Тарих

Мақалада əлеуметтік-гуманитарлық ілімдер шеңберінде тарихи сананы қалыптастырушы заманауи педагогикалық көзқарастар қарастырылған.
2019

Мақалада қазақтардың құқықтық институттары мен дəстүрлерінің түрлі формалары, билер сотымен қатар, іс атқарған, тəуелсіз жəне баламалы құқықтық əдіске айналған ақсақалдар соты, аралық соттар зерттелдi.
2019

Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуымен қатар, Отан тарихындағы көптеген өзекті мəселелер жаңаша тұрғыдан каралып, тереңінен зерделене бастады
2019

Мақалада адамзаттың тағдыршешті балалық шақтан əсем жастық шаққа өтіп, жаңа сатыға, атап айтқанда, өткен дəуíрлердщ ең таңдауыларын синтездеп, келесі постпалриархат немесе неомалриархатқа қадам басты деп дəлелденд
2018