Медицина

Бұл әдебиеттік шолуда бас ми ішіне қан құйылу және ишемиялық инсульттың геморрагиялық трансформациясына қолданылған әртүрлі емдік терапиялар баяндалған.
2014
Бас ми ішілік қан қ¥йылу және ишемиялық геморрагиялық инсульттің емдеу тиімділігі

Менингококкты инфекция кезінДе жедел бүйрек үсті жеткіліксізДігі (Уотерхаус-Фридериксен синдромы) науқастарДың негізгі әлім себебі болып табылады
2014

«ҚММУ еңбек гигиенасы кафедрасында білім беру процесінің сапасын басқаруды инновациялық бағыттау» тақырыбында берілген мақалада бүгінгі күні Қазақстан Республикасы тұтынушылар құқұғын қорғау
2014

«Мы ставим великие цели во благо нашего народа, и поэтому я призываю все политические партии, общественные объединения, всех Казахстанцев активно участвовать в работе по достижению главной цели Стратегии-2050
2014

Мақалада, бүгінгі күннің дүние жүзілік әлемінде өмір сүріп отырған, халықаралық білім беру стандартына сәйкес, яғни кредиттік оқыту жүйесін жүзеге асыру барысында Жалпы медицина мамандығының кредиттік технология жүйесіне өтуіне байланысты физиология пәнінің жүргізілу ерекшеліктері мен бұл оқу түрінің халықаралық жалпы білім беру стандартына сай келетіні үшін студенттерге тиімділігі айтылған.
2014

Медицина қызметкерлерінің еңбек гигиенасын зерттеу мәселесі өткен ғасырдың отызыншы жылдарынан бері кең ауқым алып келе жатыр
2014

Қазақстан Республикасының бүгінгі күнгі экономикалық қарқынды даму жағдайында бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына кіру стратегиясында ел экономикасының күре тамыры болып табылатын
2014
Ксилит өндіру үшін күріш қалдықтарын шикізат ретінде қолдану жолдарын зерттеу

Қант диабет (ҚД) балаларда көп кездесетін эндокринді ақау болып табылады. Алынған мәліметтер негізгі ауру мен стоматологиялық патологиялардың өзара қатынастылығын және берілген топтағы балалар үшін алдын алу шараларын жүргізу қажеттілігін растайды.
2014

Қандайда болсын дамушы елдің экономикалық тұрақтылығы мен тәуелсіздігі оның жеке фармацевтикалық өнеркәсібінің дамуымен тығыз байланысты
2014