Мемлекеттік стратегия

Дамыған елдердің интенсивті инновациялық қызметі экономикасының дамуына тәуелді болып келеді. Қазақстанның экономикасының технологиясы көбінесе импортты техника мен технологияға тәуелді болып барады.
2011

Стратегия Қазақстанның 2015 жылға дейiнгi кезеңге арналған мемлекеттiк экономикалық саясатын қалыптастырады және экономика салаларын әртараптандыру арқылы дамудың шикiзаттық бағытынан қол үзу арқылы елдiң тұрақты дамуына қол жеткiзуге бағытталған.
2011

Орталық Азияның тұрақтылығы туралы сөз болғанда сыртқы геосаяси күштер мен олардың аймақтық саясаты көп айтылып, аймақтың ішкі факторлары ұмыт қалдырылады. Қазақстанның қауіпсіздік және тұрақтылық саясатының негізін қазақ халқының бейбітшіл дүниетанымы мен тарихи тәжірибесі құрауы тиіс. Қазақстанның тұрақты, ашық, төзімді және бейбіт ел ретінде танылуының негізінде жергілікті жүйеқұраушы фактор – қазақ ұлтына тән терең қауіпсіздік ұғымы мен бейбіт тепе-теңдік түсінігі жатыр. Қазақстанның Орталық Азия қауіпсіздігіндегі үлесі мен стратегиялары өте үлкен маңызға ие болуда. Қазақстандағы тұрақтылық бірінші кезекте қазақтардың арқасында және солардың ұлтқұраушы мүдделеріне сай жүзеге асырылып отыр. Орталық Азия бос саяси алаң, идеологиялық бостық емес. Аймақта жергілікті динамикалар күшейіп келеді. Қазақтар – Еуразия мен Орталық Азиядағы ең бейбіт,  космополит және кең ойлайтын халық. Қазақстан – аймақтың    ең тыныш және бейбітшіл елі. Қазақстан – Орталық Азия аймағының қауіпсіздігі мен тұрақтылығы үшін ең көп күш жұмсайтын мемлекет. Қазақстанның қауіпсіздік стратегияларының негізін қазақы үлгідегі қауіпсіздік ұғымдары құрауы тиіс. Орталық Азияның келешегінде Қазақстанның, қазақтардың атқаратын қызметі зор болмақ.  Ол үшін Орталық Азия елдері қауіпсіздік мәселесінде ынтымақтасуы қажет.
2013

Бұл мақалада Оңтүстік Еуропа мемлекеттерінің мұсылман көші-қон үдерісі мəселесі жəне оны реттеуге байланысты саясаты қарастырылған. Оңтүстік Еуропадағы мұсылман көші-қон үдерісіне тарихи шолу негізінде қазіргі таңда орын алып отырған мұсылман көші-қон мəселесі негізгі назарға алынады. Еуропа – иммигранттар үшін тартымды орталықтардың бірі. Оңтүстік Еуропадағы мұсылман миграциясы мəселесі араб əлеміндегі көтерілістерден кейін жаңа күшке ие болды. «Араб көктемі» миграция толқынына алып келді. Əрине, бірінші кезекте Италия, Грекия, Испания елдері Африкаға жақын орналасуына байланысты жапа шекті. Иммигранттар мемлекеттердің сыртқы, ішкі өміріне тікелей əсер етеді. Иммигранттардың келуін шектеуде Оңтүстік Еуропаның миграцияны қадағалау жүйесі əлсіз. Ал еуропалық одақтың иммиграцияға қатысты біртұтас саясаты əлі қалыптаспады. Бұл мəселе бірлікті қажет етеді. Кез келген мəселеге қатысты шешім қабылдауда Еуропа бірлессе, бұл бүкіл Еуропаның жарқын болашағының кепілі болмақ.
2014

2010 жылдың аяғында және 2011 жылдың басында Солтүстік Африка мемлекеттері Тунис, Египет, Ливияда басталған «араб көктемі» бүкіл Таяу Шығыс аймағына жайылды. Бұл революциялық толқындар 2011 жылдың ақпан айының соңына 22 араб мемлекетінің 19-ын қамтыды. Бұл аймақтағы елдер 2004 жылдан бастап Еуропалық Одақтың шығысқа кеңеюінен соң, көршілестік саясатының ауқымына кірген еді, ал 2008 жылдан бастап оның Жерортатеңізі үшін Одақ көліміндегі әріптестеріне айналған еді. Мақалада ЕО-тың бастапқы кезеңдегі ұстамды жауапта болуының себептері, кейін ЕО-тың жаңа аймақтық стра- тегияны және тиісті тәсілдер мен құралдарды жасап шығарудың қажеттілігі қарастырылады. Жаңа аймақтық стратегияны жасап шығару тек қана саяси емес, сонымен қатар, қаржылық-экономикалық қажеттіліктен шықты. Мақалада ЕО саммиттерінің қорытынды құжаттары басты назарға алынып, араб мемлекеттерімен жетілдірілген ынтымақтастық концепциясы баяндалған ЕО-тың ресми құжаттары қарастырылды. Жалпы алғанда ЕО өзінің бұрынғы саясатынан бас тартатындығын мәлімдеп отырған жоқ, ол аймақтағы өзгерістер мен осыған байланысты туындап жатқан жаңа мүмкіндіктерді ескере отырып, өз бағытын қайта жаңғыртқандығын көрсетіп отыр.
2014

2009 жыл 28 тамызда қабылданған Қазақстан Республикасының 2010-2020 жылдарға дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасында ҚР Конституциясында әлеуметтік мемлекетті құрудың негізгі міндеттерінің бірі ретінде әлеуметтік құқықтарды қамтамасыз ету мен қазіргі әлеуметтік саясатты іске асырудың ықпалды тетіктерін одан әрі қалыптастыру болып табылатындығы айқындалған. Тұжырымдамада көрсетілгендей мемлекетіміздің кешенді, көпсалалы сипаттағы әлеуметтік-құқықтық саясаты әлеуметтік маңызы бар проблемалардың кең ауқымын шешуге бағытталған. Оған, атап айтқанда, білім беру және денсаулық сақтауды, халықты жұмыспен қамтамасыз ету мен әлеуметтік қорғауды, қоршаған ортаны қорғауды және төтенше жағдайларға жол бермеуді құқықтық реттеу жатады. 
2009
Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясатын орнықтырудағы мемлекеттің қызмет істеу бағыттары