Энергетика

Болашақта цифрландырудың деңгейі экономиканың жəне оның өнеркәсіп салаларынын тиімді дамуының шегізгі анықтаушы факторы жəне олардың әлемдік нарықтағы бəсекеге қабілеттілігішің арчыкшылығы болады
2019
Еуразиялық экономикалық одақ мүше-мемлекеттердің өнеркәсіп салаларын цифрлық трансформациялау жəне олардың бəсекеге қабілеттілігін жоғарылату

М.Сакеновтің «Электр энергетикасын реформалау» мақаласында автор жазады: ««KEGOK» компаниясының болжамдары бойынша Қазақстанда электр энергиясын тұтыну 2010 жылға қарай 75-82 миллиард кВт^сағ жетеді
2011
Автономды электрмен жабдықтау үшін күннің энергия қорын бағалау

XVII ғасырдағы Қазақ хандығының шекарасы шығыс, солтүстік-шығыста Балхаш көлі және Ертіс өзенінің жоғарғы ағысының беті
2018

Аталған мақала мемлекеттік жеке серіктестіктің Қазақстандағы даму тенденциясының жағдайын, мемлекеттік жеке серіктестік механизмін қолдану бағыттарын қарастырады.
2016
Қазақстандағы мемлекеттік-жеке серіктестік дамуы тенденциясының жағдайын талдау

Электр зарядтарының бір-бірімен әсерлесуін зерттеуде оларға әсер етуші күштер неге пайда болатыны және ол күштер бір зарядтан екінші зарядқа қалай берілетіні туралы сұрақтар туады. 
2011
Электр өрісі және электр өрісі кернеулігі

Мақалада Орталық Азия мемлекеттері үшін күрделі əрі өзекті мəселе болып табылатын – су-энергетикалық ресурстарды реттеу проблемасы қарастырылған. Автор қазіргі таңда аталмыш мəселені шешуде мемлекеттер мен ұйымдар алдында тұрған кедергілерге сараптама жасап, ЕурАзЭҚ аясында əр мемлекеттің мүддесіне сəйкес мəселенің ортақ шешімін табуға деген қауымдастыққа мүше-мемлекеттердің талпынысына кеңірек тоқталды.
2012

Бұл мақалада Иран ядролық бағдарламасының даму тарихы қарастылырып, түрлі кезеңдердегі ерекшеліктері айқындалған. Иран айналасындағы мəселе аймақтағы, тіпті əлемдегі тек саяси ғана емес, экономикалық үрдістерге де ықпал етеді. Иран ядролық бағдарламасы айналасында қалыптасқан жағдайды түсіну үшін оның даму тарихын жете зерттеу қажет, бұл өз кезегінде себеп- салдарлық байланыстарды айқындап, Иран ядролық бағдарламасының даму заңдылықтары жəне оның саяси жағдайға ықпалын анықтауға мүмкіндік береді.
2012

Бұл мақалада еуропалық одақ мысалында жаңаратын энергия көздерін игеру, оларды пайдалануҚазіргі ресей-жапон қарым-қатынастарының ерекшелігі екі ел арасында екінші дүниежүзілік соғыстан кейін   əлі күнге дейін бейбіт келісімге қол қойылмауында. Екі тарап арасындағы көптеген салалардағы ынтымақтастықтың толық мəнінде өз мүмкіндіктерін пайдаланбауына бүгінгі күнге дейін шешімін таппай келе жатқан аралдар мəселесі өз əсерін тигізіп келеді. Оңтүстік Курил аралдары тобына енетін Хабомаи, Шикотан, Итуруп, Кунашир аралдарының тиістілігіне жапон тарабының өз талаптарын қоюы ынтымақтастықты нығайтуға бөгет жасауда. Алайда екі ел басшыларының аталған мəселе бойынша келіссөздер үстелінде бас қосуы мəселенің шешімін табуда алға жылжу болып табылады. Тек Ресей мемлекетімен ғана емес, Қытай Халық Республикасы жəне Оңтүстік Корея мемлекеттерімен аумақтық даулары бар Жапония үшін Ресеймен экономикалық, энергетикалық ынтымақтастықты үдемелі дамытуды көздеуде. Соңғы жылдары сауда-экономикалық қатынастарда жоғары көрсеткіштерге жетуі соның жарқын көрінісі болып отыр.
2014

Бұл мақалада  еуропалық  одақ  мысалында  жаңаратын  энергия  көздерін  игеру,  оларды  пайдалану-  ды ұйымдастыру жəне болашақ үдерісіне ғылыми талдау жасалынды. Еуропалық одақтың қазіргі энергетикалық саясатында энергияның балама көздерінің орны мен рөлін, осындай балама көздерді дамыту болашағы мен шегін көрсетуге талпыныстар жасалынады. Еуропалық одақтың энергияның балама көздеріне белсенді түрде көңіл бөлуінің себептері қарастырылады. 2008 жылы қабылданған «ЕО-ның жаңа энергетикалық саясатына» энергияны үнемдеу жəне игеру арқылы «ЕО-ның өз энергия ресурстарын барынша пайдалану» стратегиялық міндеті қойылған болатын. Дəстүрлі энергия көздерімен (қайта қалпына келмейтін, сарқылатын) қатар балама энергия көздерін энергия баланста 2020 жылы 20%-ға дейін жеткізу көзделді. Мақалада, сонымен қатар энергияның балама көздерінің негізгі түрлеріне (жел, күн, биомасса энергиясына, кіші су электр станцияларына), осы саладаға қол жеткізген жетістіктер мен оны игеруге қатысты болжамдарға талдау жасалынады.
2014