Талдау

Берілген мақалада Қазақстан Республикасының мунай-газ кен орны аймағында (ҚМГККО мысалында), өнеркәсіп орындарында атмосфералық ауаға шығарылған тастамаларды зерттеу мақсатында, жаңа әдіснамалық зерттеу тәсілін қолдану.
2013

Біздің тәжірибеміздің мақсаты күнделікті қолданылатын және дәрілік өсімдіктердің түрлерінен аурудың белгілерін емдейтін жинақ қүрамын дайындау болып табылады.Дәрілік заттардың жинағы айқын микроптарға қарсы әсер көрсетеді.
2013
Вульвовагинальды кандидозда қолданылатын микробқа қарсы әсері бар жинақ

Мақалада «Қазақмыс» Корпорациясы» ЖШС-нің филиалы «Балқаштүстімет» ӨБ мысалында ақша қаражаттарын талдау жəне бюджеттеу мəселелері қарастырылған. 2013–2014 жылдарға зерттеліп отырған кəсіпорынның ақша қаражаттарының қозғалысының талдауы жасалған. Ақша қаражаттарының қозғалысын талдау қызмет түрлері бойынша жүргізілген, сонымен қатар ақша қаражаттарының қозғалысының есебін құру əдістері қарастырылған. Бюджеттеу мүмкіндіктері зерттеліп, оның қажеттілігі, артықшылықтары жəне кемшіліктері зерттелген. Ақша қаражаттарының бюджетін құру тəсілдері айқындалып, зертеп отырған кəсіпорынның мəліметтеріне сүйеніп, 2016 жылдың 1 тоқсанына ақша қаражаттарының бюджеті жасалған.
2016
Ақша қаражаттарын жоспарлаудың жəне талдаудың қолданыстағы тəжірибесі

Мақалада ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілдерінің бірі Ə.Н. Бөкейханның іргелі еңбектері қарастырылды. Автор Ə. Бөкейханның экспедициялар, ғылыми топтар ішінде жүріп, түрлі бақылау, сұрау, есептеу, саралау негізінде жазылған зерттеулерін қарастыра отырып, оның отан тарихын зерттеуге қосқан үлесіне талдау жасайды, сонымен қатар ғалымның сол кезеңдегі қазақ халқының өміріндегі тарихи оқиғаларға деген көзқарасын айқындайды. Сонымен қатар Ə.Н. Бөкейханның «Исторические судьбы Киргизского края и культурные его успехи» «Киргизы», «Из переписки хана Средней Киргизской орды Букея и его потомков», «Из бумаг султана Большой Киргизской Орды Сюка Аблайханова», «Из переписки киргизских ханов, султанов и проч.» жəне т.б. зерттеулерін пайдаланa отырып, отан тарихына қатысты мəселелерді көрсетеді.
2016