Оқыту

Болашақ мектеп оқушысының мектептегі маңызды функцияларын дамытуға бағыталған мектепалды даярлықта оқу әрекетін ұйымдастырудың ерекшелігі қарастырылған
2016

Бул мақалада батыс өңірінің тумасы, қазақ тлін оқыту әдістемесінің негізін салушы Шамғали Сарыбаевтың ғылыми- әдістемелік еңбектеріндегі дидактикалық ұстанымдары қарастырылады.
2016
Тег: Оқыту

Бул мақалада қазақ тілін оқыту әдістемесі тарихында ерекше орны бар әдістемеші ғалым Шамғали Сарыбаевтың әдістемелік ұстанымдарын қазіргі кезде бастауыш мектепте пайдаланудың қажеттілігі туралы дәлелдемелер келтіріледі.
2016

Жалпы білім берудің Қазақстандық моделі негізі болуы үшін студенттер санасына өз халқының тарихи тамырын, рухани және адамгершілік қағидаларын азаматтық және отан сүйгіштік идеяларын басқа халықтарға деген ізгі көзқарастарын сіңіру қажет.
2016
Оқытудың инновациялық әдістерін қолданудың психологиялық аспектілері

Электронды оқу-әдістемелік құрал - компьютерлік педагогикалық мәселелік құрылғы, жаңа ақпаратты алу үшін жекеленген білім беруде пайдаланылады
2016