Медицина

Ғылыми еңбекте балалардың денсаулығын қорғауда скринингтік әдісті кеңінен қолданып, отбасының ішінен туындайтын қауіп-қатерлердің алдын алу шараларын белсенді жүргізудің тиімділігі жоғары екендігі көрсетілген.
2014

Оңтүстік Қазақстан облысының ауылдық аймақтарында нәрестелер өлімі жоғары дәрежеде. Мүндай жағдайдың негізгі себептері болып ауыл түрғындарының өміріндегі қолайсыз экологиялық- гигиеналық, әлеуметтік-түрмыстық және экономикалық жағдайлар табылады
2014

Бүл статьяда қазақстандық азаматтардың орташа өмір сүру үзақтығының ерекшеліктеріне мен әлеуметтік - биологиялық көрсеткіштеріне және адам денсаулығына әсер ететін техногендік факторларға қысқаша әдебиеттік шолу жасалған.
2014

Толыққанды және қауіпсіз тамақтану адам денсаулығын, төзімділігін және жоғары жүмысқа қабілеттілігін сақтайтын маңызды жағдай болып табылатындығы белгілі.
2014

Бүл ғылыми мақалада ОҚМФА-да білім алатын 1-3 курс студенттерін 3-5 курс студенттерімен салыстыру көрсеткіші жазылған.
2014
Тег: Талдау

Адам өзінің өмірінің көп бөлігін жабық бөлмеде өткізеді, сондықтан оқу бөлмелері студент денсаулығына, көңіл-күйіне, жүмыс қабілеттілігіне әсер етеді
2014

Медициналық үйымдар арасында ауруханаішілік инфекцияның алдын алу мақсатында инфекциялық бақылауды оңтайлы үйымдастырудың маңызы өзекті болып отыр.
2014

Мақала да кешенді оңалтудың мақсаты, бағыты, басты ерекшеліктері қаралған. Кешенді ем ишемиялық инсульттің неврологиялық жетіспеушіліктің қайта қалыпқа келуін қамтамасыз етеді, өмір сүру салтын белсенділігін күшейтеді
2015

Цереброваскулярлық аурулар экономикаға көп зиян тигізеді (емделу шығыны, өндіріс саласында жұмыс істейтіндердің медициналық оңалту). Инсульттен арылудың маңызды шараларының бірі ол - оңалту.
2015

Инсульт - жиі мүгедектікке әкелетін ми қан тамырларының өте ауыр түрде зақымданатын формасы. Факторлардың ішінде инсульт алған пациенттерді комплексті қалыптастыруда, физикалық қалыптастыру әдісі шешуші орын алады
2015

Мақалада.инсульттан кейінгі қимыл әрекеттерін кешенді реабилитациялық шаралар көмегімен жүргізілген. Реабилитация шараларын инсульт алған кейін ерте кезеңінде қимылын қалпына келтіру көрсетілген.
2015

Инсульт - буындардың зақымдануына алып келетін ми қанайналым бұзылыстарының ауыр түрі, мүгедектікке алып келеді.
2015