Ынтымақтастық

Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігіне қол жеткізген сәттен бастап өзінің сыртқы саяси басымдықтарының бірі ретінде Иран Ислам Республикасы ынтымақтастығын дамытып нығайтуды мақсат тұтты. Қазақстан Республикасы үшін Иранның географиялық орналасуы стратегиялық  маңызы бар. Себебі, біздің еліміздің әлемдік коммуникацияларға шығуы және екі елдің Экономикалық ынтымақтастық ұйымына мүше болуы сауда-экономикалық қатынастарды дамытуға негіз салып берді. Иран Ислам Республикасы орасан зор адам ресурстарын, дамыған индустриялық өнеркәсіп және ауыл шаруашылығын, айтарлықтай инвестициялық мүмкіндіктерді иемденді.

, 2009

Қазіргі халықаралық қатынастарда аймақтық деңгейдегі мемлекеттер арасындағы ынтымақтас- тықтың алатын орны ерекше. Өйткені әрбір мемлекет алысқа кетпей-ақ, ең алдымен өз аймағында позициясын нығайтып, көрші мемлекеттермен ынтымақтастығын күшейтіп, әлемдік аренадағы өз орнын нақтылауды көздейді. Сонымен қатар ХХІ ғасырдың ерекшелігі сонда, әрбір мемлекетке қатысты мәселелердің ғаламданғаны соншалық, ешбір ел өз бетінше жеке дами алмайтын күйге  жетті.

, 2009

Қазақстандағы тәуелсiздiк жылдары экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң мүлде жаңа мемлекеттiк жүйесiнiң құрылуының және қалыптасуының, қоршаған ортаны қорғау  мен табиғат пайдалануды басқарудың жылдары болды. Бұл қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыруды және дәйектi iске асыруды қамтамасыз еттi. Алайда, Қазақстанда көптеген онжылдықтар бойы қоршаған ортаға төтенше жоғары техногендiк салмақ түсiретiн, табиғат пайдаланудың көбiнесе шикiзат жүйесi қалыптасты.

, 2009

Биполярлы әлемдік тәртіптің жойылуы халықаралық қатынастар жүйесіне көптеген позитивті өзгерістер әкелумен қатар, жаңа қауіп-қатерлердің пайда болуына да жол берді. Әлемдік деңгейдегі екі қуатты мемлекеттің қауіпсіздігі контекстінде қарастырылып келген ғаламдық тәртіп жүйесі ендігі жерде халықаралық қатынастар жүйесіндегі жаңа өзгерістерге байланысты көптеген өзгерістерге ұшырады.

, 2009

Халықаралық қатынастар жүйесінде ежелден белгілі ақиқат - заманға сай күштер тепе- теңдігінің ауытқуына қарай, жалпы жаһандық өзгерістердің әсеріне орай, қуатты мемлекеттердің әлсіреуіне сай, елеусіз болған елдердің нығаюы енді күн тәртібіне осы елдер арасындағы саяси кеңістік үшін тартыстарды тартатындығы. Өткен ғасырдың соңғы онжылдығында орын алған елеулі саяси оқиға - Кеңестер одағының ыдырауы Орталық Азияда жаңа тәуелсіз мемлекеттердің бой көтеруіне әкелгені айқын.

, 2009

Қазіргі қалыптасып отырған халықаралық қатынастарда Орталық Азия аймағының алатын орны ерекше. ОрСапаталық Азия өзінің тарихи дамуында бірнеше күрделі тарихи кезеңдерді бастан кешеді. Сонау Шыңғыс хан дәуірінен бастап, Ақсақ Темір, Қазақ хандығы, Ресей отаршылдығы және кешегі  КСРО тоталитарлық жүйесін айтсақ жеткілікті.

, 2009

Мақалада ТМД шегіндегі экономикалық интеграцияның дамуы жайлы қысқаша шолу жасалған. Әсіресе Ресей Федерациясының ТМД елдерінің экономикалық дамуына әсері талданған.

, 2009

1990 жылдың басында КСРО-ның ыдырауы мен Ресей Федерациясының қоғамдық-экономикалық құрылымындағы түбегейлі өзгеріс АҚШ пен Ресей арасындағы бұрынғы қарым-қатынастың өткен- кеткенін көрсетеді. Кеңес Одағының құлдырауымен халықаралық қатынастар жүйесі биполярлық жүйеден монополярлы жүйеге көшті. КСРО-ның əлемдік сахнадан кетуі аса қуатты держава болып қалған АҚШ-қа əлемдегі түбегейлі өзгерістерді, сонымен қатар барлық геосаяси жəне стратегиялық артықшылықтарын ескере отырып, өзінің сыртқы саяси бағдарын қайта қарастыруға жол ашты.

