Қант диабетімен ауыратын науқастардың өмір сапасын бағалау. қант диабетімен ауыратын науқастардың өмір сапасын бағалау

Мәселенің өзектілігі: Қант диабеті әлемде ең кең таралған созылмалы аурулар қатарына кіреді (жүрек- қантамыр жүйесі және обырдан кейін). 1985 жылдың санауы бойынша әлемде 150 млн қант диабетімен ауырған, бұл көрсеткіш қазіргі кезде 382 млн-ға дейін көтерілген[1,2]. Қазақстанда 2016 жылдың көрсеткіші бойынша 260 мыңға жуық адам қант диабетімен ауырады, бұл 2012 жылдың көрсеткішімен салыстырғанда 70 мыңға өсті. Жәнеде бұл сандардың жылдан жылға өсуі жиілеуде.

Зерттеудің мақсаты: Қант диабетінің 1 және 2 типімен ауыратын науқастардың өмір сапасын бағалау және оларға салыстырмалы талдама жасау.

Зерттеу материалдары және әдістері

Зерттеуге қант диабетінің 1 және 2 типімен ауыратын 100 науқас алынды. Оның ішінде әйелдер - 55, ерлер - 45. Қант диабеті II тип науқастардың ішінде әйелдер саны 35, ерлер саны 15, жас аралығы 40-57. Қант диабетнің I типімен науқастар ішінде әйелдер саны 20, ерлер саны 30, жас аралығы 19-32.

Науқастардың өмір сапасы SF-36 сауалнамасы бойынша бағаланды, ол жалпы 36 сұрақтан тұрды, олар ішін ара 2 топқа физикалық және психикалық денсаулық көрсеткіштеріне біріктірілген, ал олар өз ара 8 топ сұраққа бөлінген. Яғни 1-физикалық қызметі, 2- денсаулық және эмоциональді статус, 3-ауру сезімін сезінуі, 4- жалпы ден саулық жағдайы, 5-өмірге белсенділігі, 6-қоғаммен қарым-қатынасы, 7- эмоциональды жағдаый және күнделікті өмір сапасы, 8- психикалық саулығы. Сауалнамадағы әрбір сұрақ балл бойынша есептеледі, соның нәтижесінде максимальді балл 0-дан 100 аралығында саналады. Зерттеу нәтижелері және оны талқылау.

Зерттеу нәтижесі бойынша қант диабетінің 1 типінде өмір сапасының ең төмен көрсеткіштері психикалық саулығында (36%), эмоциональды жағдай және күнделік өмір сапасының бұзылысы (59 %), жалпы денсаулық жағдайының нашарлау (69%). Ал қант диабетінің 2 типінде ең төмен көрсеткіш физикалық қызметінің төмендеуі (47%), денсаулық және эмоциональді статустың өзгеруі (42%), ауру сезімін сезінуі (32%) байқалды. Алайда сауалнаманың жалпы көрсеткіштерін салыстырып қарағанда қант диабетінің 1 типімен науқастарда өмір сапасының орташа көрсеткіші 71,5%-ке тең болса, қант диабетінің 2 типінде бұл көрсеткіш 54,25% тең.

Қорытынды: Зерттеу нәтижелеріне сүйенсек қант диабеті өмір сапасының барлық көрсеткіштеріне әсер ететінін көруге болады. Өмір сапасының көрсеткіштері әсіресе қант диабетінің 2 типімен науқастарда төмен деңгейде болды. Бұл жағдайды қант диабетінің баяу ағымда және көптеген жүйелердің зақымдануымен және кеш асқынулардың дамуымен қатар жүруімен байланыстыруға болады.

Әдебиеттер

  1. 1. International Diabetes Federation, Diabetes Atlas, and 5th Edition.URL: http://www.idf.org/diabetesatlas (дата обращения: 17.01.2013).
  2. 2. Дедов И.И. Алгоритмы медицинской помощи больным сахарным диабетом // Сахарный диабет. - 2011. - № 2. - C. 4-71.
Жыл: 2017
Қала: Шымкент
Категория: Медицина