Экология

Мақалада мектептегі жоғары сынып оқушыларының бейорганикалық жəне органикалық химия сабақтарына экология негіздерін кірістіре оқытуды ұйымдастыру жағдайына талдау жасалынып, оны сабақта жəне сабақтан тыс кезеңдерде жүзеге асырудың формалары мен əдіс-тəсілдері қарастырылған. Авторлар осы тəсілдердің тиімділігін тəжірибелік эксперимент барысында тексеріп, ғылыми болжамның дұрыстығына көз жеткізген.
2015
Экологиялық білім берудің педагогикалық негізі

Мақаланың негізгі арқауы экологиялық тəрбиеге арналған. Қазіргі өркениеттің ең ғаламдық проблемасы — экологиялық апаттың төнуі. Тірі табиғаттағы бір түр болып саналатын адам əрекетінің барлық саласында табиғатпен шиеленушілік байқалуда. Мəселенің өзектілігі өркениеттің тек қана өзін-өзі жойып жіберу ғана емес, барлық қоршаған тіршілікті Жер бетінен құртып жіберу қауіпінде. Осы тұрғыда экологиялық мəдениет аса маңызды болып табылады. Биосфераның саулығы адамзаттың қолында екендігі жəне ол мəселе жан-жақты тəрбиелі, экологиялық мəдениетті тұлға тəрбиеленуімен байланысты. Оқу-тəрбие үдерістерінде осы проблемаға баса көңіл аудару қажеттігі баяндалды.
2015

Мақаланың негізгі арқауы экологиялық тəрбиеге арналған. Қазіргі өркениеттің ең ғаламдық проблемасы — экологиялық апаттың төнуі. Тірі табиғаттағы бір түр болып саналатын адам əрекетінің барлық саласында табиғатпен шиеленушілік байқалуда. Мəселенің өзектілігі өркениеттің тек қана өзін-өзі жойып жіберу ғана емес, барлық қоршаған тіршілікті Жер бетінен құртып жіберу қауіпінде. Осы тұрғыда экологиялық мəдениет аса маңызды болып табылады. Биосфераның саулығы адамзаттың қолында екендігі жəне ол мəселе жан-жақты тəрбиелі, экологиялық мəдениетті тұлға тəрбиеленуімен байланысты. Оқу-тəрбие үдерістерінде осы проблемаға баса көңіл аудару қажеттігі баяндалды.
2015

Мақала экологиялық проблемаға арналған. Тірі табиғатта организмдердің тіршілік етуіне сыртқы күштің əсері басым болуда. Бұл жағдай адамзат қоғамының табиғатпен əсерлесуінің күшеюінен. Осы мəселеге қатысты планетамыздағы жалғыз саналы тіршілік иесі адамның биосферамен бұл байланысы көп қырлы. Өйткені өзінің қажеттілігін қанағаттандыру үшін адам жүздеген, мыңдаған жабайы тірі ағзалар түрлерін пайдаланды. Бүгінгі таңда техномасса (бір жылда адамның жасап шығарғаны) биомассадан (жабайы тірі ағзалар салмағы) бірнеше есе асып түседі. Техникалық ландшафтар өндіріс қалдықтарынан жасалуда. Тұтас бір аймақта тіршілік белгілері жойылған. Табиғат тек қор ретінде қаралады, бұл техникамен қаруланған адамның қоршаған ортаға тигізген кері əсерінің анық жемісі екендігі айтылады.
2015

 Мақалада оқу-тəрбие үрдісінде тиімді əдіс-тəсілдерді таңдай отырып, мектеп жасына дейінгі балаларға экологиялық тəрбие беру жұмыстары қарастырылған. Авторлар зерттеу жұмысында экология жайында алғашқы қарапайым ұғымдарын қалыптастыру жолдарын сипаттаған. Жұмыс түрлері балабақша бағдарламасына сай жоспарланған. Оқу-тəрбие үрдісіндегі экологиялық тəрбие беру жұмыстарында пəнаралық байланыстың (дүниетану, бейнелеу өнері, тіл дамыту жəне музыка) тиімділігі көрсетілген. Кешенді сабақ түрлерін ұтымды жақтары талданды. Зерттеу барысында Талдықорған қаласының № 42 балабақшасы негізінде жүргізілген эксперименттік-тəжірибелік сабақтар сипатталған.
2015