Спорт

Қазіргі уақытта жоғары оқу орындарында "дене шынықтыру" пәнін оқыту шеңберінде басым міндеттердің бірі білім алушылардың жылдамдық - күш қасиеттерін дамыту процесі болып табылады.
2026
Манаш қозыбаев атындағы солтүстік қазақстан университетінде дене шынықтыру сабақтарында 1 курс студенттерінің жылдамдық-күш қасиеттерш дамыту

Қазақстан Республикасы Ұлттық архив қорларының сандық сипаттамаға көшуі қазіргі таңдағы мұрағат мекемелерін модернизациялау ісін жүзеге асырудағы өзекті бастамалардың бірі болып табылады
2020

Қазақстан Республикасында адам ресурстарының дамуын басқаруда жалпылықтан мақсаттылыққа көшуді меңзейді.
2011
Адам ресурстарының тұрақты дамуын қаржыландыру көлемінің жалпы өңірлік өнім көлемінің өзгеруіне тәуелділігін үлгілеу

Дәстүрлі және инновациялық педагогикалық технологиялардың ара-жігі болғанымен, бұл оларды тұтас бір-бірінен ажыратып алу деген сөз емес. Олардың әрқайсысына тән ерекшеліктерімен қатар бірінбірі өзара байланыстырып тұратын ортақ сипаттары да болады.
2012

Бүгінгі таңдағы еңбір өзекті мәселе денсаулық сақтау ісі дер едік. Атабабаларымыз айтқан «Бірінші байлық – денсаулық...» деген сөз маңызын ешуақытта жоймақ емес.
2012