Медицина

Нейрореабилитацияда денсаулықпен байланысты өмірдің сапасы деген түсінік бар. Көптеген авторлар науқастарда реабилитацияның әсерін бағалағанда осы көрсеткіштерді басты назарға алу керек деп есептейді
, 2017

Бас-ми қантамырлары аурулары (әсіресе, инсульт) мәселелерінің өзектілігі тек ересектер арасынДа ғана емес, балалар арасынДа ерекше орын алуДа.
, 2017

Бүйрек аса маңызды мүше, ол организмде гомеостазды қамтамасыз ететін ағза. Бүйрек айналымдағы қан көлемі (АҚК) мен сұйықтықтардың изоволемиялық күйде болуына болысады
, 2017
Жасөспірімдер организмдерінің қалыпты жағдайында және бүйрек жетіспеушілігі кезiндегi биологиялық aктивтi нүктелерінің биофизикалық қасиеттерін зеpттеу

Организмніңқалыпты жағДайынДағы және бүйpек жетіспеушілігі кезiнДегi жaœcпipiмДеpДщ жac еpекшелiктеpiне cэйкеc биологиялық aктивтi нүктелеpiнiң биſ>ıpизикaлыı; қacиеттеpi бойыншa зеpттелДi.
, 2018
Қалқанша безі жасушаларының морфологиялық құрылымына иодпен байытылған судың әсері

Қазіргі таңда қалқанша безі аурулары тек Қазахстанда ғана емес, бүкіл элемде ең көп тараған ауру болып отыр. Жүргізілген ем жэне сауықтыру шараларына қарамастан қалқанша безі аурулары өсу үстінде
, 2018
Гепатоциттердің морфологиялық құрылымына су құрамының әсері

Адам ағзасының 70% сұйықтықтан тұратын болғандықтан, қалыпты тіршілік жасау үшін су басты субстраттардың бірі екені барлығына мәлім. Қазіргі кезде ауыз суды дайындау процесі барысында әртүрлі технологиялық әдістер қолданылады
, 2018
Өкпенің созылмалы обструктивті ауруының дамуындағы интерлейкин-10/-1082 полиморфизмдік генінің рөлі

Өкпенің созылмалы обструктивті ауруы –басты факторы темекі түтіні болып табылатын жиі таралған ауру.Тыныс алу жолдарының қабыну процесінде цитокиндер негізгі рөлді атқарады.
, 2018
Туберкулез микобактерияларияның әр түрлі штамдарымен зақымдалу нәтижесінде дала тасбақасының өқпесінің морфологиялық өзгерістерін зерттеу

Туберкулез–адам организмінің бүкіл ағзаларын зақымдайтын инфекциялық ауру. Клиникалық-анатомиялық зерттеулер нәтижесінде туберкулез әр түрлі жолмен барлық организм топтарын зақымдай алады
, 2018
Өкпе ұлпасының морфологиялық ерекшеліктеріне радиациялық улы факторлардың әсерін тәжірибелік зерттеу

Егеуқұйрықтардың тыныс алу жолдарды арқылы өкпе тіндеріндегі уран кені тозаңының әсерінен болатын морфологиялық ерекшеліктері көрсетілген. Жасушаның өзінде де, жасуша аралық деңгейінде де деструктивті өзгерістер болатыны айқындалды
, 2018

Төменде көрсетілген мақалада Алматы қаласынының Наурызбай ауданы бойынша халықтың дәрігерлік кадрлармен қамтылу мәселеріне әдеби шолу жазылған.
, 2018