Ақша қаражаттары

Мақалада қылмыстық жолмен табылған ақша қаражаттарын тәр­ кілеу түсінігі мен оның негізгі түрлеріне талдау жасалып, «in rem» тәр­ кілеу түріне ерекше тоқталып өтілген. Бұл мәселенің қазіргі таңдағы халықаралық және ұлттық құқықтық реттелуіне талдау жасалынып, әлем мемлекеттері заңнамасы негізінде ақша қаражаттары мен мүлік­ ті тәркілеудің басты ерекшеліктері қарастырылған. Басты назар Қа­ зақстан Республикасындағы тәркілеу үдерісіне аударылып бұл инсти­ тутты елде жетілдіру бойынша ұсыныстар жасалған.
2015

Мақалада «Қазақмыс» Корпорациясы» ЖШС-нің филиалы «Балқаштүстімет» ӨБ мысалында ақша қаражаттарын талдау жəне бюджеттеу мəселелері қарастырылған. 2013–2014 жылдарға зерттеліп отырған кəсіпорынның ақша қаражаттарының қозғалысының талдауы жасалған. Ақша қаражаттарының қозғалысын талдау қызмет түрлері бойынша жүргізілген, сонымен қатар ақша қаражаттарының қозғалысының есебін құру əдістері қарастырылған. Бюджеттеу мүмкіндіктері зерттеліп, оның қажеттілігі, артықшылықтары жəне кемшіліктері зерттелген. Ақша қаражаттарының бюджетін құру тəсілдері айқындалып, зертеп отырған кəсіпорынның мəліметтеріне сүйеніп, 2016 жылдың 1 тоқсанына ақша қаражаттарының бюджеті жасалған.
2016
Ақша қаражаттарын жоспарлаудың жəне талдаудың қолданыстағы тəжірибесі