Кино

Мақалада казак халқының ұлттық киімдерінің әлемдік көркем модснисттсн алатын орнын анықтау, ежелгі, дәстүрлі және қазіргі костюмдердің айырмасын, жалғастығын корсету мақсаты көзделеді
2018

Тілді үйрену əрдайым өзекті. Тіл коммуникацияның басты құралы болғандықтан, мəселені жан-жақты шешу табиғи тілдерді қолданумен ғана шектелмейді, жасанды тілдер арқылы да тілдік қарым-қатынас орнайды, себебі ол түрлі мақсатты көздейді
2019

Бүгінгі таңдағы қазақ тілі, діні мен салт-дəстүр, əдет-ғұрыптың қаншалықты деңгейде сақталғанын немесе ұлт санасының қаншалықты тазалығын қазіргі кездегі кино өнерінен көруге болады. Себебі кино халыққа ақпарат берудің ең тиімді, қолайлы тəсілдерінің бірі болып табылады. Кино аудару тəжірибесі Қазақстанда ұзақ жылдар бойы дамып келе жатқанымен де, оны зерттеу мəселесі əлі жолға қойылмаған. Теориясы əлі жасалмаған. Мақалада автор осы мəселені тереңірек қарастыруға тырысады. Киномəтінінің жəне киноаудармасының ерекшеліктері айқындалып, киноаудармасы түрлерін пайдаланудың тиімді, тиімсіз тұстары сараланып көрсетілді.
2014
Тег: Кино