Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Салауатты өмір салты негізі- дүрыс тамақтану

Халық арасында пайда болған аурудың 60% дүрыс тамақтанбаудан дамитындығы белгілі болып отыр. Ал дүрыс тамақтану мәселесі бүгінгі күннің маңызды мәселесі, өйткені түрғындардың тамақтануына әлеуметтік жағдай, уақыттың жетіспеушілігі, тамақтану мәдениетін жете білмейтіндігі, қазіргі заманғы өмір сүру қарқыны секілді факторлар әсер етеді. [1]

Тамақтану - ағзаның маңызды физиологиялық сүранысы, ол негізгі функцияларды, өсу- жетілу және қамтамасыз етуге бағытталады. Тиімді тамақтану деп ағзаның энергетикалық, пластикалық және басқада сүраныстарын қанағатттандыратын, зат алмасудың қажет деңгейін қамтамасыз ететін тамақтануды айтамыз. [2]

Жастардың арасында кең тараған, әрі тез дайын болатын, әр түрлі химиялық қоспаларға толы тағамдарды пайдаланатыны, сонымен қоса әртүрлі дүкен сөрелеріндегі дайын тағамдар мен жартылай дайын фабрикаттарды, кондитерлік өнімдерді түрақты түрде, үнемі пайдалану мамандарды ала4датып отыр. Сондықтан дүрыс тамақтанудың заңдылықтарын сақтамау көптеген қауіпті аурулар дамуының факторы болады. Өкінішке орай, соңғы жылдардың статистикасы бойынша жастар арасында артық салмақтан, жүрек-қантамырларының ауруларынан, қант диабетінен және т.б. азап шегетіндер саны артып келеді. Аталған аурулардың алдын алуға болады, ол үшін салауатты өмір салтын үстану қажет және ең бастысы дүрыс тамақтануды қолға алған жөн. [3]

Көп жағдайда жастар ретсіз, жол-жөнекей, қүрғақтай, күніне 1-2 рет тамақтанады, көбі асхана қызыметін қолданбайды, тағамдарында басым бөлікті көмірсулар алады, себебі олар арқылы қуат шығындарын толтыру жеңіл. Ағзаның дүрыс өмір сүруі үшін сәйкестендірілген тағаммен бірге: ақуыз, май, көмірсулар, дәрумендер, микроэлементтер түсіп отыруы қажет.[4]

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармация академиясының «Гигиена-2» кафедрасының мамандары 18-20 жас аралығындағы 120 студентке 25 сүрақтан түратын сауалнама қүрастырылып, тамақтану тәртібі мен денсаулық жағдайына зерттеу жургізген. Сауалнамаға қатысқандардың 24 үл бала, 96 қыздар. Сауалнаманың нәтежиесі бойынша студенттер арасында тамақтану тәртібін сақтамайтындар - 76,8% қүраса, тамақтану тәртібін сақтайтындар небәрі - 23,2%.[1]

Студенттер арасында тез дайындалатын тағамдарды жиі пайдаланатындар - 88,3%,

сонымен қатар «қандай азықты жиі пайдаланасыз?» деген сүраққа жауап бергендер: фаст-фуд өнімдерін пайдаланатындар - 25,8%, нан - 29,1%, сүт өнімдері - 2,5%, ет өнімдерін - 10,8%,

жеміс-жидектерді - 16,6%, тәтті тағамдарды - 15,2% қүрап отыр. [1]

Дүрыс тамақтануға кедергі жасайтын факторларды қарастырғанда сауалнама барысында әлеуметтік жағдай, уақыт тапшылығы, қымбатшылық себептер анықталды. Соның ішінде әлеуметтік жағдай - 19,2%, уақыт тапшылығы - 43,3%, қымбатшылық - 37,5% қүрады. Студент- тердің тамақтану тәртібін зерделегенде күніне 2 рет тамақтанатындар 45,9%, 4 рет тамақтанатындар 11,6% қүрады. Күніне 2 рет тамақтанатын студенттер себебін негізінен уақыт тапшылы- ғымен байланыстырды.

Ішімдікті пайдаланатындар - 15,8% қүраса, тағаммен бірге шайды - 60,8%, шырынды - 10%, газдалған сусындарды - 9,2%, кофені - 20% пайдаланатындығы анықталды. «Күнделікті жеп жүрген тағамыңыз сіз үшін маңызда ма?» - деген сүраққа студенттердің 69,8% - ол жағы маңызды емес деп, ал 30,2% - маңызды деп жауап берді. [1]

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармация академиясының «Гигиена-2» кафедрасының мамандары 21-22 жас аралығындағы 220 студентке 25 сүрақтан түратын сауалнама қүрастырылып, тамақтану тәртібі мен денсаулық жағдайына зерттеу жургізген. Сауалнамаға қатысқандардың 24 үл бала, 96 қыздар. Сауалнаманың нәтежиесі бойынша студенттер арасында тамақтану тәртібін сақтамайтындар - 42.3% қүраса, тамақтану тәртібін сақтайтындар - 57.7% .[5] Сауалнамаға қатысқан студенттер күніне бір рет тамақтанатындар саны- 18.6%, төрт рет тамақтанатындар саны -33%, 3 рет - 28%, 2 рет - 7.7%, 5 рет - 12.7% көрсеткіштерге ие екен. [5]

ОҚМФА-ның студенттеріне таратылған сауалнаманы талдау барысында аптасына 1 рет студенттердің негізгі тамақтық азық түліктердің ішінен ет өнімдерін пайдаланатындар - 60%, ал сүт өнімдерін пайдаланатындар - 40% қүраса, ең пайдалы, әрі қүнды болып саналатын балық пен көкөніс, жеміс-жидектерді пайдаланатындардың көрсеткіші төмен болып отыр. Бүл жас ағза үшін қүрамында маңызды тағамдық заттарға деген (ақуыз, май, көмірсу, дәрумендер мен минералды заттардың) физиологиялық қажеттілікті айтарлықтай төмен деп айтуымызға мүмкіндік береді.[1,5]

Қорыта келе студенттер арасында дүрыс тамақтанбау көрсеткіші59,55% қүрады, бүл студенттердің өз денсаулығына немқүрайлы қарап, олардың психологиялық және физикалық денсаулығының нашарлауына соқтырады. Ал жастар болашағымыз екенін ескерсек, бүл үлкен мәселе туындатады.

Әдебиеттер

  1. Ескерова С.У., Сарсенбекова А.Б., Әлсеркеева З.И.//Студенттердің тамақтану ерекшеліктерін зерттеу және гигиеналық баға беру//ОҚМФА, Шымкент қ.// Вестник 2014
  2. Л.А.Проскурякова, Журнал гигиена санитария // М.: 2008ж. 49-51 бет
  3. Л.З.Тель, Е.Д.Даленов, А.А.Абдулдаева, И.Э.Коман, Нутрициология // А.: 2012 ж. 377-406 б
  4. А.А.Королев, Гигиена питания, Академия // 2008 ж. 399 б
  5. Сералиева М.Ш., Илақбаева Ү.С. Тағам гигиенасы // Ш.: 2009ж. 54 б

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.