Медицина

Бұл мақалада медициналық жоғары оқу орындарының төменгі курс студенттері арасында химиядан ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру жайлы сұрақтар қаралып, жеке ғылыми тақырыптар бойынша рефераттар дайындау
2014

Мейірбике көп тараған мамандықтардың бірі болуына қарамастан, бүгінгі күні, жер жүзі орта медперсоналмен қамтамасыз етілуден таршылық көріп отыр.
2014

Зерттеу көрсеткендей, мейірбике персоналы да, ол көмек көрсететін пациенттер де олардың арақатынасындағы этикалық- құқықтық аспектілерде және ол арақатынасты реттейтін заңдылық-нормативных актілер бойынша жеткіліксіз білікті
2014

Учаскелік мейірбике мамандығының бүгінгі қоғамдағы статусының ұстанымдық сипаттарын анықтап, оны жоғарылату әрі персоналды әлеуметтік-экономикалық қолдау ғылыми негізделген шараларды
2014

Бүгінгі таңда Қазақстандағы заманауи медициналық білім беру стратегиясы қолданыстағы оқыту технологияларын жетілдіруге, әзінДік уәжДемені көтеруге, сананы жетілДіруге, біріктірілген оқыту стратегиясын Дамытуға
2014
Кафедрадағы оқыту үрдісіне білім алушылардың көзқарасын талдау

Мақала GLYCYRRHIZA L тұқымДасы түрлерінің жербеті және жерасты бөліктері сығынДыларының уыттылығы және ісікке қарсы белсенДілігі жайлы зерттеу жұмыстары жүргізілгенДілігі жайлы.
2014

Заманауи қатты дәрілік қалыптар және олардың өндірісіндегі процестер. Бұл мақалаДа заманауи қатты Дәрілік қалыптарДың түрлері және оларДың өнДірісі туралы жазылған
2014

Отандық фарминдустрияның бәсекелестікке қабілеттілігін күшейту –ол тек экономикалық ғана емес, сонымен қатар ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі болып табылады
2014

Evidence-Based Pharmacotherapy (тікелей аударғанда – дәлелдерге негізделген фармакотерапия) ең үздік қол жетімді мәліметтерге негізделген тиімді және сапалы емді қамтамасыз етеді. Осындай фармакотерапия дәлелерге негізделген (Evidence-Based Medicine)
2014