Сақтандыру

Қазіргі уақытта қоғамды толғандырып отырған мәселелердің біріне қылмыстылық және онымен қарқынды түрде күрес жүргізу мәселесі аса өзекті болып табылады.
2016

Мақалада ақшаның және ақша қатынастарының қазіргі әлемдегі эволюциясын зерттеу, электрондық ақшалардың пайда болуын, ақша қатынастарының және ақша жүйесінің даму сатысы ретінде көрсету
2014

Исламдық қаржы құралдарының теоретикалық негіздері қарастырылды. Исламдық қаржы құралдарының түрлері, қызметтері және формалары.
2014
Экономиканың қазіргі даму кезеңіндегі қазақстан республикасында исламдық қаржыландыру құралдарының даму перспективалары

Аталмыш мақалада агроөнеркәсіп кешенінде инновациялық дамуының тиімділігі,мәселелері жайлы қарастырылған
2015
Қазақстанның агроөнеркәсіп кешеніндегі инновациялық дамуының мәселелері мен болашағы

Аталмыш мақалада сақтандыру нарығы қаржылық ағындарының қазіргі таңдағы жағдайы соңғы бес жылдың көрсеткіштерімен салыстырмалы түрде талданған.
2015
Қазақстан республикасы экономикасындағы сақтандыру секторы қаржылық ағындарының жағдайына сипаттама

Мақала ҚР Бүкіләлемдік сауда ұйымына ену: тарифтер және сауданы дұрыс жүргізу ережелері, импорттық баждар, халықаралық келісім-шарттар және ҚР-ның ДСҰ- ға кірудегі жағымды және жағымсыз жақтары туралы жазылған
2015

Аталмыш мақалада экономиканың квазимемлекеттік секторын дамытудың әлемдік тәжірибесі мен оны басқарудағы мемлекетаралық ерекшеліктері қарастырылған.
2016

Мақалада мемлекет тарапынан көмекке мұқтаж қоғам мүшелерін қарастырды. Мемлекеттің әлеуметтік қорғаудың басқару механизмдері мен элементтеріне көңіл бөлді.
2016
Қазақстан республикасындағы әлеуметтік қорғаудың қазіргі жағдайы мен болашағы

Ғылымның қандай салалары болса да, зерттеу барысы мен іс жүзінде біртекті  əдістерді қолдана бермейді. Ғылыми ойларды дамытудың жаңа əдістеріне қолданбалы математика, ақпарат теориясы, кибернетика секілді ғылым түрлері себеп болады. Əр түрлі кезеңдер мен құбылыстарды, оның ішінде өндірістік-экономикалық жəне ақпараттық жүйелерді зерттеудің озық əдістеріне көбінесе жүйелік зерттеу тəсілі қолданылып жатады.
2011