Жоспарлау

Отандық фарминдустрияның бәсекелестікке қабілеттілігін күшейту –ол тек экономикалық ғана емес, сонымен қатар ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі болып табылады
2014

Evidence-Based Pharmacotherapy (тікелей аударғанда – дәлелдерге негізделген фармакотерапия) ең үздік қол жетімді мәліметтерге негізделген тиімді және сапалы емді қамтамасыз етеді. Осындай фармакотерапия дәлелерге негізделген (Evidence-Based Medicine)
2014

Денсаулық сақтауды басқару әдістерін дамыту, медициналық қызметті жоспарлау, лицензиялау және сертификаттаудың бірыңғай жолымен саланың тұтастығын қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы денсаулық сақтауында стандарттау жүйесін құру қажет
2014

Осы мақалада АИВ-инфецирленген жүкті әйелдер үшін вирустың анадан балаға берілу жолдары, вирустың балаға берілу қаупін төмендетуге жағдай жасайтын терапия, вирустың берілуін күшейтетін факторлар қатары
2014
Аив-инфекция және жүктілік

МақалаДа қарым-қатынастың жемістілігінің кепілі болып табылатын күрДелі іс-әрекеттің түсінікті болуы мәселесі қарастырылған.
2015
Күрделі іс-әрекетті жоспарлау

Зерттеу мақсаты дәрілермен бірге, депрессияға қарсы (элицея) препаратын қолдану оң нәтижеге жетудегі негізгі жолдардың бірі болып табылады.
2015

Нарық жағдайында көптеген фирмалар ресми түрде бекітілмеген жоспарсыз жұмыс жасайды. Дегенмен өзгермелі динамика жəне фирманы қоршаған ортаның күрделілігі басшыларға жүйелі жоспарлаудың қажеттілігін көрсетеді. Жоспар кез келген қызметті бастамас бұрын жасалуы тиіс (1- сур.). Жүйелі жоспарлау фирмаға аз пайда əкелмейді: жоспарлау фирманың жетекшілерін келешекті ойлауды жүйелендіреді; жоспарлау фирманың барлық бөлімшелерінің күшін неғұрлым дəл шоғырландыруға ықпал етеді; фирма өзінің мақсаттары мен міндеттерін неғұрлым дəл анықтайды; өз қызметін жоспарлаушы фирма нарықтық конъюнктуралардың өзгерулеріне барынша дайын болып шығады; маркетингті жоспарлау кəсіпорын қызметінің басқа салаларын жабдықтау, өндіріс, қаржы жəне кадрларды жоспарлау үшін негіз болып саналады. Маркетингті жоспарлау 3 фазадан (сатыдан) тұрады: фирманың жай-күйін жəне ортаны талдау (ахуалды талдау), мақсаттарды белгілеу жəне алға қойған міндеттерді қамтамасыз ету үшін маркетингтік құралдарды анықтау [1–4].
2009
Маркетингтік қызметті жоспарлаудың маңызы мен қажеттілігі

Нарықтық экономика жағдайында қаржылық жоспарлаудың жаңа əдістерін қолданбай, кəсіпорынның тұрақтылығын қамтамасыз ету мүмкін емес. Əлеуметтік-экономикалық жүйеге болжаулық емес, ықпал ететін факторлар көп. Факторлардың күтілетін теріс ықпалын азайту жəне, керісінше, күтілетін басқа факторлардың оң əсерін арттыру үшін оң ықпалы қолданылады. Оның шегінде бұл факторлар оқшауланады да, олардың ықпалы бағаланады жəне мүмкіндігінше реттеледі. Факторлар өте көп. Ал олардың қозғалысы аз жағдайда ретсіз жəне əр түрлі бағытталған, сондықтан кез келген жоспарды құрудың негізгі мақсаты нақты сандармен бағыттарды көрсету емес. Өйткені мұны істеу мүмкін емес, анықталған «дəліздер» бағыты бойынша берілген көрсеткіш анықталу керек. Жоспар құрудың  соңғы себебі  əлеуметтік-экономикалық жүйенің қызметін əр түрлі түсіндірудегі өтудің қаржылық шығындарын талап ететіндігімен көрінеді. Мұндай түсіндірудің болу мүмкіндігі төмен болады. Егер жұмыс жоспар бойынша жүзеге асырылса, теріс қаржылық нəтижелер аса маңызды болмайды.
2011
Кəсіпорынның қаржылық стратегиясын анықтаудағы бюджеттеудің рөлі

Мақалада «Қазақмыс» Корпорациясы» ЖШС-нің филиалы «Балқаштүстімет» ӨБ мысалында ақша қаражаттарын талдау жəне бюджеттеу мəселелері қарастырылған. 2013–2014 жылдарға зерттеліп отырған кəсіпорынның ақша қаражаттарының қозғалысының талдауы жасалған. Ақша қаражаттарының қозғалысын талдау қызмет түрлері бойынша жүргізілген, сонымен қатар ақша қаражаттарының қозғалысының есебін құру əдістері қарастырылған. Бюджеттеу мүмкіндіктері зерттеліп, оның қажеттілігі, артықшылықтары жəне кемшіліктері зерттелген. Ақша қаражаттарының бюджетін құру тəсілдері айқындалып, зертеп отырған кəсіпорынның мəліметтеріне сүйеніп, 2016 жылдың 1 тоқсанына ақша қаражаттарының бюджеті жасалған.
2016
Ақша қаражаттарын жоспарлаудың жəне талдаудың қолданыстағы тəжірибесі