Органдар

Мақалада шағын орта бизнестің қызметтері мен мәселелері, бәсекелестікті дамыту тенденциялары, шағын бизнеске тән негізгі артықшылықтар мен ерекшеліктер, шағын және орта бизнестің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін цифрландыру жүйесінің қажеттігі қарастырылған
2018

Отандық фарминдустрияның бәсекелестікке қабілеттілігін күшейту –ол тек экономикалық ғана емес, сонымен қатар ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі болып табылады
2014

Бұл мақаланың мақсаты халыққа зорлықтың түбі неге әкелетінін көрсету, сақ болуларын, өз туған балаларына қамқорлық көрсетіп, осындай қылмыстарға бару аса ауыр қылмыстардың бірі екенін көрсету
2016

Функция ұғымының латын тілінен шыққан этимологиясының анықталуына байланысты прокуратураға тән оның анықтамасын былайша деп беруге болады: прокуратураның функциясы деп Қазақстан Республикасының Конституциясында айқындалған әрі «Прокуратура туралы» Заңда нақтыланған, оның әлеуметтік-тарихи мақсаттарымен алдын  ала белгіленген, жүргізу пәнінің нақтылығымен осы органның алдында тұрған мақсаттарын заңда көзделген құқықтық құралдармен және өкілеттіктермен шешуге арналған қызметінің ерекше бағыттарын айтуға болады.
2009

Қазақстан Республикасы Парламентінің өкілді билік органы ретіндегі ерекшелігіне келетін болсақ, Парламенттің өкілді сипаты негізінен, оның тұтастай қызметінен көрінеді. Конституция талабына сәйкес, Парламенттің негізгі қызметі заң шығару екендігі бізге белгілі. Қазақстан Рсепубликасы Конституциясының 40-бабында Парламент заң шығару және өкілді орган екендігі белгіленген. Парламенттің өкілді орган ретіндегі қызметін осы нормадан алады.
2009

Прокуратураның Конституцияға, Республика заңдарына, Президент актілеріне қайшы келетін заңдарға, өзге де нормативтік- құқықтық актілерге наразылық білдіруін жеке функция ретінде қарастыру қажет. Оған себеп: біріншіден, бұл қызмет (функция демек) тек мемлекеттің арнайы органы- прокуратураға ғана тән, екіншіден, бұл дегеніміз күшті биліктік-өкілеттік, үшіншіден, биліктің үш бірдей тармағына, олардың құрған мекемелеріне қатысты мықты тежемеліктің кепілдігі болып саналады. Ал, төртіншіден, «Прокуратура туралы» Заңның 4- бабының 4-тармағы мұны қызметтің негізгі бағыттарының қатарына қойған [1].
2009

Жергілікті өкілді органдардағы тұрақты комиссиялар қызметінің негіздері мен ұйымдастырылуы заңды тәртіп бойынша мәслихаттың қарауына жатқызылған мәселелерді алдын ала қарау мен әзірлеу, оның шешімдерін, Қазақстан Республикасының заң актілерін іске асыруға жәрдемдесу, өз құзыреті шегінде бақылау қызметтерін жүргізу мақсатында жүзеге асырылады.
2009

Тəуелсіз Қазақстанның мемлекеттік-құқықтық қалыптасу кезеңі 1990 жылдардан бастау алады. Біздің ел өз егемендігіне қол жеткізіп, тəуелсіз мемлекет атанды. Дербес ұлыс ретінде танылып, саяси-құқықтық реформалар жүргізіліп, еліміз əлем мойындаған президенттік республикаға айналды. Тəуелсіздікті іс жүзінде нығайып, қоғамның орнықты даму арнасындағы алға басуы баянды жалғасын табуда. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауындағы таяудағы 10 жыл ішінде бəсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы баяндалды.
2010

Қазіргі таңда басқару құқық шығармашылығы тек кеңейтуші ғана емес, сонымен қатар негізгі нормативтік- құқықтық актілердегі нормаларды бұрмалаушы ретінде өте жиі сынға ұшырайды. Алайда Қазақстан Республикасының қолданыстағы конституциялық- құқықтық жағдайында, атқарушы билік заңға сəйкес уəкілетті органдар атынан нормативті құқықтық актілерді қабылдауға құқылы. Бұл актілер Конституцияның орындалуын, Қазақстан Республикасындағы заңдары мен Президент жарлықтарының жүзеге асырылуын қамтамасыз етуге бағытталады. Бұл қызметтің жіктелуіне байланысты қайшылықтарға қарамастан, ол құқық қолдану сипатында жəне шешімін табуға болатын дүние.
2010

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде мемлекетік басқару органдарының қызметі мемлекеттің саясатын құрайтын белгілі бір бастамалардың негізінде жүзеге асырылады. Мемлекеттің белгілі бір мақсатқа жетуі үшін ішкі бірлігін, негізгі құрылымын, мәнін анықтайтын бастаушы идеялар мемлекеттік басқарудың қағидалары деп аталады.
2010

Ішкі істер органдарының қызметінде мәні әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау және шешу болып табылатын әкімшілік заң қолдану қызметі маңызды орын алады [1]. Әкімшілік заң қолдану қызметі ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің бір құрамдас бөлігі болып табылады. Қолданыстағы заңда қарастырылған сол немесе басқа да әкімшілік қылық үшін санкцияны қолдануда әкімшілік заң қолданудың қорғаушылық қызметі жүзеге асады [2, 17 б.]. Әкімшілік қадағалау әкімшілік жазалау және басқа да әкімшілік мәжбүрлеу шараларын орындау сияқты ішкі істер органдарының қызметімен қатар әкімшілік заң қолдану қоғамдық тәртіпті, қоғамдық қауіпсіздікті және басқа да қоғамдық қатынастарды әкімшілік құқық бұзушылықтардан қорғау үшін арналған.
2010