Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Сабақ кестесінің оқушылардың денсаулығына әсерін зерттеу

Кіріспе. Оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыру ең алдымен, оқу процесінде жүзеге асырылады. Оқушылардың қызмет қабілетінің дұрыс болуы, негізінен, гигиеналық тұрғыдан дүрыс жасалған сабақ кестесіне байланысты болады. Қазіргі таңда көптеген мектептерде осы айтылған қиыншылықтар әсерінен сабақ кестесінің дұрыс қойылмауын кездестіріп жатамыз және осы мәселені шешу бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып табылады.

Зерттеу мақсаты. Сабақ кестесінің оқушылардың денсаулығына кері әсерін зерттеп, оқушылардың күн тәртібіне сәйкес қойылуын қадағалау және сипаттама беру.

Материалдар мен әдістер. Зерттеу барысында сипаттамалы, салыстырмалы әдістер, сондай-ақ талдау және жүйелеу әдістері қолданылды. Зерттеу жүргізу арқылы сабақ кестесінің оқушылардың денсаулығына әсерін анықтап, көрсеткіштерін салыстыру арқылы денсаулық жағдайына баға беру.

Нәтижелер мен талқылаулар. Зерттеу нәтижесі бойынша, дүрыс қойылмаған сабақ кестесінің әсерінен оқушылардың денсаулығында ауытқулар анықталды, соның ішінде күрделі сабақтарды дүрыс қоймауының салдарынан оқушылар арасында қателіктер жіберуі көбейгендігі, оқуға ынтасының төмендеуі, зейінінің нашарлауы, ойлау қабілетінің төмендеуі, шаршау, қажу анықталды.

Қазіргі ғылыми зерттеу жүмыстары бойынша оқушылардың биоритмді жалықпауы- жүмысқа қүштарлығы И.Г.Сивков кестесіне сай, сабақтың тек қиындығына қарап қоймай, оқушы денсаулығына қанша күш түсіріп, оның шаршамауына әсер ететінін ескеру керек.

1 Кесте - Жалпы білім пәндерінің күрделілігі туралы дәреже шкаласы (И.Г.Сивков.1975)

Пән

Балл

Математика,орыс тілі(үлттық мектептер үшін)

11

Шет тілі

10

Физика,химия

9

Тарих

8

Қазақ тілі,әдебиет

7

Жаратылыстану,география

6

Денешынықтыру

5

Еңбек

4

Сызу

3

Сурет сабағы

2

Ән сабағы

1

Сабақ кестесін жасағанда қиын пәндерді,сонымен қатар алтыншы, жетінші баллдық жүйесіне байланысты аптаның ең жемісті күндері сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі күндеріне қоюға болады. Аптаның соңғы күндерінде, оқушылардың еңбек қабілеттігі төмендеген кезде, сабақ кестесіне жеңіл сабақтар қойылады. Қиын пәндерді сабақ кесте бойынша бірінші және соңғы сабаққа қоймауға тырысу керек. Сонымен қатар, сабақтың, үзіліс уақытының үзақгығына мән беру керек.

2 Кесте - Жалпы орта мектебінің 5А сыныбының сабақ кестесі

 

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

Бейсенбі

Жүма

Сенбі

1

Тарих

Орыс тілі

Тарих

Ағылшын

Орыс тілі

Қазақ тілі

2

Орыс тілі

Қазақ тілі

Ағылшын

Математика

Математика

Д —т

3

Еңбек

Жаратылыс т

Математика

Жаратылыс т

Қазақ тілі

Д Тарих

4

Бейнелеу

Қазақ тілі

Еңбек

Қазақ тілі

Қазақ тілі

Математика

5

Оқн/жже

Математика

Д-т

Өзін-өзі тану

Бейнелеу ф

ДТарих ф

6

 

Ән күй

Ағылш ф

Д.-т

 

Тәрбие сағ

7

           

Сабақ кестеден көріп отырғанымыздай дүйсенбі күніне аса қиын сабақтар қойылмаған,яғни бүл И.Г. Сивков баллдық жүйесіне сәйкес келеді. Сондай-ақ аптаның екінші, үшінші, төртінші күндеріне қиын сабақтарды қоюға рүқсат етілгендіктен, бүл күндеріне қойылған сабақ кестесі дұрыс деп есептеледі. Алайда аптаның соңғы күндері оқушының ойлау және еңбек қабілеті төмендейтіндіктен сабақ кестесінің сенбі күніне математика пәнін қоймауы керек еді.

Қорытынды. Сонымен,сабақ кестесінің оқушылардың денсаулығына әсері зерттеліп анықталды және денсаулық жағдайына баға берілді. Дүрыс қойылған сабақ кестесінің оқушылардың денсаулық жағдайына оң әсер ететіндігі,яғни ойлау, еңбек қабілеттерін,ынтасын жоғарылататыны анықталса, дүрыс емес қойылған сабақ кестесі қарама -қарсы көрсеткіштерді көрсететіні анықталды.

Әдебиеттер

  1. Неменко Б.А. Оспанова Г.К Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы(Оқулық).- Алматы 2002.344б.
  2. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков., М., Медицина, 2004.,
  3. Бөлешов М.Ә.Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы:оқулық -Эверо,2015
  4. И. Г. Сивков. Сабақ кестесіне қойылатын гигиеналық талаптардың мөлшері.
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.