Талдау

Мақалада түрлі аурулар кезіндегі ұйқының бұзылулары, олардың түрлері мен ерекшеліктері, емдеудегі қиындықар айтылып, оны дұрыс емдеу бойынша ұсыныстар беріледі.
2014
Тег: Талдау

Қазақсатан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауданындағыауыл тұрғындарының денсаулық жағдайы мен тамақтануын озіндік бағалауын зерттеу болып табылды. 
2014

Жұмыстың мақсаты-Қазақстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауДанДық ауыл тұрғынДарының гигиеналық тұрғыДа ақпараттану Дәрежесін анықтау. 
2014

Жұмыстың максаты Казаксатан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауДанДық ауыл тұрғынДары арасынДағы темекі шегу мен ішімДік ішуДің таралуын бағалау. 
2014
Тег: Талдау

Медицина қызметкерлерінің еңбек гигиенасын зерттеу мәселесі өткен ғасырдың отызыншы жылдарынан бері кең ауқым алып келе жатыр
2014

Қазақстанның медициналық құрал-жабдықтар нарығындағы ерекшеліктер кәсіпорындар мен фирмалардың, компаниялардың арасында бәсекелестік күшейіп тұрған кезеңде өндірістердің ықпалдасу, мамандану және шоғырлану үдерісінің дамып жатқандығын айғақтайды.
2014

Денсаулық сақтауды басқару әдістерін дамыту, медициналық қызметті жоспарлау, лицензиялау және сертификаттаудың бірыңғай жолымен саланың тұтастығын қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы денсаулық сақтауында стандарттау жүйесін құру қажет
2014

Осы мақалада АИВ-инфецирленген жүкті әйелдер үшін вирустың анадан балаға берілу жолдары, вирустың балаға берілу қаупін төмендетуге жағдай жасайтын терапия, вирустың берілуін күшейтетін факторлар қатары
2014
Аив-инфекция және жүктілік

Мақалада Алматы қаласы тұрғындарының денсаулық жағдайына қоршаған ортаның антропогенді факторлары әсерінен, атап айтқанда автотранспорттың тұрғындар денсаулығына
2015
Алматы қаласы тұрғындарының автотранспорттың артуына байланысты аурушаңдық деңгейі