Статьи, город Қостанай

Қазіргі жағдайда мемлекеттік деңгейде көп айтылып та, жазылып та жүрген мәселелердің бірі - ұлттық қауіпсіздік мәселесі, соның ішінде ең үлкен қауіпсіздік - білім жүйесі
2015

Қазақ қоғамындағы дәстүрлі басқару жүйесіндегі тархандар институты өз бастауын ертеден алғанымен, XVIII ғасырда патшалы Ресейдің қазақ даласына енуімен түбегейлі өзгеріске ұшырады
2015

Қазақстандық білім беру жүйесі тарихының жаңа кезеңі оқытудың жаңа жүйелері мен жаңа технологияларын зерттеуді
2015

Бүгінгі таңда мектептің басты мақсаты - әр оқушыны мәдениетті, жоғары адамгершілікті, шығармашыл, эстетикалық талғамы биік, әлеуметтік өмірге бейімделген тұлға етіп қалыптастыру
2015

Әлеуметтік қамтамассыз ету құқығының пәніне байланысты келтірілген алуан түрлі анықтамалар қамтамасыз етудің негізін құрайтын заң қатынастарының субъектілері мен қорларының көп түрлері
2015

Бұл мақалаДа оқытудың ақпараттық-коммуникациялық және интерактивтік технологияларын оқу үрДісінДе пайДалануДың қаншалықты тиімді екенДігі жайлы айтылады.
2015