Медицина

Қарт жастағы науқастарДы емдеуде , Дәрігер фармакотерапияның тиімДілігіне қартаю үрДісінДе орын алатын физиологиялық және патологиялық әсері туралы нақты білу керек. Мақалада дәрілік заттардың фармакокинетика және фармакоДинамиканың жасқа байланысты өзгерістері туралы қазіргі заманғы мәліметтер және қарт науқастарға Дәрілік заттарды мөлшерлеу әДістері көрсетілген.
, 2013

Адамда темпераменттің әр түрінің белгілі бір пайыздық мөлшері болады. Бұл темпераменттік мөлшерді (модельді) білу өзіндік бақылауды және өз істеріне баға беруді тиімді атқаруға мүмкіндік туғызады.
, 2013

МақалаДа жіңішке тасшыгүл (Androsace filiformisRetz.) Дәрілік өсімДік шикізат экстрактісінің бактерияға қарсы белсенДілігін зерттеу нәтижелері келтірілген.
, 2018
Қазақстан республикасының фармацевтикалық өнекәсібі. 2016 жылдың қорытындысы

Қазіргі таңда дәрілік зат заманауи медициналық көмектің құрамдас бөлігі болып табылады,ол адам ауруларының кең ауқымды алдын алу, диагностикалау және емдеуге мүмкіндік береді, өмір сүру
, 2018
Генетикалық паспорт- медицина болашағы

Қазіргі таңда медицина саласында көптеген қызығушылықтар, пікірталастар және зерттеулерге бастама тудырып жатқан екі мәселе бар- қартаю және генетика мәселелері.
, 2013
Экзотоксикоздан кейін эндоэкологиялық реабилитация жүргізілген егеуқұйрықтар  кызыл иегінің морфологиялық құрылымы

Хлорлы кадмиймен созылмалы уландыру қызыл иектің эпителий қүрылымындағы жасуша аралық кеңістіктің (ЖАК) артуына және десмосомалық (ДС) контактілердің көлемдік тығыздығының төмендеуіне, эпителиальді жабындының өткізгіштік қасиетінің жоғарылауына алып келді. Эпителиоциттердің ультрақұрылымындағы өзгерістер, сол жасушалардағы белокты синтездейтін функциялардың төмендеуі мен катаболизм процестерінің басымдылығын көрсетті. Тагансорбентті қолдану аталған өзгерістерді едәуір қалпына келтеріп, протекторлық әсер көрсеткені анықталды.
, 2013
Кофермент q10 және оның физиологиядағы, медицинадағы маңызы

Әдетте дені сау ересек адамның қан плазмасында toQ10 деңгейі 0,4- 2,0 мкг/мл қүрайды. Коэнзим Q («барлық жерде кездесетін хинон») адам мен жануардың барлық тіндерінде кездесетін өте сезімтал қоысылыс болып табылады.
, 2013
Зерттеудің нәтижесіне әсер ететін преаналитикалық факторлар

Зертхана және клиникалық медицина пайда болғаннан бастап бір бірімен өте тығыз байланысты. Зертханалық зерттеулерсіз қазіргі медицинаның еш бір бөлімі өмір сүре алмайды.
, 2013

Бул жумыста Қаз¥МУ-нің бастапқы курс студенттерінің утымды тамақтану туралы хабардардылығын анықтайтын сауалнама нәтижелері көрсетілген.
, 2013
«Желе по-Казахстански» жаңа тағамдық қоспасының антиоксиданттық қасиетін In vivo жағдайында анықтау

Иммобилизациялық стресстің әсеріне ағзаның төзімДілігін және антиоксиДанттарДың белсенДілігін жоғарылату мақсатында зерттеуге жаңа биопрепарат «желе по-Казахстанский» қолдандық, оның әсерін in vivo жағдайында зерттеп, бул препараттың эритроциттерДің стресске қарсы туру мүмкінДігін арттырғанын байқаДық.
, 2013

Механикалық сарғаю кезінде өт жолының бітелу үзақтығына және өтке қатысты жүйедегі ауытқу үдерісіне байланысты бауырдың морфофункциональді бүзылыстары ауырлайды. Гомеостазиологиялық бүзылыстар холестаз үзақтығына байланысты. Холестаз бауырда цитолитикалық процесстер пайда болуымен бауыр жеткіліксіздігін үдетеді. Механикалық сарғаюдың жасырын қүрылымы мен уақытылы ауру түрін анықтау және белсенді операция алдында оны түзету операция кезіндегі асқыну мен операциядан кейінгі өлім көрсеткішін төмендетуде үлкен маңызы бар.
, 2013

Диактофимоз- нематодоз, асқазан ішек жолдарын, бүйректің зақымдалуымен уремиялық көрінінстермен жүретін ауру.
, 2018