Медицина

Алматы қаласының жедел медициналық жəрдем станциясы жүмысының ти∣мд∣л∣г∣н бағалау

Жедел медициналық жәрдемнің қалалық қызметі шұғыл госпитализацияланатын науқастар мен келіп түсетін қоңыраулар ағынының тұрақсыздық сипаты кадр қызметінің жетілдірілуін
2014
Θkπe артериясының тромбоэмболиясын хирургиялық әдіс арқылы алдын алу

2010-2013 жылдар аралыгында Алматы қаласының ОҚКА-да флеботромбоз бойынша емделген 2313 науқасты авторлар тексеріп, зерттедİ
2014
Инновациялық конформды 3d сәулелік терапия тәсілдерін онкологияда қолдану

Жұмыста онкологиялық тәжірибеде конформды 3D сəулел¡к терапия тәсілдерін онкологияда қолдану туралы отандық және шетелдік авторлардың ғылыми еңбектеріне аналитикалық шолу жасалған материал бер¡лген.
2016
Қалалық жедел жəрдем қызметінщ көрсететін қызметтеріне əлеуметтɪк бага беру

2014 жылы Шымкент қаласында медициной ық жедел жəрдем (МЖЖ) қызметінің көрсететін қызметтеріне халыɪçгыц қаиағатганушылығын анықтау мақсатымсн 60 рсспондснттсн сұрақ-жауап алынды.
2015