ҚазҰУ Хабаршысы

Ағзаның психофизиологиялық жағдайына музыканы құлаққап түрлерін қолдану арқылы тыңдаудың жəне əртурлí музыка жанрларышац əсерíн білу мақсатында зерттеулер жүргізілді.
2018
Адамның психофизиологиялық қызметтеріне музыка жанрының жəне құлаққапты қолдану арқылы тыңдаудың әсері

Мақалада күркетауық етінен салмалы ораманы өндіру қарастырылған. Құс етін салмамен байытып, оның тағамдық құндылығын арттыруға болады.
2018
Құс етінен жасалған салмалы ораманы өндіру технологиясын жетілдіру

Мақалада Жаңаарқа ауданына Ескене таулы өңіріне қарасты үш бөлімшенің (Таңқы, Оқтөнген, Жартас) өсімдіктер бірлестігінің түрлері анықталғандығы жəне осы өсімдіктер бірлестіктерінде 16 тұқымдасқа, 26 туысқа жататын 48 түрлі өсімдіктердің кездесетіні туралы айтылды
2018
Ескене таулы өңірінің ерте көктемде гүлдейтін өсімдіктерінің биоэкологиялық ерекшеліктері

Зерттеу максаты — көмір шаңы мен аз дозалы иондағыш сəуленщ (0,2 Гр) кейінгі кезеңдегі əсерİне үшыраған жануарлардың иммунокомпетентті ағзаларында липидтердің аскын тотығының рөлін аныктау
2018

Мақалада Теріскей Алатауындағы дәрілік өсімдіктердің таралуы, өсу ортасы анықталған. Зерттеу ауданында дәрілік өсімдіктердің таралу ерекшеліктері біркелкі таралмағандығы апықчалды.
2018
Теріскей Алатауындағы дәрілік өсімдіктердің кең таралған қауымдастықтары жəне биоэкологиялық ерекшеліктері

Метаболизмдік синдром науқастың метаболизмдік жəне физиологиялық мәртебесін өзгертетін кешендік жаɪдай болып табылады
2018
Метаболизмдік синдромы бар пациенттерде сарысу нейроспецификалық маркерлердің концентрациясының өзгеруі

Мақалада Оңтүстік Шығыс Қазақстанда өсетін раушангүлділер тұқымдасы, Agrimonia L. туысына жататын Agrimonia asiatica Juz. өсімдігінің вегетативтік мүшелерінің морфологиялық жəне анатомиялық қүрылысының зерттеу нәтижелері келтірілген.
2018
Оңтүстік Шығыс Қазақстан аймағындағы Agrimonia asiatica Juz. дәрілік өсімдігінің биологиялық ерекшеліктері

Мақалада редакциялаудың әдіс-тәсілдері, оның шығу, қалыптасу негіздері жөнінде түсінік беріледі. Түрлі әдебиеттерді редакциялаудың негізінде олардың көркемдік
2014

Бұл мақала ең әуелі еліктеу сөздерге түсініктеме беріліп, олардың жапон және қазақ тілдеріндегі ауызекі тілдегі және көркем әдебиеттегі, мақал-мәтелдер мен әжуа әңгімелердегі қолдану аясына шолу жасалынып
2014