Пікірлер

Интернет-кеңістіктегі агрессивті мінез-құлық Қазақстанда және шетелдерде жасөспірімдер арасында жиі кездесе бастады.
2022

Идиома дегеніміз адамдар ұзақ уақыт бойы қолданып келген, мағынасы толық, құрылымы тұрақты, қысқаша формасымен қолданылатын тұрақты тіркестер
2021

Мақалада тарихи география ғылымы саласының маңыздылығы Орта Азия тарихи географиясының негізін қалаушы академик В.В. Бартольдтің еңбектерінің негізінде көрсетілген.
2022

Мақала ортағасырлар тарихына арналған. Ұлы Жібек жолы бойындағы әр кезеңде өмір сүрген әртүрлі көлемдегі мемлекеттер — әлемдік өркениет тарихындағы үлкен жетістіктерге жеткен мемлекеттік құрылымдарға кіреді.
2022

Мақалада Қазақстандағы зиярат ету дəстүрінің отандық тарихнамасына шолу жасалған. Зиярат етудің түп-тамыры көне дəуірлерден бастау алады. Ғасырлар бойы өзінің тарихи-мəдени мəнін сақтап қалған бұл мəдени феномен қазіргі уақытта да қоғамның ажырамас бөлігіне айналды
2021

Жеке тұлғаның ішкі жан дүниесіне жақындығымен ерекшеленетін “Өзін-өзі тану” пәні мазмұнды болып, сезімталдыққа тәрбиелеуі үшін онда көркем әдебиеттің
2014

Қазіргі білім беру ісі жаңаша бағытта, адам санасын тазарту, оны жоғары деңгейге көтеру үшін жүмыс істеуі тиіс
2016

Журналистиканың трансформацияға үшырауына цифрлану, яғни технологиялық фактор мен ғаламдық интернет желісінің пайда болуы эсер етіп отыр.
2019