Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Стандартталған науқас әдісін оқыту үрдісіне енгізу

Кіріспе. Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарында денсаулық сақтау жүйесін медициналық қызметкерлердің қолжетімділігі мен сапасын арттыру міндетті болатыны туралы айтылған. Елімізде медициналық білім беру жүйесінде оқытудың сапасын арттыруға, оқу әдістерін жетілдіруге көп көңіл бөлінуде. Бүгінгі таңда жоғарғы оқу орнын бітірген студенттерге тек теориялық білім беріп қана қоймай, сонымен қатар тәжірбиелік дағдыларды дамыту мақсатында науқастарды емдеуде және күтім көрсетуде студенттердің клиникалық ойлау қабілетін және өз пікірін жеткізуді дамыту болашақ мамандарды даярлауға оқыту үдерісінде көптеген әдістер қолданылуда.

Соның ішінде «Стандартталған науқас» әдісі оқыту барысына кеңінен қолданылса, болашақ маман иесінің тәжірбиелік және коммуникативті дағдылары, интеллектуалды ойлау қабылеті арта түседі. Бүл әдіс клиникалық жағдай бойынша арнайы дайындалған адам науқастың ролін орындауы керек [1]. Бүл әдіспен оқыту студенттердің интеллектуалды ойлау қабілеті және коммуникативті дағдыларын дамытуға үлес қосады. Сонымен қатар, студент науқастан ақпарат жинауды, тексеру өткізуді және де өзінің кемшіліктерімен жүмыс жасап, тәжірбиелік дағдыларын жетілдіреді [2,3].

Зерттеу мақсаты. «Стандартталған науқас» әдісі арқылы студенттердің тәжірбиелік және коммуникативті дағдыларын, дербес ойлау қабілетін жетілдіру және жеке жүмыс істегенде дербес шешім қабылдауда еркін меңгеруін зерттеу.

Материалдары және әдістері. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясын- да екі топқа зерттеу жүргізілді. І топта 2016 жылғы түлектер, яғни жас мамандар, ал ІІ топта Техникалық және кәсіби білім беру факультетінің студенттеріне тәжірбиелік және коммуникативті дағдылары бойынша сараптама жасалды. І топтағы жас мамандарға қарапайым оқыту әдістері қолданылған. ІІ топтағы студенттерге «Стандартталған науқас» (СН) әдісі қолданылған.

Стандартталған науқас әдісі бойынша тәжірбиелік сабақ барысында тақырыпқа сай клиника- лық жағдай беріліп, бір студент стандартталған науқас болып дайындалды. Стандартталған науқас тақырыпқа сай синдромды және симптомдарды нақты көрсетіп, берілген клиникалық жағдайдан ауытқымай орындап берді. Студенттердің стандартталған науқасқа шынайы адам ретінде қарап, тексерулер және күтім жүргізілді. Науқас тексеру немесе күтім жасау кезінде студентті бөлмеуі тиіс, сонымен қатар өзі сүрақ қоймағанынша, науқас өз бетінше берілген клиникалық жағдайдан ауытқып студентке ақпарат бермейді. СН әдісінде тәжірбиелік сабақтарда «жүмыс уақыты\үзіліс» (the «time in\time out» format) формасы таңдалды.

Нәтижесі және талқылануы. 2 топқа да бір клиникалық жағдай және бір тапсырма берілді: мейіргерлік кезең бойынша науқасқа күтім жүргізу.

Бағалауда рейтингтік жүйе алынды: 100-90 балл - өте жақсы, 89-75 - жақсы, 74-50 - қанағаттанарлық, 50-ден төмен қанағаттанарлықсыз.

Берілген тапсырма

1 топ

2 топ

1

Науқаспен танысып, денсаулығы туралы ақпарат жинады. Науқасқа зерттеулер мен тексерулер жүргізді.

90%

95%

2

Науқас мәселесін анықтап, мейіргерлік диагноз қойды.

85%

90%

3

Мейіргерлік күтім мақсатын анықтап, күтім жоспарын қүрастырды.

75%

88%

4

Жоспарды жүзеге асырды.

85%

95%

5

Мейіргерлік күтім нәтижесін бағалады.

80%

95%

Қорытынды. Студенттердің пікірі бойынша «Стандартталған науқас» әдісін оқыту процесінде қолданғанда өздерінің тәжірбиелік дағдыларының артқанын және де науқастармен қарым қатынас жасауды үйренгендерін байқады. Студенттердің клиникалық жағдайда СН-пен үйрену болашақта шынайы науқастармен жүмыс істей алатынына сенімділік пайда болды. Қорытындылай келе, берілген тапсырма бойынша орта есеппен алғанда 1 топ 83%, ал 2 топта 93% алды. Білім көрсеткіші бойынша СН әдісімен оқыған студенттер 10%-ға жоғары нәтижені көрсетті.

Әдебиеттер

  1. Д.Х. Дощанов.Стандартизированный пациент в системе медицинского образования, Алматы, 2015.
  2. С. Санов, Науқас адамдарды жалпы күту, Қарағанды, 2013 ж. 9 - 15 бет.
  3. Булатов С.А., Хамитов Р.Ф. Практические умения и навыки. Программа освоения практических умений по методике «Стандартизованый пациент» / Учебно методические пособие. - Казань: Бриг, 2006г.
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.