Технология

Мақалада шетелдік компаниялардың, сондай-ақ салалық және ғылыми- зерттеу институттарының жасақтаған ауыр мұнай фракцияларын гидроөңдеу процестеріне шолу жасалған
2020

Бұл мақалада жобалай оқыту технологиясының негізінде нақты прагматикалық бағытталған нәтижені көздейтін идея бар екендігі туралы, сонымен қатар жобалау әдісінің негізінде студенттердің танымдық дағдыларын дамыту
2020

«Инновация» термині жалпы қолданыста кең мағынаға ие. Инновация (жаңашылдық енгізу) туындыларға, ашуларға, ескіні жаңартуға бағытталады.
2011
Қазақстан экономикасының тұрақты дамуының негізі ретіндегі инновациялық әлеуетінің талдауы

Халықты халықпен, адамды адаммен теңестіретін білім», деп М. Әуезов айтқандай, қазіргі заманғы ғылыми-техникалық үрдіс барлық дамыған өркениетті елдерге білім бері жүйесін адамзаттық құндылықтарға
2012

Бастауыш мектепті жаңарту үйренушіге толық мәнді дербестік тұрғысынан қатынасты қамтамасыз ету мақсатында біліми кеңістікті ұйымдастыруда өзгерістер енгізумен қатар, оқыту мазмұнында да өзгеріс жасай отырып, оқу пәндерінің кірістірілу басымдылығын қамтамасыз ету көзделеді.
2012
Бастауыш мектепті ақпараттандырудың қазіргі жағдайы мен даму бағыттары