Техникалық ғылымдар

Қазақстан білім беру жүйесінің өзекті мәселелерінің бірі – осы заманғы экономика пәнінен сапалы маман болу. Білім жүйесін ақпараттандыру мақсатында өз бетінше алу дағдыларын қалыптастыратын, жинақтаған ақпараттарды жүйелеп және тұжырымдар жасап, шешім қабылдай алатын деңгейге жеткізетін әдістерді қолдану. Жаңа ақпараттық технологияны оқу үрдісінде қолдану арқылы оқушылардың тақырыпты түсіну қабілетін дамыту.
2011
Сегізбуынды жазық иінтіректі жүк көтергіш механизмнің жетекші буынды тиімді жобалауы

Машинажасау саласын дамыту қазіргі заман талаптарына сай келетін жаңа инновациялық технологияларды енгізудің басты салаларының бірі болып табылады. Жаңа машиналар мен қондырғыларды жасау үшін олардың жобалау әдістерін жетілдіру керек. Машина мен механизмдерді тиімді жобалаудың академик У.А.Жолдасбеков бастауында тұрған мектебі бар, бұл еңбектерде [1-3] жазық иінтіректі механизмдерді кинематикалық және динамикалық критерийлер бойынша синтездеудің және анализдің жалпы әдістері жасалған. Осы әдістерді өндіріске қажетті нақты механизмдер жобалауға пайдалану қажет
2011
Шойындардың демпфирлік және акустикалық қасиетін зерттеу әдістемесі 

Өндірістік орындарда шудың өте жоғары деңгейі әсіресе металлургия мен машина жасау өндірістерінде, ең қауіпті зиянды факторлардың кең тараған түрі болып отыр.
2011