт сөздер: цифрландыру, ақпараттық технология, электронды үкімет,медицина қызметкерлері, статистикалық мәлімет.

Жұмыстың мақсаты мен міндеті: Медицинадағы цифрландыру жүйесін ендіру мақсатында халыққа қолжетімді көмекті ұйымдастыру, онымен қоса, ақпаратта тиімді гаджеттерді қолдану негіздерін жүзеге асыру.

Жұмыстың материалдары мен әдістері: Емхана мен аурухана парадигмасына цифрландыру негізін ендіру болып табылады.

Зерттеу нәтижелері: Зерттеу негізіне қарайтын болсақ, денсаулық сақтау ұйымдарында медициналық ақпараттық жүйелерді енгізу үлесі 75,5 пайызды құраса, 2019 жылдың 1 қаңтарында бұл көрсеткішті 100 пайызға жеткізу жоспарланып отыр. Дәрігерлер мен орта медициналық қызметкерлерді компьютерлік техникалармен қамтамасыз ету 82,7 пайызды құрайды. Медицина ұйымдары "Elsi Med» және «Damu Med» екі медициналық ақпараттық жүйесімен жұмыс жасауда. Мұнда 631638 электорндық денсаулық паспорты енгізілген.«DamuMed» медициналық ақпараттық жүйесіндегі мобильдік қосымшаға облыс тұрғындарының бар болғаны 9081-і ғанатіркелген. Дегенмен, халық арасында осы мобильдік қосымшаның тиімділігін түсіндіру мақсатында үгіт-насихат жұмыстары жалғасады[2]. Облысбойынша 12 медициналықұйымға «Е-kezek» электрондықкезектіенгізуүшінқазынадан 73,8 миллион теңге бөлініпотыр. Жыл соңына дейін бұл қаражат толығымен игеріледі. Бұл жүйені енгізудегі қолжеткізілетін нәтиже – кезеккүтууақытыбіржарымсағаттан 15 минутқадейінқысқармақ. Ал жалпыалғанда, компьютерлік сауат- тылыққа 22300 медицина қызметкеріоқытылған.

Қорытынды: Қорытындылай келе, медицина саласын цифрландыру қазіргі кезде қоғамның интеграциясы болып табылады. 2019 жылдан бастап барлық медицина қызметкері мен халықтың автоматттандырылған жүйеге көшуі, науқасқа медициналық көмек сапасының тиімділігі мен қолжетімділігі болып табылады.Онымен қоса Қазақстанда 22ақпараттық жүйеденсаулық сақтаудағы статистикалық мәліметті жинау онлайн негізіндегі жұмыс технологиялық үрдісті жетілдіру үстінде[3].

Әдебиеттер

  1. 25 қазан 2018 жыл 43 бөлім Туркестан газеті/ turkystan.kz/article/71868-meditsina-salasyn-tsifrlandyru-s-tti-zh-rgizilude
  2. http://otbasym.kz/news/zdorovie/2018-04-17/etapy-cifrovizacii-zdravoohraneniya
  3. egemen.kz/article/164323-tsifrlandyru-meditsinalyq-qyzmettinh-tiimdiligin-arttyrady