Шикізаттар

Биогаз - биомассадан ашыту жолымен алынатын сутекті немесе метанды газ. Биомассаның метанды ыдырауы үш түрлі бактерияның қатысуымен жүреді.
2020

Бұл мақалаДа Алматы облысы Қарасай ауДанынДағы тағам әнімДеріне санитарлық-химиялық
2014

Мұнай-химия өндірісі мен Қазақстандағы терең өңдеуді қалыптастыру жəне дамыту мəселелерін зерттеу, қолданыстағы өндірісті кеңейту жəне жаңа мұнай-химия өндірісі құрылысы бойынша іс- шараларға негізделген. Қазақстандағы синтетикалық каучук, резеңке-техникалық бұйымдар мен шина өнiмдерiн өндіру келешегі талданған. Авторлар мұнай-химия тауарлық өнімдерін экспортқа шығару жəне өндіріс көлемінің болжамды көрсеткіштерін анықтап, Атырау облысының аймақтық даму стратегиясы шеңберінде «Атырау облысындағы ұлттық индустриялы мұнай-химиялық технопаркі» арнаулы экономикалық аймағын қалыптастыру міндеттерін мен оларды жүзеге асыру стратегиясын нақтыланған.
2016
Мұнай химиясы мен шикізаттарды терең өңдеу құрылымдарын Қазақстанда дамытудың мəселелері мен тиімділігі