Инфрақұрылым

Мақалада мемлекеттің əлеуметтік саласының құрамдас бөлігі болып табылатын əлеуметтік инфрақұрылым дамуының теориялық негіздері зерттелген. Авторлар əлеуметтік инфрақұрылым қызметтерін топтастырған. Əлеуметтік инфрақұрылымның тұрақты дамуын қоғамның экономикалық заңдылықтарына, əлеуметтік үдерістерге жəне адам өмірінің нақты жағдайына орай қарастырған. Елдің əлеуметтік инфрақұрылымының тұрақты даму механизмінің теориялық-əдістемелік жəне əдістемелі-тəжірибелік негіздері ашылған. Сонымен қатар əлеуметтік инфрақұрылымның негізгі бағыттары жəне оның тұрғындардың өмір сүру сапасын жетілдіруге əсері анықталған.
2016
Əлеуметтік инфрақұрылымның тұрақты даму механизмдері