Менеджмент

Мақалада ҚР агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің спасын, қауіпсіздігін және бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату сұрақтары қарастырылған.
2016

Мақалада Қазақстан Республикасында шаған бизнесті мемлекеттік дамытуда әлемдік тәжірибене ескере отырып, ел экономикасында тиімді жақтарын енгізу және қолдану
2017

Мақалада әртүрлі экономикалық жүйелердегі мемлекеттік басқару механизмдерінің өзгеруіне талдау жасалған.
2017
Заманауи экономикадағы мемлекеттік басқару механизмдерінің трансформациялануы

Сапаны басқару жүйесі адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін кез-келген денсаулық сақтау ұйымының басты мақсаттарына қол жеткізудің тиімді құралы болып табылады.
2014
Стационардағы мейірбике қызметінің сапа менеджмент жүйесін ¥йымдастырудың негізі

Мұнай-газ саласын дамытудың ұзақ мерзімге жоспарланған перспективаларын негізінен теңіз кеніштерін игерумен байланыстыруға болады. Каспий қайраңындағы мұнай-газдың əлеуеті жоғары екендігіне қазақстандық сектордағы, сондай-ақ басқа елдер секторларындағы бірқатар ірі кеніштердің ашылуы дəлел. Сонымен Қазақстанда теңіздегі мұнай өндіруді дамытудағы шешуші роль «ҚазМұнайГаз» компаниясына жүктеліп отыр. Каспийдің қазақстандық секторын игеру мемлекеттік бағдарламасына сəйкес кеніштерді игеруге рұқсат алған жағдайда «ҚазМұнайГаз»-дың үлесі 50 пайыздан кем болмауы тиіс екендігі айтылған. Қазір Қазақстан экономикасында жеке меншік ресурс жəне сфера қызметін біріктіру принципіне салынған тікелей жəне көлденең интеграция негізінде корпоративті менеджментке сəйкес болуға тиісті бəсекеге қабілетті құрылымның белсенді қалыптасуы жəне интеграциялық процестің белсенділігі жүріп жатыр.
2009
Мұнай-газ саласында корпоративті менеджементтің даму негіздері

Мақалада қоғамның тарихи даму үрдісiнде пайда болған мəдени құндылықтар жүйесi, жеке тұлғалардың қызмет барысында жəне жұмыс орнындағы iс-əрекетiне əсер етуi тұрғысынан алып қарағанда өте маңызды болып саналатындығы айтылған. Себебі артып келе жатқан жаһандану үрдісімен бірге кəсіпорындардың өзге мəдениет өкілдерімен құрған байланысы да тығыз өсуде. Бұл зерттеудің мақсаты халықаралық кəсіпорын басшыларының басқа мəдениеттерден келген адамдармен түсіністікті арттыру мақсатымен ортаға шыққан жаһандық көшбасшылық ұғымын сипаттау жəне қазақстандықтардың мəдени құндылықтары анықтау болып табылады. Гирт Хофштедтің ғылыми əдісін пайдалана отырып, авторлар мəдени құндылықтар классификациялық топтарға бөлінген жəне эмпирикалық зерттеу нəтижесінде қазақстандықтардың мəдени құндылықтары сандық индекстермен анықталған.
2014
Халықаралық менеджментте жаһандық көшбасшылық тұжырымдамасы: мəдени құндылықтар арқылы көзқарас