Талдау

Қазақстанның білім беру үрдісіне кредиттік технологияны қолдану арқылы бүкіл әлемдік білім кеңістігіне интеграциялануы заман талабы. 
2015

МақалаДа меДициналық деректерге статистикалық талдау жүргізуДің қазіргі жағДайы мен болашағы жөнінДе сөз болады
2015
Биостатистика ілімі - студенттердің ғылымға қызығушылығын қалыптастырудың бірден-бір жолы

Посткоммоционды бұзылыстары бар 28 науқаста «Фенотропил» препаратынының терапевтикалық эффективтілігін бағалау бойынша психовегетативті, когнитивті, диссомниялық, церебрастеникалық бұзылыстарды түзетуде қауіпсіз
2015
Тег: Талдау

2014 жылдан бастап жедел пиелонефрит диагнозымен 174 бала тексерілДі. Ұл балаларға қарағанДа қыз балалар көбірек (61% және 39% сәйкесінше) болды
2015
Тег: Талдау
Балалардағы жедел пиелонефрит кезінде бактерия штамдарына антибиотиктерге резистенттілік

Біздің еліміздегі кейінгі медициналық статистикалық көрсеткіштер жалпы жарақаттанумен байланысты болатын өлім-жітім көресткішінің жылдан жылға артып отырғандығын байқатуда
2015
Тег: Талдау
Бассүйегі жарақаттанған науқастардың жарақат алу себебі мен оларға ауруханаға жеткізілмей т¥рып көрсетілетін алғашқы медициналық ш¥ғыл көмектің уақытылы көрсетілуін талдау

Мақалада, ұрықтың антенатальды өлімімен аяқталған жүкті әйелдердің медициналық карталарына жүргізілген талдау нәтижелері баяндалған
2015
Амск деңгейіндегі ¥рықтың антенатальды өлімі мәселесі

«МеДицина университетінің орыс тілі пәнінДе кәсіби орыс тілі пәнінДе кәсіби ғылыми мәтінДермен жұмысының ерекшеліктері» З.Қ. Көкенова, Г.М.Чумбалова, Г.С.Ермекбаеваның мақаласынДа авторлар
2015

Тыныс алу жолдарының созылмалы ауруларымен ауыратын балалардың сырқатнамасын ретроспективті талдау әдісі мен тыныс алу жүйесінің микрофлорасына бактериологиялық зерттеу жұмыстары жүргізілді
2015
Тег: Талдау
Респираторлық жүйенің созылмалы ауруларымен ауыратын балалардың микрофлорасын микробиологиялық зерттеу

Мамандық бойынша біліктіліктің қалыптасуы орта дәрежелі медициналық білім беруде, сонымен қатар мейіргер ісінің ұйымдастырушылары үшін
2015
Орта медициналық оқу орындарында кәсіби бағыт беру мәселесі

Бұл мақалада қазіргі таңда Қазақстан Республикасында тіркелген клиникалық практикада аутоиммудық, дерматологиялық ауруларды емдеуде және офтальмологияда қолданылатын
2015
Қазақстанның фармацевтикалық нарығындағы моноклоналды антидене негізіндегі гендік-инженерлікбиолог иялық препараттардың ассортименті

Алдыңғы зерттеу жұмыстары бойынша Күрең маклюра жемісінің құрамынан биологиялық белсенді заттар анықталынған.
2015
Тег: Талдау
Күрең маклюраның құрамынан табылған негізгі биологиялық белсенді заттарға талдау

Жіті коронарлық синдром (ЖКС)-(ірі ошақты) Q тісшесімен жүретін миокард инфарктына жалпы түсініктеме,(кіші ошақты) Q тісшесіз миокард инфаркты ,тұрақсыз стенокардия мен сипатталады
2015
Тег: Талдау
Жіті жүрек синдромының заманауи инновациялық фармакотерапиясы