, 2010

Қытайдың Орталық Азиядағы сыртқы экономикалық саясатында мұнай мен газ саласындағы ынтымақтастықты дамытудың өзіндік орны бар. Қытай экономикасының қарқынды да тез дамуы оның энергия көздеріне мұқтаждығы мəселесін күн тəртібіне шығарды. Мемлекет басшылығы елдің энергетикалық стратегиясын қайта қарауға мəжбүр болды. Қытай, бір жағынан, ел ішіндегі мұнай өндірісін ұлғайту арқылы өзінің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге талпынса, екінші жағынан, шет мемлекеттерден сенімді мұнай тасымалын орнатуға ұмтылуда. Мемлекеттің ішкі экономикалық дамуымен тығыз байланысты болған мұнай мен газ мəселелерін шешу мақсатында Қытай 1990 жылдардың екінші жартысынан бастап Орталық Азияда осы саладағы байланыстарын тереңдетуде белсенділік танытты.

, 2010

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы əртүрлі халықаралық құрылымдармен берік  əрі тығыз байланысты дамыту жəне тереңдету Қазақстанның көпвекторлық сыртқы саясатына сəйкес келеді. Қазақстан Республикасы Президенті Н. Назарбаевтың Жолдауында халықаралық ұйымдармен өзара тиімді серіктестікті дамыту жолындағы мемлекет алдында тұрған едəуір перспективті жəне  ұзақ мерзімді міндеттер белгіленген болатын [1].

, 2010

Қазақстан Республикасы тəуелсіздікке қол жеткізгеннен бастап Жапония мен Қазақстан арасында жақсы қарым-қатынастар қалыптасты. Екі мемлекеттің дипломатиялық қатынастарының орнауына 20 жыл толуына байланысты мақала осы кезеңдегі ынтымақтастықтың басты жетістіктеріне арналған: экономикалық өсу, энергетика, инвестициялар, технологиялар, қауіпсіздік т.б.

, 2012

Мақалада Қазақстан мен Еуропаның жетекші елдері арасындағы мəдени ынтымақтастықтың «Еуропаға жол» бағдарламасы аясында одан əрі жаңа қарқынмен дамып, өркендеп келе жатқаны жəне екі жақты қатынастарды стратегиялық серіктестік дəрежесіне дейін көтеруде мəдени қатынастардың да қосып отырған үлесі талданған.

, 2014

Бұл мақалада Ресей Федерациясы мен Еуропалық Одақ арасындағы байланыстардың дамуы жəне ынтымақтастықтың негізгі аспектілері қарастырылған. Негізгі назар Ресей Федерациясы мен Еуропалық Одақ арасындағы қарым-қатынастың қалыптасып дамуы жəне екі жақты ынтымақтастықтың негізгі аспектілері, оның ішінде саяси, экономикалық мəселелеріне бөлінген. Ресей мен Еуропалық Одақ қатынастары əлемдік саясаттың кез келген мəселелерін түрлі деңгейде талқылауға мүмкіндік беретін көрнекті институционалды архитектурадан тұрады. Ресей мен Еуропалық Одақ арасындағы қарым-қатынас белгілі жемістерін беруде. Оның дəлелі экономикалық, саяси, əлеуметтік, қауіпсіздік саласындағы жасалған көптеген келісімшарттар, өзара жасалған бағдарламалар жəне олардың жүзеге асуы. Автор Ресей үшін Еуропалық Одақтың, Еуропалық Одақ үшін Ресейдің алатын орны мен рөліне тоқталады, ынтымақтастықтың барысы жəне оның жолында туындаған мəселелерді көрсетеді.

, 2013

Қылмыспен күрес саласында халықаралық ынтымақтастықты жетілдіру қазіргі таңда мемлекеттердің құқық қорғау органдарының өзекті мəселесіне айналып отыр. Қазіргі таңда қылмыс жаңа нысандарға ие болды, халықаралық байланысы бар қылмыстар саны артты, Қазақстан Республикасының азаматтары қатысушысы болып табылатын халықаралық қылмыстық топтар артуда. Мақалада халықаралық қылмыспен күресудегі мемлекеттер ынтымақтастығының əртүрлі деңгейдегі халықаралық-құқықтық негіздерінің мазмұны мен ерекшеліктері туралы ашылып айтылады. Автoрлар ТМД шеңберінде қылмыспен күрес бoйынша халықаралық ұйымның құрылуы жəне бұл ұйымға Қазақстан Республикасының қатысуы туралы баяндайды.

, 2014

Бұл мақалада, негізінен, Қазақстан мен Түркия арасындағы серіктестік мəселесі қаралып, осы орайда қазіргі таңдағы екі мемлекет арасындағы басым бағыттар мен өзекті мəселелер сипатталған. Қазақстанмен тарихи байланысы тереңде жатқан Түркия бүгінде еліміздің Еу¬разия құрлығындағы маңызды əрі сенім¬ді əріптесіболыптабылатындығыдəйектеледі. Осысебептендемақаладанегізіненқазақ-түрікқатынасындағы қарқынды дамып келе жатқан салалардағы ынтымақтастықтың даму деңгейі мен болашағына жан- жақты сараптама жасалынған. Сонымен қатар мақалада екіжақты инвестиция салу мəселесін жетілдіру қажеттілігі де қарастырылады. Мақаланың соңында қазақ-түрік қарым-қатынасының келешегіне деген болжау жасалынып, Қазақстан жəне Түркия арасындағы тарихи тамырластық, ортақ мəдени жəне рухани құндылықтар екі ел қатынастарының негізі болып қала бермек деген ой тұжырымдалған.

, 2014