Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Қазіргі таңдағы вакцина егудің тиімділігі мен кері әсерлері

ТҮЙІН

Мақалада заманауи әдебиеттерге сүйене отырып, вакцина егудің адам организімінің иммундық жүйесіне қолайлы әсер көрсетуімен қатар, кері байланыс нәтижесінде басқа мүшелер мен жүйелердің зақымдану мүмкіндігі қарастырылады.

Кілт сөздер: вакцина, инфекция, егу көрсеткіштері, сынамалар.

Тақырыптың өзектілігі: Вакцина егу инфекциялық аурулардың алдын алудағы ең тиімді тәсілдердің бірі ретінде қарастырылады. Бүгінгі күнге дейін бізге белгілі адам организімі үшін қауіпті аурулардың қоздырғыштары болып табылатын 70 - тен аса бактериялар мен вирустардың түрлері бар. Осы ауруларға қарсы вакцина профилактикасы бір жүйелілікпен әсер етіп, эпидемиологиялық көрсеткіштерге сүйене отырып жүргізілетін маңызды іс-шаралары болып табылады. Ең бастыларына, еліміздің барлық өңірлерінде жүргізілетін күнтізбелік ережеге сай вакциналар егіледі. Ал эпидемиялық көрсеткіштерге байланысты вакцина жүргізуге келер болсақ, турғындары шағын аймақтарда, яғни белгілі бір ауруға шалдығуы мүмкін болған жағдайда жүргізіледі. Сонымен қатар, сіреспе, қутыру сияқты аурулар өрши бастаған кезеңдерде жоспарсыз міндетті түрде жедел эпидемиялық вакциналар егілуі тиіс.

Тарихи деректерге жүгінсек, вакцинацияның пайда болуы 2 ғасырдан астам екені бізге белгігі. Алайда бүгінгі күнге дейін оның әсері мен қауіпсіздігіне толық кепіл көрсетіл меген.

1769 жылы дүние жүзінде қауіпті ауру болып табылатын күл ауруына қарсы вакцинаны ағылшын дәрігері Эдвард Энтони Дженнер ойлап тауып, адамдар арасында сынақ жүргізген болатын. Бул сынақ ең бірінші сиыр сауатын даяршылар арасында жүргізілді. Себебі бул ауру ең жиі даяршылар арасында анықталған.

1871 жылы Ұлыбританияда жасырын кеңестің ужымы жиналысында 97,5% науқас күл ауруынан қайтыс болғандығы анықталды. Ал 1884 жылы ағылшын дәрігері Чарльз Крейтон вакцинаға қарсы мынадай ой тужырымдады: вакцинация терең және жан-жақты ізденісті қажет ететін, бірнеше сынақтар жүргізіп толықтай көз жеткізгеннен кейін ғана жүргізілетін сынама. Мақсаты: Халық арасында әр түрлі инфекциялық, вирустық аурулар шақыратын қоздырғыштарға қарсы вакцина егудің нәтижелерін бағалап, организм үшін кері әсерлерінің себептерін анықтап, дәлелді медицина турғысынан сарапқа салу.

Зерттеу нәтижелерін талқылау: Әр бір адамның организімінің имундық жуйесін ескерер болсақ, кері әсерлерін де есепке алу қажет. Халық арасында вакцинаның кейбір түрлеріне деген сенімділіктері күннен күнге азайып бара жатыр. Себебі, вакцинада дарілік препараттар қатарына жататындықтан жағымсыз әсерлері де болады. Мысалы: белгілі препаратты қабылдау алдында ең басты көңіл бөлетін жағдай, оның қарсы көрсеткіштері, жағымсыз әсерлері және қолдану көрсеткіштерін міндетті түрде есепке аламыз. Ал вакцина егуде негізгі көрсеткіш болып аурудың алдын алу болып табылады. Сол себептен, вакцина салу алдында қарапайым халық үшін оның кері әсерлерін және міндетті салу көрсеткіштерін дәрігер түсіндіру қажет. Тағы бір ескеретін жағдай, вакцинаның сапасының төмен болуы. Осы қателіктердің салдарынан вакцина салудың кері әсерлері көбею үстінде.

2013-2015 жылдар арасындағы вакцина салудың төмендуі Алматы қаласы жергілікті емханаларындағы көрсеткіштерді мына диаграмма бойынша көрсетуге болады.

