Анықталған антиденесі бар қан донорларының цитокинді профилдерінің цитомегаловирусқа және giardia lamblia қатынасы

Кіріспе: Соңғы жылдары тәжірибелік лабороториялық диагностикаға көптеген диагностикалық өнімдердің өндірушілерінің автоматтандырылған технологиялары енгізілген, лаборотарлы зерттеу жұмыстары өскен, емделушілер әртүрлі мемлекеттерде ем алуға қолы жеткен және ол мультицентрлі лабороторлық нәтижелердің және глобальды стандартты қолдану көмекшісі атағын алған.

Кілт сөздері: антидене, цитомегаловирус, қан донорын, микропланшет, титры, цитокин, Гамма интерферон, моноцит, G. Lamblia.

Мақсаты:ЦМВ және G. Lamblia донорлардың анықталу жиілігі мен антидене титрын анықтау.

Әдістер және материалдар: Біз 20-40 жас аралығында 29 адамның қан донорларының цитокинді профилдерін анализдедік. Комерциялық тест-жүйелік фирма “Вектор-Бест” көмегімен қан плазмасындағы цитокинді өнімді (қабынуға қарсы ФНО-а, ИФН-у, ИЛ-1, ИЛ-4) анықтадық. Оптикалық тығыздықты микропланшеті бар фотометрде IEMS Reader тіркедік. Қан плазмасы құрамындағы цитокиндерді калибрлі қисықта өлшедік (пг/мл). Статикалық өңдеуді CLSI рұқсатымен құрылған жалпы тәжірибелік дәрігерлердің “Клинико-диагностикалық лабороториялардың сапа жүйесі ”Королиндік госпиталі және СПб ГМУ (И.Павлов атындағы)” көмегімен жасалды.

Алдын-ала кейбір аудандық ерекшеліктерін ескере отырып, ИФА lgM lgG k G lambia және ЦМВ (18 донордан) әдісі көмегімен анықтадық. Оң нәтиже (ЦМВ) донорлардың қан плазмасында және екеуінде теріс. Анықталу жиілігі және антидене титры (ЦМВ, G-lamblia) халықтың эпидемилогиялық қолайсыз ауданда жоғары көрсеткіші анықталды.

Нәтижелері және талқылау. ФНО құрамы - дені сау донорлардың 2 тобымен көрінді: нормалді және жоғары цитокин секрециясы бар. Жоғары ФНО-ң продукциясы стимуляция алды және in vivo және дені сау донорларды физиологиялық гетерогенділікке байланысты. Ол әдеби мәліметтер бойынша белгілі ФНО орташа продукциясы 1 донор тобында 2,6+\- 0,4 пг/мл, 11 топта -7,0 +\- 1,2 пг/мл. 1 топ донорладың жеке продукция ерекшеліктері бірнеше себеп бойынша анықталады, оның ішінде TOLL - рецепторларының организмдегі функциясы (табиғи иммунитет рецепторы) және экологиялық факторға байланысты.

Гамма-интерферон (гликопротеин) - дені сау донорда 25 пг/мл. Оның индукторлары: вирус, бактерия, токсин т.б. ИНФ-у антимикробты / паразитті резистенттілік жоғарылатады. Зерттеушілерде ол 4-26 пг/мл, орташа 10,7+\- 5,4 пг/мл. 85% ИНФ төмен деңгейде.

ИЛ-1 рецепторлық антагонисті ИЛ-1 эндогенді ингибиторы, макрофагпен, моноцитпен, нейтрофилмен т.б қозады; ИЛ-1 биологиялық активтілігін төмендетеді. ИЛ-1 көптеген цитокиндер , вирустың өнімдері т.б активтендіреді. Нормада диапазоны 500-1000пг/мл, орташа 316 пг/мл, зерттелушілерде -481 + 75, пг/мл.

ИЛ-4 гликопротеин 38% -30+5,7 пг/мл, қалғандары -16,5+4,2 пг/мл.

ИЛ-8 - хемокиндерге жатады , моноцит, фагоцит т.б. активтендіріледі. Оның бәрі қандағы ИЛ-8 мөлшерін көбейтеді. Донорларда диапазон нормада 0-10 пг/мл, орташа 2 пг/мл, зерттелушіде 25+0,4 пг/мл(инвазияға байланысты).

Қорытынды. Барлық анықталған статикалық өзгерістер аудандардың компьютерлік программасына енгізіліп (референтті нормаға қос бақылау ретінде), инфекциялық емес стационарда және амбулаторияда жүргізілген терапия өзгерістері.

Жыл: 2015
Қала: Шымкент
Категория: Медицина