Медицина

Жулуға келмейтін тіс түбірлері көрсеткіші бойынша, табиғи имплантат болып табылады. Көптүбірлі тістердің бұзылған сауыттарын құрамалы құйылған штифтті салмалар көмегімен қалпына келтіруге бола- ды, артынан рационалды ортопедиялық протездеу жүргізіледі. Біздер тәжрибемізде қолданған құрамалы салма құрылымын жасаудың технологиясын ойлап тауып, ұсынып отырмыз. Мақалада аталып өткен құрылымның клиникалық-лабораториялық кезеңдері көрсетілген.
2013

Солтүстік Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасы Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің «Солтүстік Қазақстан медицина колледжі» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
2013
Бìршпплìк медико-әлеуметтік көмек көрсететін дәрігерлердің тәжірибесіндегі қысқа семинар-тренингтердің маңызы

Бұл мақалада қысқаша өткізілетін семинар-тренингтер біріншілік медико-әлеуметтік көмек көрсететін дәрігерлердің қызметтерін жақсартуына қалайша өз үлесі қосатыны жайлы сипатталған.
2013

Мақалада Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Əскери кпиникалық госпиталінің жақ-бет хирургиясы бөлімінің 22 жылда атқарған жұмыстары мен Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің стоматологиялық қызметінің даму жолдары берілген.
2014

Денсаулық сақтау жүйесінде заманауи те×нологияларды енг¡зу тұрғындарға көрсетілетін медициналық көмектің деңгейін, сапасын жəне тиİмдİлİгíн көтерудің б¡рден-б¡р ажырамас бөлігі болып отыр
2014