2014-2015 жылғы көрсеткіштері бойынша елімізде денсаулық сақтау уйымы бекіткен нақты күнтізбеге енгізілген вакцина егудің 18 түрі бар. 7 екпені көрсеткіштер бойынша салады, қалғаны міндетті түрде (Туберкулезге, вирусты гепатитке, полиомиелитке, тырысқаққа, дифтерия- ға қарсы) салынады.

Қорытынды: Осыған орай, біріншіден медицина саласының қарқынды дамуы барысын-дағы адам өмірінің түрлі ауруларына қарсы алдын алу шарасының алдыңғы шебінің бірінде вакцина екенін ескерсек, екіншіден, оның адам организіміне кері әсерлерінде ескерусіз қалдырмағанымыз жөн. Вакцина әр адамның қалауымен жүргізілуі тиіс ем шара болып табылатындықтан, егудің алдын ол адамның иммундық жүйесін, организм жағдайын жан-жақты бақылап, әсіресе мектеп жасындағы балдардың толық қанды тексерулерден өткізіліп барып егуін қадағалауымыз керек. Себебі, нәресте кезінен бастап салынған вакцинациялар есейген шақтағы оның қауіпті бір ауруының себебі болмас үшін.

ӘДЕБИЕТТЕР

 1. Беспощадная иммунизация Александр Коток 95-175
 2. Sears RW. The Vaccine Book: Making the Right Decision for Your Child. New York, NY:
 3. Little, Brown; 2007
 4. Прививки предохранительные и лечебные Коцын М. Б
 5. Miller D, Wadsworth J, Diamond J, et al. Pertussis vaccine and whooping cough as risk factors in acute neurological illness and death in young children. Dev Biol Stand.1985;61 :389- 394
 6. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона :
 7. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable DiseasesChapter 2.3.4.5:
 8. Davis RL, Kramarz P, Kari B, et al. Measles-mumps-rubella and other measles-containing vaccines do not increase the risk for inflammatory bowel disease: a case-control study from the Vaccine Safety Datalink project. Arch Pediatr Adolesc Med.2001;155 (3):354- 359
 9. DeStefano F, Bhasin TK, Thompson WW, et al. Age at first measles-mumps-rubella vaccination in children with autism and school-matched control subjects: a population-based study in metropolitan Atlanta. Pediatrics.2004;113 (2):259- 266
 10. Offit PA, Davis RL, Gust D. Vaccine safety. In: Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA, eds. Vaccines. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2008:1629-1650
 11. Omer SB, Pan WKY, Halsey NA, et al. Nonmedical exemptions to school immunization requirements: secular trends and association of state policies with pertussis incidence.JAMA.2006;296 (14):1757- 1763
 12. Schiller JT, Frazer IH, Lowy DR. Human papillomavirus vaccines. In: Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA, eds. Vaccines. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2008:243-257
 13. Ruiz-Palacios GM, Perez-Schael I, Velazquez FR, et al. Safety and efficacy of an attenuated vaccine against severe rotavirus gastroenteritis. N Engl J Med.2006;354 (1):11- 21
 14. Madsen KM, Hviid A, Vestergaard M, et al. A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism. N Engl J Med.2002;347 (19):1477- 1482
 15. Dales L, Hammer SJ, Smith NJ. Time trends in autism and in MMR immunization coverage in California. JAMA.2001;285 (9):1183- 1185
 16. Offit PA, Hackett CJ. Addressing parents' concerns: do vaccines cause allergic or autoimmune diseases? Pediatrics.2003;111 (3):653- 659

Кесте - Қазақстан Республикасының үлттық вакцина егудің күнтізбелік кестесі.

Жасы

Инфекциялық ауруларға қарсы вакцинаның түрлері

Туберку лез (БЦЖ)

Вируст ы гепатит "В" (ВГВ)

Полиомиелит (ОПВ)

Коклюш, дифтерия, гырысқақ (АКДС)

Гемо- фильді инфекц ия (Hib)

Дифте рия, тырыс қақ (АДС)

Дифтери я (АД-М)

Дифтери я, тырысқа қ (АДС-М)

Желшеш ек,қызам ық, паротит (ККП)

Қызамық

1-4 күн

+

+

               

2 айда

 

+

+

+

+

         

3 айда

   

+

+

+

         

4 айда

 

+

+

+

+

         

12-15 айда

   

+

         

+

 

18 айда

     

+

+

         

6 жас (1 класс)

+

       

+

   

+

 

12 жас

           

+

     

15 жас

                 

+

16 жас

             

+

   

Әр бір 10 жыл сайын

             

+

   

РЕЗЮМЕ

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.