Филология

Заман сынын адам болмысы, адам арқылы таныған Абай өмірдің мәнін де, адам табиғатын тану барысында, яғни, жанын тану нәтижесінде ашады.
2016

Тұрақты тіркестер әр халықтың тарихына, әдет-ғұрпына, тіршілік дағдыларына байланысты ұлттық танымынан көрініс беретін сөз маржандары болып табылады
2016
Диалектілік лексиканың туынды қабаты

Диалектілік лексика ұлттық тілдің бір тармағы болғандықтан, оның басқа тармақтары сияқты көлемдік жағынан да, мағыналық жағынан да дамуға, азды-көпті өзгеруге тиіс, бұл – оның ұлттық әдеби тілмен қатар күнделікті қарым-қатынас құралы қызметінің нәтижесі
2016