Статьи, город Петропавловск

Оқушылар қызығушылығын қалыптастыру мэселесі олардың эр алуандылығымен педагогикалық теория мен практикада тұлғаны үйлесімді дамытуда көкейкесті мэселенің бірі болып саналады
2015

Мұғалімдердің алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі - оқытудың әдіс - тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және жаңа педагогикалық технологияны меңгеру.
2015