Экстремизм

«Діни экстремизм» ұғымы қазіргі уақытта әр түрлі ғылым салалары бойынша талқыланып жатқандығы рас. Әрине бұл құбылыс кешенді, обьективті, жан-жақты зерттелу деңгейінде емес. Оның мынандай негізгі себептері мен күрделі мәселелері бар: біріншіден, әлі күнге дейін әр түрлі ғылым салаларының зерттеу жұмыстары кешенді түрде жүргізілмеуі; екіншіден, аталмыш ұғымның мәнін түсінудегі түрлі талқылаудың орын алуы; үшіншіден, «діни экстремизм» ұғымына қатысты ғылыми пікір-таластардың теология мен ғылым салаларынын арасында туындауы; төртіншіден, оны зерттеудің теориялық-әдістемелік және тәжірибелік аспектілерінің кешенді түрде жүйеленбеуі; бесіншіден, осы құбылыстың халықаралық сипат алуы. Міне, осындай себептер мен  күрделі  мәселелердің  орын алуы,  сонымен  қатар олардың әлі  де реттеліп шешілмеуі «діни экстремизм» ұғымының кешенді түрде талқылануына кедергілер келтіретіндігі ақиқат. Соған  қарамастан «діни экстремизм» ұғымына қатысты мәселелерді зерттеуге тиісті ғылым салалары бойынша талқылануы мен оны зерттеушілердің талдаулары қарастырылады.
2009

Мақалада діни экстремизмнің ұғымы мен күресу жолдары қарастырылған. Сонымен қатар Қазақстан Республикасында қабылданған заң актілерінің нормативтік-құқықтық базаның құқықтық негіздеріне кешенді талқылау берілген
2012

 Мемлекеттік-конфессионалдық қатынастардың Қазақстандық үлгісін құру жəне діни экстремизм құбылысын алдын алуға бағытталған бірнеше кешенді шараларды бөліп айту керек: құқық қолдану тəжірибесін жетілдіру; гуманизм мен толеранттылықты қалыптастыруға бағытталған идеяларды жетілдіру жəне тарату; ағартушылық жұмысты күшейту.
2012

Мақалада ұлттық және діни экстремизммен күрестің кейбір мәселелері қарастырылған. Авторлар осындай зілзаламен күрестің өзіндік көзқарасы мен күрес жолдарын ұсынуға тырысқан. Зерттеудің нақты нәтижелері ҚР бағдарламалық құжаттарымен, отандық авторлар пікірлерімен және эмпирикалық мәліметтермен анықталған.
2014

Мақала халықаралық деңгейде тиісті шешімін таппай жатқан, жалпы адамзат баласы үшін қауіп туғызушы жағымсыз құбылыс болып табылатын діни экстремизм жəне терроризммен күрестегі халықаралық тəжірибені қарастыруға арналған. Зерттеуші Батыс Еуропа мен Шығыс елдерінің жəне Орталық Азия мемлекеттерінің діни экстремизм мен лаңкестікке қарсы күрес жүргізу жəне оның алдын алуға байланысты заңнамаларын шолып, əр мемлекет заңнамасындағы өзіндік ерекшеліктерді көрсетуге қадам жасады. Сондай-ақ діни экстремизм мен терроризмді халықаралық деңгейде алдын алу бойынша ұсыныстар берді.
2015
Экстремизм мен терроризмге қарсы күрестегі халықаралық тəжірибе