ТМД

Аталған мақалада Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздік мәселелеріне сипаттама берілген.
2016

ҚР сүлікпен емдеу баламалы медицина бағытының дамымаған салаларының бірі.Бұл мақалада сүлікпен емдеудің әзекті мәселелері қарастырылған.
2014

Мақалада ТМД шегіндегі экономикалық интеграцияның дамуы жайлы қысқаша шолу жасалған. Әсіресе Ресей Федерациясының ТМД елдерінің экономикалық дамуына әсері талданған.
2009

Мақала ТМД елдерінің ДСҰ-ға кіргеннен кейінгі білім беру саласын талдауға арналған. Сонымен қатар отандық білім беру саласының ДСҰ-ның талаптарына сəйкестігі мен бейімделу мүмкіншіліктері, жəне де осы процестерге кедергі болатын жайттарды зерттеуге арналған. Мақалада ДСҰ-ға кіргеннен соңғы білім саласында болатын өзгерістердің артықшылықтары мен кемшіліктері толыққанды қарастырылған. Жекелеп  алғанда  ТМД  елдерінің  ішіндегі  ДСҰ-ға  мүше  болатын əр мемлекеттің ішінде болатын сандық жəне сапалық өзгерістері толыққанды көрсетілген. ДСҰ шеңберінде білім беру қызметін тұтыну жолдары мен əдістері қарастырылған.
2012

Ғылыми мақалада ТМД мемлекеттеріндегі азық-түлік қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз етудің мəселелері қарастырылды. Зерттеу барысында анықталған ТМД елдерінде қабылданған заңдардың кемшіліктеріне тоқталып, азық-түлік қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз ету заңнамалар жетілдіру үшін ұсыныстары талқыланды. ТМД-дағы аграрлық саясатындағы агроөнеркəсіптік кешенін бағдарламаларына талдау жүргізіліп, аграрлық сектордағы мəселелерді шешу жолдары анықталды.
2013

Аталған мақалада ТМД және Шығыс Еуропа елдерінің халықаралық шарттарға қосылуының кейбір мәселелері қарастырылған.
2014

Тәуелсіз мемлекеттер достастығы аясындағы елдердің жеке-дара мемлекет болып дамуының өзіндік ортақ заңдылықтары бар. Оның тарихи құқықтық себептері және геосаяси да себептері бар екендігі белгілі. Біріншіден, бұл достастықтың құрамына кірген мелекеттердің барлығы, бір тарихи даму кезеңінен өткен. Сонымен қатар, КСРО атты Ұлы империяның құрамында 70 жылдай қатар өмір сүрді. Мұның барлығы мелекеттердің құқықтық жүйелерінің қазіргі таңда қалыптасуы мен дамуында да, өзінің қолтаңбасын қалдырып отыр. Сонымен қатар, достастық құрамына кіретін мемлекеттер, қазіргі таңда тарихи тұрғыдан ғана байланысты емес құқықтық, экономикалық, әлеуметтік тұрғыдан да өзара бірлестікте өмір сүруде. Міне, бұл жағдайлар қазіргі кезеңде ТМД елдеріндегі құқықтық жүйелердің дамуының негізгі тенденциялық бағыттарын айқындауда.
2015
Тег: ТМД

Қазақстан Республикасы мен ТМД елдеріндегі (Ресей, Украина, Беларусь) көліктегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы заңнамаларға салыстырмалы-құқықтық талдау жүргізілді: ұлттық қауіпсіздік туралы, көлік туралы, көліктің жеке түрлері туралы заңдар, заңға бағынышты нормативтік- құқықтық актілер, Қазақстан Республикасымен ратификацияланған көліктегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы халықаралық конференциялар (келісімдер), «Көліктегі қауіпсіздік туралы» ТМД Модельдік заңы. Заңнамаларға жүргізілген талдаулар көліктегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселелері ТМД елдерінде əрекет ететін көлік туралы заңдарда ішінара реттелгенін көрсетті.
2014